pomniejsz powiększ

 
 

2017-02-10 13:20:47

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych na terenie miasta Fromborka w drodze przetargu.


Część działki o numerze 24, obręb nr 2 miasta Fromborka przy ul. Błotnej z przeznaczeniem na ogródek przydomowy więcej...

2017-01-16 14:05:26

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej


Część działki 32/26, obręb nr 6 miasta Fromborka, KW-EL1B/00020738 z przeznaczeniem na ogródek przydomowy więcej...

2017-01-16 14:04:29

W Y K A Z nieruchomości stanowiącej parking przeznaczonej do dzierżawy w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego


Burmistrz Miasta i Gminy Frombork podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do dzierżawy na okres od dnia 1 maja 2017 roku do dnia 30 kwietnia 2020 roku parking położony w obrębie nr 6 miasta Fromborka na działce oznaczonej według ewidencji gruntów numerem 101/3 przy ulicy Kopernika dla której Sąd Rejonowy w Braniewie prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1B/00038172/1 więcej...

2017-01-16 14:03:05

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej położonej na terenie miejscowości Nowe Sadłuki, gmina Frombork


Część działki nr 123/8 w miejscowości Nowe Sadłuki, obręb Nowe Sadłuki, gmina Frombork , KW-EL1B/00027318/7 z przeznaczeniem na plac składowy do magazynowania produktów rolnych więcej...

2017-01-16 14:01:39

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej położonych na terenie Fromborka.


Działki z przeznaczeniem na plac składowy do składowania tyczek rybackich więcej...

2016-11-28 20:17:28

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do najmu na rzecz dotychczasowych najemców


Nieruchomości - najem na lata 2017-2019 więcej...

2016-11-07 14:54:45

W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie miasta Fromborka przeznaczonych do najmu na rzecz obecnych użytkowników


Pomieszczenie użytkowe: garaż nr 2 o pow.16 m2 przy ulicy Szkolnej 12, Frombork więcej...

2016-09-14 10:48:13

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej położonej na terenie miejscowości Nowe Sadłuki, gmina Frombork.


Część działki nr 123/8 w miejscowości Nowe Sadłuki, obręb Nowe Sadłuki, gmina Frombork z przeznaczeniem na plac składowy do magazynowania produktów rolnych więcej...

2016-06-28 19:16:42

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do najmu na rzecz dotychczasowych najemców


Budynki z przeznaczeniem na cele magazynowe lub oborę w miejscowości Nowe Sadłuki więcej...

2016-06-28 19:13:00

W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie miasta Fromborka przeznaczonych do dzierżawy


Część działki nr 4 obręb 10 Frombork z przeznaczeniem na użytki rolne więcej...

2016-04-12 14:27:34

W Y K A Z nieruchomości położonej na terenie miasta Fromborka przeznaczonej do najmu


Lokal użytkowy o powierzchni użytkowej wynoszącej 18,00 m2 położony w budynku nr 3,5,7 posadowionym na działce nr 74, obręb nr 4 Frombork przy ulicy Pocztowej, z przeznaczeniem na garaż więcej...

2016-03-03 09:11:39

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy położonej na terenie miasta Fromborka


Część działki o numerze 32/26 z przeznaczeniem na cele handlowe więcej...

2016-01-18 13:15:26

W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej


Część działki nr 63,obręb nr 6 miasta Fromborka z przeznaczeniem na plac składowy do składowania tyczek rybackich. więcej...

2016-01-11 13:29:30

W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie miasta Fromborka przeznaczonych do najmu na rzecz obecnych użytkowników


Pomieszczenia gospodarcze: nr 1, o powierzchni 9 m2 w budynku użytkowym przy ul. Rybacka 9 więcej...

2016-01-11 13:27:48

W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie miasta Fromborka przeznaczonych do najmu na rzecz obecnych użytkowników


Pomieszczenie gospodarcze: nr 6 w budynku „A” użytkowym przy ul. Polnej 1, o pow. 18 m2. więcej...

2016-01-11 13:26:21

W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie miasta Fromborka przeznaczonych do użytkowania w drodze najmu


Pomieszczenie gospodarcze nr 3 w budynku użytkowym przy ul. Ogrodowej o powierzchni użytkowej 18 m2 więcej...

2016-01-11 13:20:42

W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie miasta Fromborka przeznaczonych do najmu na rzecz obecnego użytkownika


Pomieszczenie gospodarcze: nr 1 17,00m2 położone w budynku C użytkowym o przy ulicy Kopernika 15 we Fromborku więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |