pomniejsz powiększ

 
 

2013-01-07 13:07:27

UCHWAŁA Nr XXIII/206/12 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 28 grudnia 2012 r.


w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Frombork więcej...

2013-01-07 13:06:22

UCHWAŁA Nr XXIII/205/12 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 28 grudnia 2012 r.


w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi więcej...

2013-01-07 13:05:34

UCHWAŁA Nr XXIII/204/12 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 28 grudnia 2012 r.


w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Frombork i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi więcej...

2013-01-07 12:51:51

UCHWAŁA Nr XXIII/203/12 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 28 grudnia 2012 r.


w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności więcej...

2013-01-07 12:47:39

UCHWAŁA Nr XXIII/202/12 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 28 grudnia 2012 r.


w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne więcej...

2013-01-07 12:44:46

UCHWAŁA Nr XXIII/201/12 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 28 grudnia 2012 r.


w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Frombork więcej...

2012-12-24 10:24:12

UCHWAŁA Nr XXII/200/12 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 20 grudnia 2012 r.


w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie od Polskich Kolei Państwowych S.A. w Warszawie na rzecz Miasta i Gminy Frombork prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka o numerze 8/6, obręb 6 miasta Fromborka dla której Sąd Rejonowy w Braniewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1B/00027676/4 wraz z prawem własności zabudowy usytuowanej na tej nieruchomości więcej...

2012-12-24 10:20:16

UCHWAŁA Nr XXII/199/12 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 20 grudnia 2012 r.


w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Frombork więcej...

2012-12-24 10:17:29

UCHWAŁA Nr XXII/198/12 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 20 grudnia 2012 r.


w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok więcej...

2012-12-24 10:16:40

UCHWAŁA Nr XXII/197/12 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 20 grudnia 2012 r.


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Frombork na lata 2012-2018 więcej...

2012-12-24 10:15:05

UCHWAŁA Nr XXII/196/12 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 20 grudnia 2012 r.


w sprawie uchwalenia budżetu gminy Frombork na 2013 rok więcej...

2012-12-24 10:14:05

UCHWAŁA Nr XXII/195/12 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 20 grudnia 2012 r.


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Frombork na lata 2013-2018 więcej...

2012-11-30 10:40:16

UCHWAŁA Nr XXI/194/12 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 28 listopada 2012 r.


w sprawie Regulaminu składanego lodowiska „Biały Orlik” zlokalizowanego we Fromborku przy ulicy Młynarskiej oraz ustalenia wysokości opłat za korzystanie z lodowiska „Biały Orlik” więcej...

2012-11-30 10:37:28

UCHWAŁA Nr XXI/193/12 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 28 listopada 2012 r.


w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Frombork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013 więcej...

2012-11-30 10:36:44

UCHWAŁA Nr XXI/192/12 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 28 listopada 2012 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami umów dzierżawy na kolejny okres 3 lat po zakończeniu obowiązywania umów zawartych na okres do 3 lat więcej...

2012-11-30 10:36:07

UCHWAŁA Nr XXI/191/12 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 28 listopada 2012 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi najemcami umów najmu na kolejny okres 3 lat po zakończeniu obowiązywania umów zawartych na okres do 3 lat więcej...

2012-11-30 10:35:18

UCHWAŁA Nr XXI/190/12 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 28 listopada 2012 r.


w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze darowizny na rzecz Powiatu Braniewskiego nieruchomości gruntowej oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka o numerze 18, obręb nr 9 miasta Fromborka dla której Sąd Rejonowy w Braniewie prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1B/00034460/9 więcej...

2012-11-30 10:34:42

UCHWAŁA Nr XXI/189/12 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 28 listopada 2012 r.


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka o numerze 27, obręb Ronina, gmina Frombork więcej...

2012-11-30 10:34:07

UCHWAŁA Nr XXI/188/12 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 28 listopada 2012 r.


w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na rzecz Pani Joanny Sadochy, zam. Frombork, ul. Młynarska 4a/1 prowadzącą działalność gospodarczą zgłoszoną pod firmą Joanna Sadocha z siedzibą we Fromborku, ul. Młynarska 4a/1, 14-530 Frombork na okres dziesięciu lat lokalu użytkowego stanowiącego własność Miasta i Gminy Frombork o ogólnej powierzchni użytkowej wynoszącej 394,17 m2 znajdującego się na parterze i w części piwnicznej budynku posadowionego na nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka o numerze 141/2, obręb nr 6 miasta Fromborka dla której Sąd Rejonowy w Braniewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą EL1B/00029900/8 więcej...

2012-11-30 10:33:19

UCHWAŁA Nr XXI/187/12 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 28 listopada 2012 r.


w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Rejonowej we Fromborku lokalu użytkowego stanowiącego własność Miasta i Gminy Frombork znajdującego się w budynku nr 4 posadowionym na nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka o numerze 141/2, obręb 6 miasta Fromborka przy ulicy Młynarskiej dla której Sąd Rejonowy w Braniewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr EL1B/00029900/8 więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |