pomniejsz powiększ

 
 

2018-12-05 15:45:01

UCHWAŁA NR II/15/18 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 4 grudnia 2018 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Dom Warmiński” więcej...

2018-12-05 15:44:26

UCHWAŁA NR II/14/18 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 4 grudnia 2018 r.


w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej we Fromborku więcej...

2018-12-05 15:43:54

UCHWAŁA NR II/13/18 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 4 grudnia 2018 r.


w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej we Fromborku więcej...

2018-12-05 15:43:22

UCHWAŁA NR II/12/18 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 4 grudnia 2018 r.


w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej we Fromborku więcej...

2018-12-05 15:42:53

UCHWAŁA NR II/11/18 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 4 grudnia 2018 r.


w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej więcej...

2018-12-05 15:42:15

UCHWAŁA NR II/10/18 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 4 grudnia 2018 r.


w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Fromborku więcej...

2018-12-05 15:41:44

UCHWAŁA NR II/9/18 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 4 grudnia 2018 r.


w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej we Fromborku więcej...

2018-12-05 15:40:48

UCHWAŁA NR II/8/18 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 4 grudnia 2018 r.


w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Frombork więcej...

2018-12-05 15:40:02

UCHWAŁA NR II/7/18 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 4 grudnia 2018 r.


w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju portów i przystani morskich południowego brzegu Zalewu Wiślanego więcej...

2018-12-05 15:39:03

UCHWAŁA NR II/6/18 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 4 grudnia 2018 r.


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych oznaczonych według ewidencji gruntów jako działki o numerach 120/2 i 123/4, obręb nr 6 miasta Fromborka przy ulicy ZHP, dla których Sąd Rejonowy w Braniewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach EL1B/00020975/1 i EL1B/00038124/0 więcej...

2018-12-05 15:38:02

UCHWAŁA NR II/5/18 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 4 grudnia 2018 r.


w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat w drodze bezprzetargowej na rzecz Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku nieruchomości gruntowej oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka o numerze 163, obręb nr 4 miasta Fromborka przy ulicy Starej, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1B/00033928/1 więcej...

2018-12-05 15:37:21

UCHWAŁA NR II/4/18 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 4 grudnia 2018 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w podatku od środków transportowych w 2019 roku więcej...

2018-12-05 15:36:30

UCHWAŁA NR II/3/18 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 4 grudnia 2018 r.


w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok więcej...

2018-11-21 14:49:43

UCHWAŁA NR I/2/18 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 20 listopada 2018 r.


w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej we Fromborku więcej...

2018-11-21 14:48:59

UCHWAŁA NR I/1/18 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 20 listopada 2018 r.


w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej we Fromborku więcej...

2018-10-23 14:56:57

UCHWAŁA NR XXX/338/18 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 19 października 2018 r.


w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 16 sierpnia 2018 roku na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Frombork w kwestii narażenia mienia Gminy na zniszczenie więcej...

2018-10-23 14:56:20

UCHWAŁA NR XXX/337/18 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 19 października 2018 r.


w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 12 sierpnia 2018r. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Frombork, przekazanej według właściwości z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie w kwestii przyznanego lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Frombork więcej...

2018-10-23 14:55:42

UCHWAŁA NR XXX/336/18 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 19 października 2018 r.


w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 12 sierpnia 2018 roku na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Frombork w kwestii lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Frombork więcej...

2018-10-23 14:55:11

UCHWAŁA NR XXX/335/18 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 19 października 2018 r.


w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 24 lipca 2018 roku (data wpływu 6 sierpnia 2018 roku) na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Frombork w kwestii przyznanego lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Frombork więcej...

2018-10-23 14:54:32

UCHWAŁA NR XXX/334/18 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 19 października 2018 r.


w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 24 lipca 2018 roku (data wpływu 27 lipca 2018 roku) na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Frombork w kwestii przyznanego lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Frombork więcej...

1 | 2 | 3 | 4 |