pomniejsz powiększ

 
 

2018-12-21 09:16:02

UCHWAŁA NR III/24/18 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 20 grudnia 2018 r.


w sprawie przekazania do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji skargi z dnia 7 listopada 2018 roku w sprawie powołania Sekretarza Gminy we Fromborku więcej...

2018-12-21 09:15:20

UCHWAŁA NR III/23/18 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 20 grudnia 2018 r.


w sprawie przyznania radnym Rady Miejskiej we Fromborku oraz sołtysom jednostek pomocniczych Gminy Frombork diet za udział w pracach rady w dniu 30 listopada 2018 roku więcej...

2018-12-21 09:14:43

UCHWAŁA NR III/22/18 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 20 grudnia 2018 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podroży służbowych przysługujących radnym Rady Miejskiej we Fromborku więcej...

2018-12-21 09:13:26

UCHWAŁA NR III/21/18 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 20 grudnia 2018 r.


w sprawie uchwalenia gminnego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży z gminy Frombork” na lata 2019 – 2023 więcej...

2018-12-21 09:12:27

UCHWAŁA NR III/20/18 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 20 grudnia 2018 r.


w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 więcej...

2018-12-21 09:11:50

UCHWAŁA NR III/19/18 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 20 grudnia 2018 r.


w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 więcej...

2018-12-21 09:11:17

UCHWAŁA NR III/18/18 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 20 grudnia 2018 r.


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019 - 2021 w Gminie Frombork więcej...

2018-12-21 09:10:32

UCHWAŁA NR III/17/18 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 20 grudnia 2018 r.


w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok więcej...

2018-12-21 09:08:55

UCHWAŁA NR III/16/18 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 20 grudnia 2018 r.


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Frombork na lata 2018-2027 więcej...

2018-12-05 15:45:01

UCHWAŁA NR II/15/18 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 4 grudnia 2018 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Dom Warmiński” więcej...

2018-12-05 15:44:26

UCHWAŁA NR II/14/18 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 4 grudnia 2018 r.


w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej we Fromborku więcej...

2018-12-05 15:43:54

UCHWAŁA NR II/13/18 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 4 grudnia 2018 r.


w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej we Fromborku więcej...

2018-12-05 15:43:22

UCHWAŁA NR II/12/18 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 4 grudnia 2018 r.


w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej we Fromborku więcej...

2018-12-05 15:42:53

UCHWAŁA NR II/11/18 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 4 grudnia 2018 r.


w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej więcej...

2018-12-05 15:42:15

UCHWAŁA NR II/10/18 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 4 grudnia 2018 r.


w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Fromborku więcej...

2018-12-05 15:41:44

UCHWAŁA NR II/9/18 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 4 grudnia 2018 r.


w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej we Fromborku więcej...

2018-12-05 15:40:48

UCHWAŁA NR II/8/18 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 4 grudnia 2018 r.


w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Frombork więcej...

2018-12-05 15:40:02

UCHWAŁA NR II/7/18 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 4 grudnia 2018 r.


w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju portów i przystani morskich południowego brzegu Zalewu Wiślanego więcej...

2018-12-05 15:39:03

UCHWAŁA NR II/6/18 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 4 grudnia 2018 r.


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych oznaczonych według ewidencji gruntów jako działki o numerach 120/2 i 123/4, obręb nr 6 miasta Fromborka przy ulicy ZHP, dla których Sąd Rejonowy w Braniewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach EL1B/00020975/1 i EL1B/00038124/0 więcej...

2018-12-05 15:38:02

UCHWAŁA NR II/5/18 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 4 grudnia 2018 r.


w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat w drodze bezprzetargowej na rzecz Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku nieruchomości gruntowej oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka o numerze 163, obręb nr 4 miasta Fromborka przy ulicy Starej, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1B/00033928/1 więcej...

1 | 2 | 3 | 4 |