pomniejsz powiększ

 
 

2015-12-17 12:45:03

UCHWAŁA NR X/119/15 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 15 grudnia 2015 r.


w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Fromborku więcej...

2015-12-17 12:44:08

UCHWAŁA NR X/118/15 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 15 grudnia 2015 r.


w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Fromborku na 2016 rok więcej...

2015-12-17 12:42:49

UCHWAŁA NR X/117/15 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 15 grudnia 2015 r.


w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej we Fromborku na 2016 rok więcej...

2015-12-17 12:42:07

UCHWAŁA NR X/116/15 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 15 grudnia 2015 r.


w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej części nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka o numerze 1/1, obręb 7 Frombork wraz z nieodpłatnym przeniesieniem prawa własności garażu wybudowanego na tej nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Braniewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr EL1B/00005483/4 więcej...

2015-12-17 12:41:18

UCHWAŁA NR X/115/15 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 15 grudnia 2015 r.


w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego gruntu oznaczonego według ewidencji gruntów jako działka o numerze 7, obręb nr 2 miasta Fromborka dla której Sąd Rejonowy w Braniewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1B/00011393/1 więcej...

2015-12-17 12:40:36

UCHWAŁA NR X/114/15 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 15 grudnia 2015 r.


w sprawie sprzedaży w drodze przetargu lokalu nr 5 znajdującego się w budynku nr 9 posadowionym na nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka o numerze 62/1, obręb Jędrychowo, gmina Frombork dla której Sąd Rejonowy w Braniewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr EL1B/00026989/4 oraz na sprzedaż stosownych udziałów w nieruchomości więcej...

2015-12-17 12:39:50

UCHWAŁA NR X/113/15 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 15 grudnia 2015 r.


w sprawie przystąpienia do opracowania aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Frombork z perspektywą na lata 2016-2026 więcej...

2015-12-17 12:39:01

UCHWAŁA NR X/112/15 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 15 grudnia 2015 r.


sprawie opłaty targowej na 2016 rok więcej...

2015-12-17 12:38:18

UCHWAŁA NR X/111/15 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 15 grudnia 2015 r.


w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, terminów płatności, sposobów jej poboru, inkasentów oraz określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2016 roku więcej...

2015-12-17 12:37:37

UCHWAŁA NR X/110/15 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 15 grudnia 2015 r.


w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok więcej...

2015-12-17 12:37:01

UCHWAŁA NR X/109/15 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 15 grudnia 2015 r.


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Frombork na lata 2015 - 2027 więcej...

2015-12-17 12:28:45

UCHWAŁA NR X/108/15 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 15 grudnia 2015 r.


w sprawie uchwalenia budżetu gminy Frombork na 2016 r. więcej...

2015-12-17 12:27:46

UCHWAŁA NR X/107/15 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 15 grudnia 2015 r.


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Frombork na lata 2016 - 2027 więcej...

2015-11-16 13:57:39

UCHWAŁA NR IX/106/15 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 12 listopada 2015 r.


w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych więcej...

2015-11-16 13:23:59

UCHWAŁA NR IX/105/15 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 12 listopada 2015 r.


w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury we Fromborku więcej...

2015-11-16 13:22:59

UCHWAŁA NR IX/104/15 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 12 listopada 2015 r.


w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. więcej...

2015-11-16 13:22:07

UCHWAŁA NR IX/103/15 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 12 listopada 2015 r.


w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Frombork więcej...

2015-11-16 13:21:01

UCHWAŁA NR IX/102/15 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 12 listopada 2015 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami umów dzierżawy na kolejny okres 3 lat po zakończeniu obowiązywania umów zawartych na okres do 3 lat więcej...

2015-11-16 13:20:09

UCHWAŁA NR IX/101/15 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 12 listopada 2015 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi najemcami umów najmu na kolejny okres 3 lat po zakończeniu obowiązywania umów zawartych na okres do 3 lat więcej...

2015-11-16 13:19:32

UCHWAŁA NR IX/100/15 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 12 listopada 2015 r.


w sprawie zalecenia stosowania w 2016 roku na terenie miasta i gminy Frombork minimalnych procentowych wysokości cen gruntów stanowiących podstawę do ustalenia czynszów dzierżawy z tytułu dzierżawy gruntów więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |