pomniejsz powiększ

 
 

2017-12-29 14:42:42

UCHWAŁA NR XXVI/290/17 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 28 grudnia 2017 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Fromborka dla działki nr 32 w obrębie geodezyjnym nr 10 więcej...

2017-12-29 14:42:03

UCHWAŁA NR XXVI/289/17 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 28 grudnia 2017 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej na 2018 rok więcej...

2017-12-29 14:41:19

UCHWAŁA NR XXVI/288/17 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 28 grudnia 2017 r.


w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej we Fromborku na 2018 rok więcej...

2017-12-29 14:40:37

UCHWAŁA NR XXVI/287/17 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 28 grudnia 2017 r.


w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Fromborku na 2018 rok więcej...

2017-12-29 14:40:03

UCHWAŁA NR XXVI/286/17 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 28 grudnia 2017 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi najemcami umów najmu na kolejny okres 3 lat po zakończeniu obowiązywania umów zawartych na okres do 3 lat więcej...

2017-12-29 14:39:32

UCHWAŁA NR XXVI/285/17 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 28 grudnia 2017 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą umowy dzierżawy na kolejny okres do 3 lat po zakończeniu obowiązywania umowy zawartej na okres do 3 lat więcej...

2017-12-29 14:38:03

UCHWAŁA NR XXVI/284/17 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 28 grudnia 2017 r.


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka o numerze 34/2, obręb Wielkie Wierzno, gmina Frombork, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1B/00006809/3 więcej...

2017-12-29 14:37:30

UCHWAŁA NR XXVI/283/17 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 28 grudnia 2017 r.


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej części nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka o numerze 37, obręb nr 4 miasta Fromborka przy ulicy Basztowej, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1B/00033928/1 więcej...

2017-12-29 14:36:53

UCHWAŁA NR XXVI/282/17 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 28 grudnia 2017 r.


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej części nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka o numerze 32/26, obręb nr 6 miasta Fromborka przy ulicy Elbląskiej, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1B/00015651/6 więcej...

2017-12-29 14:36:14

UCHWAŁA NR XXVI/281/17 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 28 grudnia 2017 r.


w sprawie określenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym więcej...

2017-12-29 14:35:30

UCHWAŁA NR XXVI/280/17 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 28 grudnia 2017 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Miasta i Gminy Frombork dla obszaru miasta Frombork i części obszaru gminy Frombork więcej...

2017-12-29 14:34:57

UCHWAŁA NR XXVI/279/17 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 28 grudnia 2017 r.


w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodnych i Kanalizacyjnych na lata 2017 - 2021 więcej...

2017-12-29 14:34:24

UCHWAŁA NR XXVI/278/17 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 28 grudnia 2017 r.


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Frombork na 2018 rok więcej...

2017-12-29 14:33:51

UCHWAŁA NR XXVI/277/17 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 28 grudnia 2017 r.


w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny we Fromborku na lata 2018 – 2020 więcej...

2017-12-29 14:33:09

UCHWAŁA NR XXVI/276/17 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 28 grudnia 2017 r.


w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika z siedzibą we Fromborku wchodzącej w skład Zespołu Szkół we Fromborku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika z siedzibą we Fromborku wchodzącą w skład Zespołu Szkół we Fromborku więcej...

2017-12-29 14:32:19

UCHWAŁA NR XXVI/275/17 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 28 grudnia 2017 r.


w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok więcej...

2017-12-29 14:28:59

UCHWAŁA NR XXVI/274/17 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 28 grudnia 2017 r.


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Frombork na 2018 rok więcej...

2017-12-29 14:27:50

UCHWAŁA NR XXVI/273/17 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 28 grudnia 2017 r.


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Frombork na lata 2018-2027 więcej...

2017-11-01 14:58:22

UCHWAŁA NR XXV/272/17 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 26 października 2017 r.


w sprawie opłaty targowej na 2018 rok więcej...

2017-11-01 14:57:23

UCHWAŁA NR XXV/271/17 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 26 października 2017 r.


w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Frombork więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |