pomniejsz powiększ

 
 

2017-01-05 14:40:00

UCHWAŁA NR XVII/201/16 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 29 grudnia 2016 r.


w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej zbadania skargi na Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury we Fromborku w zakresie naruszenia przepisów prawa więcej...

2017-01-05 14:38:46

UCHWAŁA NR XVII/200/16 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 29 grudnia 2016 r.


w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Fromborku na 2017 rok więcej...

2017-01-05 14:38:03

UCHWAŁA NR XVII/199/16 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 29 grudnia 2016 r.


w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej we Fromborku więcej...

2017-01-05 14:36:53

UCHWAŁA NR XVII/198/16 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 29 grudnia 2016 r.


w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej we Fromborku na 2017 rok więcej...

2017-01-05 14:35:41

UCHWAŁA NR XVII/197/16 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 29 grudnia 2016 r.


w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Frombork na lata 2017-2022 więcej...

2017-01-05 14:27:11

UCHWAŁA NR XVII/196/16 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 29 grudnia 2016 r.


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Frombork na 2017 rok więcej...

2017-01-05 14:26:08

UCHWAŁA NR XVII/195/16 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 29 grudnia 2016 r.


w sprawie uchwalenia zmiany do Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Fromborku więcej...

2017-01-05 14:24:44

UCHWAŁA NR XVII/194/16 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 29 grudnia 2016 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Fromborka - rejon portu więcej...

2017-01-05 14:23:56

UCHWAŁA NR XVII/193/2016 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 29 grudnia 2016 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Fromborka dla części obrębu geodezyjnego nr 9 więcej...

2017-01-05 14:23:10

UCHWAŁA NR XVII/192/16 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 29 grudnia 2016 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Fromborka dla części obrębu geodezyjnego nr 4 więcej...

2017-01-05 14:21:46

UCHWAŁA NR XVII/190/16 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 29 grudnia 2016 r.


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tolkmicko na wykonanie dokumentu pn."Strategia rozwoju portów i przystani morskich południowego brzegu Zalewu Wiślanego" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko więcej...

2017-01-05 14:20:43

UCHWAŁA NR XVII/189/16 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 29 grudnia 2016 r.


w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok więcej...

2017-01-05 14:20:06

UCHWAŁA NR XVII/188/16 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 29 grudnia 2016 r.


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Frombork na lata 2016 - 2027 więcej...

2017-01-05 14:19:28

UCHWAŁA NR XVII/187/16 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 29 grudnia 2016 r.


w sprawie uchwalenia budżetu gminy Frombork na 2017 r. więcej...

2017-01-05 14:18:23

UCHWAŁA NR XVII/186/16 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 29 grudnia 2016 r.


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Frombork na lata 2017 - 2027 więcej...

2016-11-30 15:24:50

UCHWAŁA NR XVI/185/16 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 24 listopada 2016 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą umowy dzierżawy na kolejny okres 3 lat po zakończeniu obowiązywania umowy zawartej na okres do 3 lat więcej...

2016-11-30 15:24:05

UCHWAŁA NR XVI/184/16 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 24 listopada 2016 r.


w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Frombork więcej...

2016-11-30 15:22:53

UCHWAŁA NR XVI/183/16 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 24 listopada 2016 r.


w sprawie nadania nazwy ulicy dla drogi kategorii publicznej gminnej położonej w miejscowości Niewiastowo oznaczonej według ewidencji gruntów numerem 303/143, obręb Biedkowo, gmina Frombork dla której Sąd Rejonowy w Braniewie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1B/00038461/4 więcej...

2016-11-30 15:22:17

UCHWAŁA NR XVI/182/16 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 24 listopada 2016 r.


w sprawie wydania opinii związanej z uznaniem lasów stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie gminy Frombork za lasy ochronne więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |