pomniejsz powiększ

 
 

2012-01-11 15:20:54

ZARZĄDZENIE NR 72/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 29 grudnia 2011 rok


w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta i Gminy Frombork położonych w mieście Frombork, ul. Osiedle Słoneczne 2f więcej...

2012-01-11 15:18:41

ZARZĄDZENIE NR 71/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 29 grudnia 2011 rok


w sprawie powołania Komisji do spraw Funduszu Zdrowotnego Nauczycieli więcej...

2012-01-11 15:16:44

ZARZĄDZENIE NR 70/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 29 grudnia 2011 rok


w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania W Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 Euro więcej...

2012-01-11 15:14:57

ZARZĄDZENIE NR 69/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 12 grudnia 2011 rok


w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki Anny Widzickiej - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego więcej...

2012-01-11 15:13:08

ZARZĄDZENIE NR 68/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 07 grudnia 2011 rok


w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta i gminy Frombork więcej...

2011-11-29 12:36:51

ZARZĄDZENIE NR 67/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 23 listopada 2011 rok


w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" we Fromborku więcej...

2011-11-29 12:07:52

ZARZĄDZENIE NR 65/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 14 listopada 2011 rok


w sprawie projektu budżetu Gminy na 2012 rok więcej...

2011-11-29 12:05:30

ZARZĄDZENIE NR 63/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 07 października 2011 roku


w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji mienia komunalnego więcej...

2011-11-29 12:04:32

ZARZĄDZENIE NR 62/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 07 października 2011 roku


w sprawie wniesienia dopłaty do każdego udziału spółki "Wodociągi fromborskie Sp. z o.o." we Fromborku więcej...

2011-11-29 12:01:19

ZARZĄDZENIE NR 61/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 07 października 2011 roku


w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Program współpracy Gminy Frombork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012" więcej...

2011-11-29 11:58:37

ZARZĄDZENIE NR 60/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 05 października 2011 roku


w sprawie aktualizacji w 2012 roku opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta i Gminy Frombork więcej...

2011-11-29 11:57:05

ZARZĄDZENIE NR 59/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 04 października 2011 roku


w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie we Fromborku więcej...

2011-11-29 11:54:44

ZARZĄDZENIE NR 58/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 30 września 2011 roku


w sprawie zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy Frombork na 2012 rok więcej...

2011-09-30 13:09:36

ZARZĄDZENIE NR 56/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 19 września 2011 roku


w sprawie powołania Biura Projektu "Doradztwo zawodowe dla uczniów Gimnazjum we Fromborku" więcej...

2011-09-30 13:08:13

ZARZĄDZENIE NR 55/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 19 września 2011 roku


w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09 października 2011r więcej...

1 | 2 | 3 | 4 |