pomniejsz powiększ

 
 

2014-12-31 13:52:28

ZARZĄDZENIE NR 78/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 18 grudnia 2014 roku


w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i regulaminu jej działania więcej...

2014-12-31 13:50:58

ZARZĄDZENIE NR 77/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 16 grudnia 2014 roku


w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego d/s przeciwdziałania rodzinie więcej...

2014-12-12 10:34:45

ZARZĄDZENIE NR 76/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 10 grudnia 2014 roku


w sprawie odwołania członka Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz powołania nowego członka Społecznej Komisji Mieszkaniowej więcej...

2014-12-09 15:07:11

ZARZĄDZENIE NR 75/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 9 grudnia 2014 roku


w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej we Fromborku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2015 rok więcej...

2014-12-09 15:05:10

ZARZĄDZENIE NR 74/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 9 grudnia 2014 roku


w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej we Fromborku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018 więcej...

2014-12-09 15:04:16

ZARZĄDZENIE NR 73/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 1 grudnia 2014 roku


w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji mienia komunalnego więcej...

2014-12-01 11:53:34

ZARZĄDZENIE NR 71/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 21 listopada 2014 roku


w sprawie zasad przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją przez Gminę Frombork projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym środków unijnych więcej...

2014-12-01 11:50:57

ZARZĄDZENIE NR 70/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 21 listopada 2014 roku


w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta i Gminy Frombork położonych w mieście Frombork, ul. Osiedle Słoneczne 2d,e,f więcej...

2014-12-01 11:49:26

ZARZĄDZENIE NR 69/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 21 listopada 2014 roku


w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta i Gminy Frombork więcej...

2014-11-18 16:19:22

ZARZĄDZENIE NR 67/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 13 listopada 2014 roku


w sprawie projektu budżetu Gminy na 2015 rok więcej...

2014-11-13 13:31:46

ZARZĄDZENIE NR 66/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 6 listopada 2014 roku


w sprawie powołania Zespołu Projektowego, odpowiedzialnego za prawidłową realizację zadania pn: "Rewitalizacja obszaru Starego Miasta we Fromborku", umowa nr UDA-RPWM.04.02-28-027/12-00, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 4 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, działania 4.2 Rewitalizacja miast więcej...

2014-11-13 13:26:50

ZARZĄDZENIE NR 65/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 6 listopada 2014 roku


w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej więcej...

2014-09-29 13:34:29

ZARZĄDZENIE NR 60/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 26 września 2014 roku


w sprawie zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy Frombork na 2015 rok więcej...

1 | 2 | 3 | 4 |