pomniejsz powiększ

 
 

2011-01-05 15:44:28

ZARZĄDZENIE NR 49/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 31 grudnia 2010 roku


w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok więcej...

2011-01-03 12:46:58

ZARZĄDZENIE NR 48/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 28 grudnia 2010 roku


w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z miejsc na cmentarzu komunalnym w mieście Frombork. więcej...

2010-12-16 11:06:16

ZARZĄDZENIE NR 47/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 14 grudnia 2010 roku


w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji mienia komunalnego. więcej...

2010-12-16 11:05:12

ZARZĄDZENIE NR 46/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 13 grudnia 2010 roku


w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej we Fromborku w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Gminy Frombork w ramach inicjatywy lokalnej. więcej...

2010-12-16 11:02:06

ZARZĄDZENIE NR 45/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 13 grudnia 2010 roku


w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Frombork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011". więcej...

2010-12-16 10:59:22

ZARZĄDZENIE NR 44/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 06 grudnia 2010 roku


w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego na rzecz spisu Narodowego Spisu Powszechnego 2011r. więcej...

2010-12-16 10:57:36

ZARZĄDZENIE NR 43/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 30 listopada 2010 roku


w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok. więcej...

2010-11-29 14:29:23

ZARZĄDZENIE NR 42/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 15 listopada 2010 roku


w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok. więcej...

2010-11-18 08:41:12

ZARZĄDZENIE NR 41/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 12 listopada 2010 roku


w sprawie projektu budżetu Gminy na rok 2011. więcej...

2010-10-13 20:12:09

ZARZĄDZENIE NR 40/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 30 września 2010 roku


w sprawie zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy Frombork na 2011 rok. więcej...

2010-10-13 20:10:17

ZARZĄDZENIE NR 39/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 30 września 2010 roku


w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok. więcej...

2010-10-13 20:07:57

ZARZĄDZENIE NR 38/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 16 września 2010 roku


w sprawie aktualizacji w 2011 roku opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta i Gminy Frombork. więcej...

2010-10-13 20:04:33

ZARZĄDZENIE NR 37/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 30 sierpnia 2010 roku


w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Frombork za I półrocze 2010 roku. więcej...

2010-10-13 20:01:35

ZARZĄDZENIE NR 36/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 30 sierpnia 2010 roku


w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok. więcej...

2010-10-13 20:00:13

ZARZĄDZENIE NR 35/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 12 sierpnia 2010 roku


w sprawie powołania Koordynatora i Zespołu Zadaniowego ds. aktualizacji "Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Frombork na lata 2008 - 2015" więcej...

2010-10-13 19:58:04

ZARZĄDZENIE NR 34/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 12 sierpnia 2010 roku


w sprawie ustalenia zasad finansowania prac Komisji Egzaminacyjnych powołanych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. więcej...

2010-10-13 19:55:49

ZARZĄDZENIE NR 33/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 08 sierpnia 2010 roku


w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dl Pana Marcina Jana Filipka - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się na stopień nauczyciela mianowanego. więcej...

2010-10-13 19:54:45

ZARZĄDZENIE NR 32/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 08 sierpnia 2010 roku


w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dl Pana Macieja Waldemara Gajowniczka - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się na stopień nauczyciela mianowanego. więcej...

2010-10-13 19:52:43

ZARZĄDZENIE NR 31/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 08 sierpnia 2010 roku


w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dl Pani Marty Danuty Tokarskiej - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się na stopień nauczyciela mianowanego. więcej...

2010-08-11 15:21:24

ZARZĄDZENIE NR 30/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 23 lipca 2010 roku


w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok. więcej...

1 | 2 | 3 |