pomniejsz powiększ

 
 

2019-12-04 16:12:52

ZARZĄDZENIE NR 130/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 3 grudnia 2019 r.


w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i regulaminu jej działania więcej...

2019-12-04 16:11:29

ZARZĄDZENIE NR 129/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 3 grudnia 2019 r.


w sprawie powołania pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi więcej...

2019-12-03 14:55:32

ZARZĄDZENIE NR 128/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 3 grudnia 2019 r.


w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa i gospodarki komunalnej więcej...

2019-12-02 13:51:15

ZARZĄDZENIE NR 127/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 2 grudnia 2019 r.


w sprawie ustalenia wysokości stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu niebędącego własnością pracodawcy użytego do odbycia podróży służbowej więcej...

2019-12-02 13:49:56

ZARZĄDZENIE NR 126/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 2 grudnia 2019 r.


w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Frombork więcej...

2019-12-02 13:42:37

ZARZĄDZENIE NR 124/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 28 listopada 2019 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika samorządowego zatrudnionego na urzędniczym stanowisku ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych więcej...

2019-11-28 15:41:52

ZARZĄDZENIE NR 123/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 28 listopada 2019 r.


w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu OC więcej...

2019-11-28 07:36:19

ZARZĄDZENIE NR 122/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 27 listopada 2019 r.


w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Frombork więcej...

2019-11-28 07:35:16

ZARZĄDZENIE NR 121/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 27 listopada 2019 r.


w sprawie powołania komisji do zabezpieczenia dokumentacji oraz nośników elektronicznych będących do dyspozycji Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Frombork Marka Misztala więcej...

2019-11-26 11:47:01

ZARZĄDZENIE NR 120/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 22 listopada 2019 r.


w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym ds. organizacyjno-kadrowym i archiwum więcej...

2019-11-26 11:45:04

ZARZĄDZENIE NR 119/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 21 listopada 2019 r.


w sprawie wprowadzenia autopoprawek do projektu budżetu Gminy Frombork na 2020 rok więcej...

2019-11-20 14:29:13

ZARZĄDZENIE NR 118/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 18 listopada 2019 r.


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Frombork na 2020 rok więcej...

2019-11-19 12:32:08

ZARZĄDZENIE NR 117/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 18 listopada 2019 r.


w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa i gospodarki komunalnej więcej...

2019-11-19 09:23:54

ZARZĄDZENIE NR 115/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 14 listopada 2019 r.


w sprawie projektu budżetu Gminy Frombork na 2020 rok więcej...

2019-11-19 09:22:52

ZARZĄDZENIE NR 114/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 14 listopada 2019 r.


w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Frombork na lata 2020-2030 więcej...

2019-11-13 14:10:35

ZARZĄDZENIE NR 113/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 8 listopada 2019 r.


w sprawie powołania komisji likwidacyjnej więcej...

2019-11-13 14:06:02

ZARZĄDZENIE NR 112/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 7 listopada 2019 r.


w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku więcej...

2019-11-13 14:05:29

ZARZĄDZENIE NR 111/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 6 listopada 2019 r.


w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z miejsc na Cmentarzu Komunalnym w mieście Frombork więcej...

2019-10-31 09:13:44

ZARZĄDZENIE NR 110/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 31 października 2019 r.


w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |