pomniejsz powiększ

 
 

2020-01-02 14:02:00

ZARZĄDZENIE NR 147/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 31 grudnia 2019 r.


w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 65/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork w sprawie zasad przeprowadzenia służby przygotowawczej oraz organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku więcej...

2020-01-02 14:00:29

ZARZĄDZENIE NR 146/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 31 grudnia 2019 r.


w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 21/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku oraz na stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych więcej...

2020-01-02 13:58:13

ZARZĄDZENIE NR 145/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 31 grudnia 2019 r.


w sprawie stosowania w 2020 roku na terenie miasta i gminy Frombork minimalnych miesięcznych stawek 1 metra kwadratowego czynszu najmu lokali i budynków użytkowych stanowiących własność Gminy Frombork więcej...

2020-01-02 13:56:23

ZARZĄDZENIE NR 144/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 31 grudnia 2019 r.


w sprawie stosowania w 2020 roku na terenie miasta i gminy Frombork minimalnych wysokości cen gruntów stanowiących podstawę do ustalania czynszów dzierżawy z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Frombork więcej...

2019-12-31 09:30:06

ZARZĄDZENIE NR 143/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 31 grudnia 2019 r.


w sprawie ustalenia planu kontroli podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych na 2020 rok więcej...

2019-12-31 09:28:15

ZARZĄDZENIE NR 141/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 31 grudnia 2019 r.


w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Frombork więcej...

2019-12-31 09:27:14

ZARZĄDZENIE NR 140/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 31 grudnia 2019 r.


w sprawie ogłoszenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko ds. budownictwa i gospodarki komunalnej więcej...

2019-12-30 14:56:34

ZARZĄDZENIE NR 139/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 30 grudnia 2019 r.


w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku więcej...

2019-12-30 13:04:02

ZARZĄDZENIE NR 138/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 24 grudnia 2019 r.


w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Publicznej we Fromborku za okres 2014-2019 więcej...

2019-12-20 08:03:09

ZARZĄDZENIE NR 137/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 19 grudnia 2019 r.


w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku więcej...

2019-12-20 08:02:28

ZARZĄDZENIE NR 136/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 12 grudnia 2019 r.


w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji mienia komunalnego więcej...

2019-12-20 08:02:10

ZARZĄDZENIE NR 135/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 19 grudnia 2019 r.


w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielnie zamówień publicznych, prowadzenia negocjacji i oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniach oraz do badania i oceny złożonych ofert więcej...

2019-12-11 16:43:34

ZARZĄDZENIE NR 134/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 11 grudnia 2019 r.


zmieniające Zarządzenie Nr 91/2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika samorządowego zatrudnionego na urzędniczym stanowisku ds. gospodarki gruntami, lokalami i rolnictwa. więcej...

2019-12-10 17:10:09

ZARZĄDZENIE NR 132/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 3 grudnia 2019 r.


zmieniające Zarządzenie Nr 92/2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika samorządowego zatrudnionego na urzędniczym stanowisku ds. obsługi kasy. więcej...

2019-12-10 17:08:52

ZARZĄDZENIE NR 131/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 3 grudnia 2019 r.


w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku więcej...

2019-12-04 16:12:52

ZARZĄDZENIE NR 130/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 3 grudnia 2019 r.


w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i regulaminu jej działania więcej...

2019-12-04 16:11:29

ZARZĄDZENIE NR 129/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 3 grudnia 2019 r.


w sprawie powołania pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi więcej...

2019-12-03 14:55:32

ZARZĄDZENIE NR 128/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 3 grudnia 2019 r.


w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa i gospodarki komunalnej więcej...

2019-12-02 13:51:15

ZARZĄDZENIE NR 127/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 2 grudnia 2019 r.


w sprawie ustalenia wysokości stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu niebędącego własnością pracodawcy użytego do odbycia podróży służbowej więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |