pomniejsz powiększ

 
 

2019-08-09 15:26:40

ZARZĄDZENIE NR 82/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 9 sierpnia 2019 r.


w sprawie ogłoszenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko ds. inwestycji, zamówień publicznych, gospodarki przestrzennej więcej...

2019-08-09 15:25:36

ZARZĄDZENIE NR 81/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 9 sierpnia 2019 r.


w sprawie ogłoszenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko ds. budownictwa i gospodarki komunalnej więcej...

2019-07-29 13:33:04

ZARZĄDZENIE NR 80/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 29 lipca 2019 r.


w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku więcej...

2019-07-29 13:32:11

ZARZĄDZENIE NR 79/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 26 lipca 2019 r.


w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok więcej...

2019-07-26 11:28:38

ZARZĄDZENIE NR 78/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 26 lipca 2019 r.


w sprawie ogłoszenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko ds. inwestycji, zamówień publicznych, gospodarki przestrzennej więcej...

2019-07-26 11:27:29

ZARZĄDZENIE NR 77/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 25 lipca 2019 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania postępowań o udzielenie zamówień publicznych, prowadzenia negocjacji i oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniach oraz do badania i oceny złożonych ofert w ramach inwestycji "Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego" "Uzdrowiskowy teren aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z promenadą uzdrowiskową i plażą miejską we Fromborku"" więcej...

2019-07-24 11:34:39

ZARZĄDZENIE NR 76/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 23 lipca 2019 r.


w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych więcej...

2019-07-23 13:32:46

ZARZĄDZENIE NR 75/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 23 lipca 2019 r.


w sprawie ogłoszenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko ds. budownictwa i gospodarki komunalnej więcej...

2019-07-16 14:48:38

ZARZĄDZENIE NR 74/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 16 lipca 2019 r.


w sprawie ogłoszenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko ds. gospodarki gruntami, lokalami i rolnictwa więcej...

2019-07-16 14:47:45

ZARZĄDZENIE NR 73/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 15 lipca 2019 r.


w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 24/2019 z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku więcej...

2019-07-16 14:47:35

ZARZĄDZENIE NR 72/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 8 lipca 2019 r.


w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok więcej...

2019-07-08 13:32:29

ZARZĄDZENIE NR 71/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 3 lipca 2019 r.


w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzenia negocjacji i oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz do badania i oceny złożonych ofert w ramach inwestycji “Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego: “Uzdrowiskowy teren aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z promenadą uzdrowiskową i plażą miejską we Fromborku” więcej...

2019-07-02 12:00:53

ZARZĄDZENIE NR 70/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 2 lipca 2019 r.


w sprawie ogłoszenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko ds. ochrony środowiska więcej...

2019-07-02 11:59:46

ZARZĄDZENIE NR 69/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 1 lipca 2019 r.


w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2019 roku więcej...

2019-07-02 11:58:51

ZARZĄDZENIE NR 68/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 28 czerwca 2019 r.


w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok więcej...

2019-06-27 09:26:58

ZARZĄDZENIE NR 67/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 26 czerwca 2019 r.


w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku więcej...

2019-06-27 09:26:06

ZARZĄDZENIE NR 66/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 19 czerwca 2019 r.


w sprawie odwołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego we Fromborku więcej...

2019-06-27 09:25:01

ZARZĄDZENIE NR 65/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 12 czerwca 2019 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania służby przygotowawczej oraz organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku więcej...

2019-06-12 11:27:57

ZARZĄDZENIE NR 64/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 12 czerwca 2019 r.


w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku więcej...

2019-06-12 11:26:56

ZARZĄDZENIE NR 63/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 12 czerwca 2019 r.


w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |