pomniejsz powiększ

 
 

2017-09-18 13:08:15

ZARZĄDZENIE NR 39/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 22 sierpnia 2017 roku


w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania (SWA), systemu wczesnego ostrzegania (SWO) oraz tworzenia i funkcjonowania formacji Obrony Cywilnej przewidzianych do wykonywania pozostałych zadań specjalnych i ogólnych na terenie miasta i gminy Frombork więcej...

2017-09-18 13:04:20

ZARZĄDZENIE NR 38/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 22 sierpnia 2017 roku


w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Frombork za I półrocze 2017 roku więcej...

2017-08-25 13:58:41

ZARZĄDZENIE NR 36/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 22 sierpnia 2017 roku


w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom w zakresie Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 roku - "Wyprawka szkolna" więcej...

2017-08-24 13:51:12

ZARZĄDZENIE NR 35/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 22 sierpnia 2017 roku


w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika samorządowego zatrudnionego na urzędniczym stanowisku ds. obsługi Rady Miejskiej więcej...

2017-08-24 13:49:26

ZARZĄDZENIE NR 34/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 11 sierpnia 2017 roku


w sprawie ustanowienia inkasentów opłaty targowej więcej...

2017-08-02 14:09:55

ZARZĄDZENIE NR 33/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 31 lipca 2017 roku


w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok więcej...

2017-08-02 13:55:33

ZARZĄDZENIE NR 32/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 31 lipca 2017 roku


w sprawie ustanowienia Regulaminu Funduszu Sołeckiego Gminy Frombork, Regulaminu zasad wydatkowania Funduszu Sołeckiego w Gminie Frombork oraz zasad prowadzenia zarządu i gospodarki składnikami mienia komunalnego przekazanego do korzystania więcej...

2017-08-02 13:52:57

ZARZĄDZENIE NR 31/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 21 lipca 2017 roku


w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika samorządowego zatrudnionego na urzędniczym stanowisku ds. ochrony środowiska więcej...

2017-07-20 13:57:01

ZARZĄDZENIE NR 30/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 18 lipca 2017 roku


w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok więcej...

2017-07-07 10:16:18

ZARZĄDZENIE NR 28/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 29 czerwca 2017 roku


w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku więcej...

2017-07-07 10:15:04

ZARZĄDZENIE NR 27/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 29 czerwca 2017 roku


w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Frombork więcej...

2017-06-28 22:56:19

ZARZĄDZENIE NR 26/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 20 czerwca 2017 roku


w sprawie zatwierdzenia bilansu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury we Fromborku więcej...

2017-06-28 22:54:35

ZARZĄDZENIE NR 25/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 20 czerwca 2017 roku


w sprawie zatwierdzenia bilansu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Frombork więcej...

2017-06-28 22:50:57

ZARZĄDZENIE NR 23/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 7 czerwca 2017 roku


w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi Rady Miejskiej więcej...

2017-06-28 22:49:48

ZARZĄDZENIE NR 22/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 7 czerwca 2017 roku


w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska więcej...

2017-05-30 14:57:50

ZARZĄDZENIE NR 21/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 10 maja 2017 roku


w sprawie organizacji, powołania i funkcjonowania Systemu Stałych Dyżurów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań ujętych w Planie Operacyjnym Funkcjonowania Miasta i Gminy Frombork więcej...

2017-05-11 12:18:36

ZARZĄDZENIE NR 20/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 9 maja 2017 roku


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej Gminy Frombork w 2017 roku więcej...

1 | 2 |