pomniejsz powiększ

 
 

2017-07-20 13:57:01

ZARZĄDZENIE NR 30/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 18 lipca 2017 roku


w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok więcej...

2017-07-07 10:16:18

ZARZĄDZENIE NR 28/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 29 czerwca 2017 roku


w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku więcej...

2017-07-07 10:15:04

ZARZĄDZENIE NR 27/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 29 czerwca 2017 roku


w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Frombork więcej...

2017-06-28 22:56:19

ZARZĄDZENIE NR 26/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 20 czerwca 2017 roku


w sprawie zatwierdzenia bilansu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury we Fromborku więcej...

2017-06-28 22:54:35

ZARZĄDZENIE NR 25/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 20 czerwca 2017 roku


w sprawie zatwierdzenia bilansu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Frombork więcej...

2017-06-28 22:50:57

ZARZĄDZENIE NR 23/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 7 czerwca 2017 roku


w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi Rady Miejskiej więcej...

2017-06-28 22:49:48

ZARZĄDZENIE NR 22/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 7 czerwca 2017 roku


w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska więcej...

2017-05-30 14:57:50

ZARZĄDZENIE NR 21/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 10 maja 2017 roku


w sprawie organizacji, powołania i funkcjonowania Systemu Stałych Dyżurów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań ujętych w Planie Operacyjnym Funkcjonowania Miasta i Gminy Frombork więcej...

2017-05-11 12:18:36

ZARZĄDZENIE NR 20/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 9 maja 2017 roku


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej Gminy Frombork w 2017 roku więcej...

2017-04-25 14:42:43

ZARZĄDZENIE NR 18/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 31 marca 2017 roku


w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok więcej...

2017-04-25 14:41:32

ZARZĄDZENIE NR 17/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 31 marca 2017 roku


w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2017 więcej...

2017-04-25 14:40:34

ZARZĄDZENIE NR 16/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 31 marca 2017 roku


w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierownika jednostki budżetowej Gminy Frombork więcej...

2017-03-29 15:30:58

ZARZĄDZENIE NR 15/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 24 marca 2017 roku


w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji budżetu gminy Frombork za 2016 rok więcej...

2017-03-21 14:22:17

ZARZĄDZENIE NR 14/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 21 marca 2017 roku


w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok więcej...

2017-03-20 14:34:25

ZARZĄDZENIE NR 13/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 17 marca 2017 roku


w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola "Gwiazdkowe Wzgórze" w Zespole Szkół we Fromborku oraz harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół we Fromborku na rok szkolny 2017/2018, dla których organem prowadzącym jest Gmina Frombork więcej...

2017-03-20 14:32:08

ZARZĄDZENIE NR 12/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 21 lutego 2017 roku


w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Frombork przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i owolontariacie więcej...

1 | 2 |