pomniejsz powiększ

 
 

2017-02-09 12:28:45

ZARZĄDZENIE NR 10/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 30 stycznia 2017 roku


w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego więcej...

2017-02-09 12:23:08

ZARZĄDZENIE NR 9/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 30 stycznia 2017 roku


w sprawie przyjęcia "Regulaminu realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Frombork na lata 2015-2032 w roku 2017" więcej...

2017-02-09 12:21:20

ZARZĄDZENIE NR 8/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 23 stycznia 2017 roku


w sprawie powołania Komisji do brakowania druków ścisłego zarachowania zniszczonych lub uszkodzonych w procesie wydawania dowodów osobistych w latach 2001-2015 więcej...

2017-02-09 12:15:39

ZARZĄDZENIE NR 7/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 23 stycznia 2017 roku


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Frombork w 2017 roku więcej...

2017-02-09 12:11:11

ZARZĄDZENIE NR 6/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 9 stycznia 2017 roku


w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie Miasta i Gminy Frombork w 2017 roku więcej...

2017-02-09 12:08:36

ZARZĄDZENIE NR 5/2017 SZEFA OBRONY CYWILNEJ - BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 9 stycznia 2017 roku


w sprawie realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej na terenie Miasta i Gminy Frombork w 2017 roku więcej...

2017-01-17 12:40:17

ZARZĄDZENIE NR 4/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 2 stycznia 2017 roku


w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku więcej...

2017-01-17 12:38:33

ZARZĄDZENIE NR 3/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 2 stycznia 2017 roku


w sprawie zasad zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku więcej...

2017-01-17 12:37:09

ZARZĄDZENIE NR 2/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 2 stycznia 2017 roku


w sprawie ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze w 2017 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Fromborku więcej...

2017-01-17 12:32:20

ZARZĄDZENIE NR 1/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 2 stycznia 2017 roku


w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych działających na terenie Gminy Frombork oraz kontroli i obiegu dokumentów ochotniczych straży pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług więcej...

1 |