pomniejsz powiększ

 
 

2017-10-25 14:52:18

ZARZĄDZENIE NR 49/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 24 października 2017 roku


w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 25 października 2017 roku wizji lokalnej w sprawie ustalenia czy doszło do zmiany stosunków wodnych na działce oznaczonej według ewidencji gruntów numerem 96/1, obręb 4 Frombork ze szkodą dla gruntów sąsiednich więcej...

2017-10-25 14:42:07

ZARZĄDZENIE NR 48/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 11 października 2017 roku


w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych działających na terenie Gminy Frombork oraz kontroli i obiegu dokumentów ochotniczych straży pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług więcej...

2017-10-10 14:27:11

ZARZĄDZENIE NR 46/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 5 października 2017 roku


w sprawie ustalenia dnia dodatkowo wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku w zamian za święto przypadające w sobotę 11 listopada 2017 roku więcej...

2017-10-10 14:24:31

ZARZĄDZENIE NR 44/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 29 września 2017 roku


w sprawie przeprowadzenia konsultacji w celu uzyskania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie więcej...

2017-10-10 14:18:12

ZARZĄDZENIE NR 43/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 28 września 2017 roku


w sprawie powołania Komisji Oceny Wniosków składanych przez sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2018 więcej...

2017-09-27 10:52:09

ZARZĄDZENIE NR 42/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 26 września 2017 roku


w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia w dniu 28 września 2017 roku wizji lokalnej w sprawie ustalenia czy doszło do zmiany stosunków wodnych na działce oznaczonej według ewidencji gruntów numerem 97/4, obręb Biedkowo, gmina Frombork ze szkodą dla gruntów sąsiednich więcej...

2017-09-27 10:49:26

ZARZĄDZENIE NR 41/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 20 września 2017 roku


w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia w ramach ćwiczeń wojewódzkich więcej...

2017-09-27 10:47:50

ZARZĄDZENIE NR 40/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 20 września 2017 roku


w sprawie zasad, tryby i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy Frombork na 2018 rok więcej...

2017-09-18 13:08:15

ZARZĄDZENIE NR 39/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 22 sierpnia 2017 roku


w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania (SWA), systemu wczesnego ostrzegania (SWO) oraz tworzenia i funkcjonowania formacji Obrony Cywilnej przewidzianych do wykonywania pozostałych zadań specjalnych i ogólnych na terenie miasta i gminy Frombork więcej...

2017-09-18 13:04:20

ZARZĄDZENIE NR 38/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 22 sierpnia 2017 roku


w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Frombork za I półrocze 2017 roku więcej...

2017-08-25 13:58:41

ZARZĄDZENIE NR 36/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 22 sierpnia 2017 roku


w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom w zakresie Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 roku - "Wyprawka szkolna" więcej...

2017-08-24 13:51:12

ZARZĄDZENIE NR 35/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 22 sierpnia 2017 roku


w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika samorządowego zatrudnionego na urzędniczym stanowisku ds. obsługi Rady Miejskiej więcej...

2017-08-24 13:49:26

ZARZĄDZENIE NR 34/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 11 sierpnia 2017 roku


w sprawie ustanowienia inkasentów opłaty targowej więcej...

2017-08-02 14:09:55

ZARZĄDZENIE NR 33/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 31 lipca 2017 roku


w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok więcej...

2017-08-02 13:55:33

ZARZĄDZENIE NR 32/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 31 lipca 2017 roku


w sprawie ustanowienia Regulaminu Funduszu Sołeckiego Gminy Frombork, Regulaminu zasad wydatkowania Funduszu Sołeckiego w Gminie Frombork oraz zasad prowadzenia zarządu i gospodarki składnikami mienia komunalnego przekazanego do korzystania więcej...

2017-08-02 13:52:57

ZARZĄDZENIE NR 31/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 21 lipca 2017 roku


w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika samorządowego zatrudnionego na urzędniczym stanowisku ds. ochrony środowiska więcej...

2017-07-20 13:57:01

ZARZĄDZENIE NR 30/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 18 lipca 2017 roku


w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok więcej...

1 | 2 | 3 |