pomniejsz powiększ

 
 

2017-05-11 12:18:36

ZARZĄDZENIE NR 20/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 9 maja 2017 roku


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej Gminy Frombork w 2017 roku więcej...

2017-04-25 14:42:43

ZARZĄDZENIE NR 18/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 31 marca 2017 roku


w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok więcej...

2017-04-25 14:41:32

ZARZĄDZENIE NR 17/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 31 marca 2017 roku


w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2017 więcej...

2017-04-25 14:40:34

ZARZĄDZENIE NR 16/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 31 marca 2017 roku


w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierownika jednostki budżetowej Gminy Frombork więcej...

2017-03-29 15:30:58

ZARZĄDZENIE NR 15/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 24 marca 2017 roku


w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji budżetu gminy Frombork za 2016 rok więcej...

2017-03-21 14:22:17

ZARZĄDZENIE NR 14/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 21 marca 2017 roku


w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok więcej...

2017-03-20 14:34:25

ZARZĄDZENIE NR 13/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 17 marca 2017 roku


w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola "Gwiazdkowe Wzgórze" w Zespole Szkół we Fromborku oraz harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół we Fromborku na rok szkolny 2017/2018, dla których organem prowadzącym jest Gmina Frombork więcej...

2017-03-20 14:32:08

ZARZĄDZENIE NR 12/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 21 lutego 2017 roku


w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Frombork przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i owolontariacie więcej...

2017-02-09 12:28:45

ZARZĄDZENIE NR 10/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 30 stycznia 2017 roku


w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego więcej...

2017-02-09 12:23:08

ZARZĄDZENIE NR 9/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 30 stycznia 2017 roku


w sprawie przyjęcia "Regulaminu realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Frombork na lata 2015-2032 w roku 2017" więcej...

2017-02-09 12:21:20

ZARZĄDZENIE NR 8/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 23 stycznia 2017 roku


w sprawie powołania Komisji do brakowania druków ścisłego zarachowania zniszczonych lub uszkodzonych w procesie wydawania dowodów osobistych w latach 2001-2015 więcej...

2017-02-09 12:15:39

ZARZĄDZENIE NR 7/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 23 stycznia 2017 roku


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Frombork w 2017 roku więcej...

2017-02-09 12:11:11

ZARZĄDZENIE NR 6/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 9 stycznia 2017 roku


w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie Miasta i Gminy Frombork w 2017 roku więcej...

2017-02-09 12:08:36

ZARZĄDZENIE NR 5/2017 SZEFA OBRONY CYWILNEJ - BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 9 stycznia 2017 roku


w sprawie realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej na terenie Miasta i Gminy Frombork w 2017 roku więcej...

2017-01-17 12:40:17

ZARZĄDZENIE NR 4/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 2 stycznia 2017 roku


w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku więcej...

2017-01-17 12:38:33

ZARZĄDZENIE NR 3/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 2 stycznia 2017 roku


w sprawie zasad zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku więcej...

2017-01-17 12:37:09

ZARZĄDZENIE NR 2/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 2 stycznia 2017 roku


w sprawie ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze w 2017 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Fromborku więcej...

2017-01-17 12:32:20

ZARZĄDZENIE NR 1/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 2 stycznia 2017 roku


w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych działających na terenie Gminy Frombork oraz kontroli i obiegu dokumentów ochotniczych straży pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług więcej...

1 |