pomniejsz powiększ

 
 

2018-04-24 08:19:44

ZARZĄDZENIE NR 22/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 20 kwietnia 2018 r.


w sprawie ogłoszenia naboru na zastępstwo na stanowisko ds. administracyjno -kontrolnych więcej...

2018-04-24 08:18:39

ZARZĄDZENIE NR 21/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 19 kwietnia 2018 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku oraz na stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych więcej...

2018-04-20 10:40:23

ZARZĄDZENIE NR 20/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 18 kwietnia 2018 r.


w sprawie zatwierdzenia bilansu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury we Fromborku za 2017 rok więcej...

2018-04-20 10:39:22

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 18 kwietnia 2018 r.


w sprawie zatwierdzenia bilansu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Frombork za 2017 rok więcej...

2018-04-20 10:37:29

ZARZĄDZENIE NR 18/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 29 marca 2018 r.


w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok więcej...

2018-04-04 10:49:01

ZARZĄDZENIE NR 17/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 28 marca 2018 r.


w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji budżetu gminy Frombork za 2017 rok więcej...

2018-03-08 09:01:40

ZARZĄDZENIE NR 16/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 6 marca 2018 roku


w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok więcej...

2018-03-08 08:59:31

ZARZĄDZENIE NR 15/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 6 marca 2018 roku


w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 14/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok więcej...

2018-02-06 15:21:15

ZARZĄDZENIE NR 13/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 5 lutego 2018 roku


w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Frombork przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie więcej...

2018-02-06 15:20:39

ZARZĄDZENIE NR 12/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 31 stycznia 2018 roku


w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola "Gwiazdkowe Wzgórze" w Zespole Szkół we Fromborku oraz harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół we Fromborku na rok szkolny 2018/2019, dla których organem prowadzącym jest Gmina Frombork więcej...

2018-02-02 11:39:33

ZARZĄDZENIE NR 10/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 29 stycznia 2018 roku


w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego więcej...

2018-01-18 11:01:29

ZARZĄDZENIE NR 9/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 17 stycznia 2018 roku


w sprawie przyjęcia "Regulaminu realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Frombork na lata 2015-2032" więcej...

2018-01-17 13:35:57

ZARZĄDZENIE NR 8/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 12 stycznia 2018 roku


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Frombork w 2018 roku więcej...

2018-01-17 13:34:09

ZARZĄDZENIE NR 7/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 8 stycznia 2018 roku


w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie Miasta i Gminy Frombork w 2018 roku więcej...

2018-01-17 13:33:54

ZARZĄDZENIE NR 6/2018 SZEFA OBRONY CYWILNEJ-BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 8 stycznia 2018 roku


w sprawie realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej na terenie Miasta i Gminy Frombork w 2018 roku więcej...

2018-01-17 13:23:31

ZARZĄDZENIE NR 5/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 3 stycznia 2018 roku


w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku więcej...

2018-01-17 13:22:29

ZARZĄDZENIE NR 4/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 3 stycznia 2018 roku


w sprawie ustalenia inkasentów opłaty targowej w 2018 roku więcej...

2018-01-17 13:21:03

ZARZĄDZENIE NR 3/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 3 stycznia 2018 roku


w sprawie wprowadzenia Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku więcej...

1 | 2 |