pomniejsz powiększ

 
 

2019-01-07 09:53:27

ZARZĄDZENIE NR 72/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 31 grudnia2018 r.


w sprawie powołania komisji likwidacyjnej więcej...

2019-01-07 09:52:27

ZARZĄDZENIE NR 71/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 31 grudnia2018 r.


w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok więcej...

2019-01-07 09:51:44

ZARZĄDZENIE NR 70/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 31 grudnia2018 r.


w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji mienia komunalnego więcej...

2019-01-07 09:50:47

ZARZĄDZENIE NR 69/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 28 grudnia2018 r.


w sprawie ustalenia planu kontroli podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych więcej...

2018-12-11 12:11:06

ZARZĄDZENIE NR 68/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 10 grudnia2018 r.


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Frombork na 2019 rok więcej...

2018-12-07 08:05:26

ZARZĄDZENIE NR 67/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 5 grudnia2018 r.


w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok więcej...

2018-12-04 07:54:05

ZARZĄDZENIE NR 66/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 26 listopada 2018 r.


w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miasta i Gminy Frombork” więcej...

2018-12-04 07:52:54

ZARZĄDZENIE NR 65/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 23 listopada 2018 r.


w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Frombork więcej...

2018-12-04 07:52:11

ZARZĄDZENIE NR 64/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 23 listopada 2018 r.


w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku więcej...

2018-12-04 07:49:15

ZARZĄDZENIE NR 63/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 23 listopada 2018 r.


w sprawie przyjęcia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku więcej...

2018-12-04 07:47:22

ZARZĄDZENIE NR 61/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 16 listopada 2018 r.


w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu więcej...

2018-11-15 11:19:59

ZARZĄDZENIE NR 59/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 8 listopada 2018 r.


w sprawie projektu budżetu Gminy Frombork na rok 2019 więcej...

2018-11-15 11:18:21

ZARZĄDZENIE NR 58/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 8 listopada 2018 r.


w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Frombork na lata 2019-2027 więcej...

2018-11-06 13:39:57

ZARZĄDZENIE NR 57/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 31 października 2018 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych w Mieście i Gminie Frombork oraz wyznaczenia Inspektora ochrony Danych Osobowych więcej...

1 | 2 | 3 | 4 |