pomniejsz powiększ

 
 

2018-09-10 14:13:11

ZARZĄDZENIE NR 48/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 10 września 2018 r.


w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika samorządowego zatrudnionego na urzędniczym stanowisku ds. dochodów, windykacji i płac więcej...

2018-09-10 14:11:12

ZARZĄDZENIE NR 47/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 10 września 2018 r.


w sprawie przeprowadzenia konsultacji w celu uzyskania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie więcej...

2018-08-27 11:41:22

ZARZĄDZENIE NR 45/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 17 sierpnia 2018 r.


w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Frombork za I półrocze 2018 roku więcej...

2018-08-14 13:47:04

ZARZĄDZENIE NR 44/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 9 sierpnia 2018 r.


w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku więcej...

2018-08-09 08:48:00

ZARZĄDZENIE NR 43/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 8 sierpnia 2018 r.


w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok więcej...

2018-07-31 10:49:20

ZARZĄDZENIE NR 42/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 31 lipca 2018 r.


w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku więcej...

2018-07-31 10:48:24

ZARZĄDZENIE NR 41/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 30 lipca 2018 r.


w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego więcej...

2018-07-31 10:46:47

ZARZĄDZENIE NR 40/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 30 lipca 2018 r.


w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla ekspertów z listy ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego więcej...

2018-07-31 10:38:25

ZARZĄDZENIE NR 39/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 25 lipca 2018 r.


w sprawie tworzenia punktu kontaktowego Host Nation Support (HNS) więcej...

2018-07-26 10:17:42

ZARZĄDZENIE NR 38/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 19 lipca 2018 r.


w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok więcej...

2018-07-26 10:17:08

ZARZĄDZENIE NR 37/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 29 czerwca 2018 r.


w sprawie stosowania procedury podzielonej płatności VAT (split payment) więcej...

2018-07-16 14:22:48

ZARZĄDZENIE NR 36/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 29 czerwca 2018 r.


w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok więcej...

2018-06-21 16:48:00

ZARZĄDZENIE NR 35/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 11 czerwca 2018 r.


w sprawie powołania pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi więcej...

2018-06-21 16:46:30

ZARZĄDZENIE NR 34/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 8 czerwca 2018 r.


w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok więcej...

2018-06-07 14:41:01

ZARZĄDZENIE NR 33/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 6 czerwca 2018 r.


w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2018 więcej...

2018-06-07 14:40:16

ZARZĄDZENIE NR 32/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 4 czerwca 2018 r.


w sprawie ogłoszenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko ds. dochodów, windykacji i płac więcej...

2018-06-07 14:38:52

ZARZĄDZENIE NR 31/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 4 czerwca 2018 r.


w sprawie wprowadzenia Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych na stanowisku obsługi kasowej w Urzędzie Miasta i Gminy Frombork więcej...

2018-06-07 14:37:24

ZARZĄDZENIE NR 30/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 28 maja 2018 r.


w sprawie powołania Komisji do brakowania blankietów odpisów aktu stanu cywilnego oraz zaświadczeń stosowanych w Urzędzie Stanu Cywilnego we Fromborku więcej...

2018-06-04 14:45:21

ZARZĄDZENIE NR 29/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 25 maja 2018 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku więcej...

1 | 2 | 3 |