pomniejsz powiększ

 
 

2018-07-16 14:22:48

ZARZĄDZENIE NR 36/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 29 czerwca 2018 r.


w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok więcej...

2018-06-21 16:48:00

ZARZĄDZENIE NR 35/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 11 czerwca 2018 r.


w sprawie powołania pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi więcej...

2018-06-21 16:46:30

ZARZĄDZENIE NR 34/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 8 czerwca 2018 r.


w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok więcej...

2018-06-07 14:41:01

ZARZĄDZENIE NR 33/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 6 czerwca 2018 r.


w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2018 więcej...

2018-06-07 14:40:16

ZARZĄDZENIE NR 32/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 4 czerwca 2018 r.


w sprawie ogłoszenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko ds. dochodów, windykacji i płac więcej...

2018-06-07 14:38:52

ZARZĄDZENIE NR 31/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 4 czerwca 2018 r.


w sprawie wprowadzenia Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych na stanowisku obsługi kasowej w Urzędzie Miasta i Gminy Frombork więcej...

2018-06-07 14:37:24

ZARZĄDZENIE NR 30/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 28 maja 2018 r.


w sprawie powołania Komisji do brakowania blankietów odpisów aktu stanu cywilnego oraz zaświadczeń stosowanych w Urzędzie Stanu Cywilnego we Fromborku więcej...

2018-06-04 14:45:21

ZARZĄDZENIE NR 29/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 25 maja 2018 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku więcej...

2018-06-04 14:44:22

ZARZĄDZENIE NR 28/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 25 maja 2018 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i regulaminu jej działania więcej...

2018-06-04 14:43:13

ZARZĄDZENIE NR 27/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 25 maja 2018 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych, prowadzenia negocjacji i oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniach oraz do badania i oceny złożonych ofert więcej...

2018-05-29 08:02:39

ZARZĄDZENIE NR 26/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 25 maja 2018 r.


w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych więcej...

2018-05-29 08:01:22

ZARZĄDZENIE NR 25/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 14 maja 2018 r.


w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok więcej...

2018-05-29 07:58:11

ZARZĄDZENIE NR 24/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 2 maja 2018 r.


w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2018 roku więcej...

2018-04-24 08:19:44

ZARZĄDZENIE NR 22/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 20 kwietnia 2018 r.


w sprawie ogłoszenia naboru na zastępstwo na stanowisko ds. administracyjno -kontrolnych więcej...

2018-04-24 08:18:39

ZARZĄDZENIE NR 21/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 19 kwietnia 2018 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku oraz na stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych więcej...

2018-04-20 10:40:23

ZARZĄDZENIE NR 20/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 18 kwietnia 2018 r.


w sprawie zatwierdzenia bilansu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury we Fromborku za 2017 rok więcej...

2018-04-20 10:39:22

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 18 kwietnia 2018 r.


w sprawie zatwierdzenia bilansu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Frombork za 2017 rok więcej...

2018-04-20 10:37:29

ZARZĄDZENIE NR 18/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 29 marca 2018 r.


w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok więcej...

2018-04-04 10:49:01

ZARZĄDZENIE NR 17/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 28 marca 2018 r.


w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji budżetu gminy Frombork za 2017 rok więcej...

1 | 2 |