pomniejsz powiększ

 
 

2014-01-09 14:16:53

ZARZĄDZENIE NR 79/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 27 grudnia 2013 roku


w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej we Fromborku więcej...

2014-01-09 14:14:17

ZARZĄDZENIE NR 78/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 18 grudnia 2013 roku


w sprawie utworzenia Systemu Stałych Dyżurów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań ujętych w Planach Operacyjnych więcej...

2013-12-11 16:28:24

ZARZĄDZENIE NR 77/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 10 grudnia 2013 roku


w sprawie cen za korzystanie z lodowiska "Biały Orlik" we Fromborku więcej...

2013-12-11 16:27:28

ZARZĄDZENIE NR 76/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 10 grudnia 2013 roku


w sprawie przeprowadzenia konsultacji w celu uzyskania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie więcej...

2013-12-11 16:24:26

ZARZĄDZENIE NR 74/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 5 grudnia 2013 roku


w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta i Gminy Frombork położonych w mieście Frombork, ul. Osiedle Słoneczne 2f więcej...

2013-12-11 16:23:05

ZARZĄDZENIE NR 73/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 5 grudnia 2013 roku


w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta i Gminy Frombork więcej...

2013-12-11 16:21:46

ZARZĄDZENIE NR 72/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 29 listopada 2013 roku


w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku więcej...

2013-12-11 16:19:18

ZARZĄDZENIE NR 70/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 20 listopada 2013 roku


w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji mienia komunalnego więcej...

2013-12-11 16:17:58

ZARZĄDZENIE NR 69/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 19 listopada 2013 roku


w sprawie wyznaczenia członka Komisji Przetargowej do wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Frombork więcej...

2013-12-11 16:15:05

ZARZĄDZENIE NR 67/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 15 listopada 2013 roku


w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej więcej...

2013-12-11 16:13:14

ZARZĄDZENIE NR 66/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 15 listopada 2013 roku


w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych, prowadzenia negocjacji i oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniach oraz do badania i oceny złożonych ofert więcej...

2013-11-20 08:15:39

ZARZĄDZENIE NR 65/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 14 listopada 2013 roku


w sprawie projektu budżetu Gminy na 2014 rok więcej...

2013-11-20 08:06:34

ZARZĄDZENIE NR 64/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 12 listopada 2013 roku


w sprawie unieważnienia zmian w budżecie na 2013 rok dokonanych zarządzeniem nr 63/13 z dnia 4.11.2013r. więcej...

2013-10-24 08:34:28

ZARZĄDZENIE NR 62/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 21 października 2013 roku


w sprawie powołania pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi więcej...

1 | 2 | 3 | 4 |