pomniejsz powiększ

 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286
Data Redaktor Zmiana
09.11.2017 08:59:19 Damian Krasiński Dodany załącznik Zgłoszenie utraty dowodu osobistego do artykułu Urząd Stanu Cywilnego
09.11.2017 08:59:11 Damian Krasiński Dodany załącznik Wniosek o wydanie dowodu osobistego - elektroniczny do artykułu Urząd Stanu Cywilnego
09.11.2017 08:58:56 Damian Krasiński Dodany załącznik Wniosek o wydanie dowodu osobistego do artykułu Urząd Stanu Cywilnego
09.11.2017 08:58:26 Damian Krasiński Usunięty załącznik Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie, która ukończyła 18 lat z artykułu Urząd Stanu Cywilnego
09.11.2017 08:58:20 Damian Krasiński Dodany załącznik Wymiana i utrata dowodu osobistego do artykułu Urząd Stanu Cywilnego
09.11.2017 08:57:48 Damian Krasiński Dodany załącznik Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy do artykułu Urząd Stanu Cywilnego
09.11.2017 08:52:06 Damian Krasiński Usunięty załącznik Wniosek o wydanie dowodu osobistego z artykułu Urząd Stanu Cywilnego
09.11.2017 08:51:54 Damian Krasiński Usunięty załącznik Wydawanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie, która nie ukończyła 18 lat z artykułu Urząd Stanu Cywilnego
09.11.2017 08:51:50 Damian Krasiński Usunięty załącznik Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo - adresowych z artykułu Urząd Stanu Cywilnego
09.11.2017 08:51:47 Damian Krasiński Usunięty załącznik Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia z artykułu Urząd Stanu Cywilnego
09.11.2017 08:51:42 Damian Krasiński Usunięty załącznik Wydanie dowodu osobistego w przypadku utraty z artykułu Urząd Stanu Cywilnego
09.11.2017 08:51:37 Damian Krasiński Usunięty załącznik Wydanie dowodu osobistego w przypadku upływu terminu jego ważności z artykułu Urząd Stanu Cywilnego
08.11.2017 16:02:36 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej we Fromborku
08.11.2017 16:02:23 Damian Krasiński Usunięty załącznik z artykułu Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej we Fromborku
06.11.2017 08:03:40 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Program ochrony środowiska
06.11.2017 08:03:06 Damian Krasiński Usunięty załącznik z artykułu Program ochrony środowiska
02.11.2017 12:21:34 Damian Krasiński Edytowano artykuł Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Frombork
02.11.2017 12:20:47 Damian Krasiński Edytowano artykuł Program ochrony środowiska
02.11.2017 12:20:02 Damian Krasiński Edytowano artykuł System gospodarowania odpadami komunalnymi
02.11.2017 11:25:58 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do najmu na terenie gminy Frombork
02.11.2017 11:25:52 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do najmu na terenie gminy Frombork
02.11.2017 11:25:00 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych na terenie miasta Fromborka w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców.
02.11.2017 11:24:48 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych na terenie miasta Fromborka w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców.
02.11.2017 11:23:27 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do najmu na terenie gminy Frombork
02.11.2017 11:23:09 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do najmu na terenie gminy Frombork
02.11.2017 11:22:21 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców.
02.11.2017 11:17:46 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców.
02.11.2017 10:41:00 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Frombork w listopadzie 2017 roku
02.11.2017 10:40:40 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Frombork w listopadzie 2017 roku
02.11.2017 10:36:25 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Sprawozdania III kwartał
02.11.2017 10:36:19 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Sprawozdania III kwartał
02.11.2017 10:36:13 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Sprawozdania III kwartał
02.11.2017 10:36:07 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Sprawozdania III kwartał
02.11.2017 10:35:56 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Sprawozdania III kwartał
02.11.2017 10:35:44 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Sprawozdania III kwartał
02.11.2017 10:35:22 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Sprawozdania III kwartał
01.11.2017 15:56:47 Damian Krasiński Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XVII/187/16 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 29 grudnia 2016 r.
01.11.2017 15:55:20 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXV/252/17 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 26 października 2017 r.
01.11.2017 15:14:03 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXV/267/17 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 26 października 2017 r.
01.11.2017 15:13:54 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XXV/267/17 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 26 października 2017 r.
01.11.2017 15:10:09 Damian Krasiński Edytowano artykuł Podatek rolny
01.11.2017 15:08:50 Damian Krasiński Edytowano artykuł Stawki podatkowe
01.11.2017 15:07:56 Damian Krasiński Edytowano artykuł Podatek od nieruchomości
01.11.2017 15:06:35 Damian Krasiński Edytowano artykuł Opłata transportowa
01.11.2017 15:05:21 Damian Krasiński Edytowano artykuł Opłata targowa
01.11.2017 15:04:09 Damian Krasiński Edytowano artykuł Opłata miejscowa
01.11.2017 15:02:06 Damian Krasiński Usunięto artykuł Projekt Uchwały z kategorii Projekty Uchwał
01.11.2017 15:02:02 Damian Krasiński Usunięto artykuł Projekt Uchwały z kategorii Projekty Uchwał
01.11.2017 15:01:59 Damian Krasiński Usunięto artykuł Projekt Uchwały z kategorii Projekty Uchwał
01.11.2017 15:01:20 Damian Krasiński Usunięto artykuł Projekt Uchwały z kategorii Projekty Uchwał