pomniejsz powiększ

 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429
Data Redaktor Zmiana
17.11.2017 13:23:33 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE
14.11.2017 08:33:19 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XXV/264/17 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 26 października 2017 r.
13.11.2017 12:13:59 Damian Krasiński Edytowano artykuł Petycja - Przekazywanie za pośrednictwem kanłów informacyjnych Gminy, bezpłatnych informacji przeznaczonych dla Lokalnych Mikroprzedsiębiorców – przydatnych im do podejmowania i prowadzenia działalności.
13.11.2017 09:36:21 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej we Fromborku
13.11.2017 09:36:11 Damian Krasiński Usunięty załącznik z artykułu Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej we Fromborku
10.11.2017 12:09:52 Damian Krasiński Edytowano artykuł Dane teleadresowe
10.11.2017 12:08:49 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej we Fromborku
10.11.2017 12:08:36 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej we Fromborku
10.11.2017 12:08:17 Damian Krasiński Usunięty załącznik z artykułu Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej we Fromborku
10.11.2017 12:04:45 Damian Krasiński Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XXIII/250/17 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 27 września 2017 r.
10.11.2017 12:04:13 Damian Krasiński Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XXV/272/17 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 26 października 2017 r.
10.11.2017 12:03:37 Damian Krasiński Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XXV/265/17 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 26 października 2017 r.
10.11.2017 12:02:50 Damian Krasiński Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XXV/264/17 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 26 października 2017 r.
10.11.2017 12:02:23 Damian Krasiński Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XXV/263/17 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 26 października 2017 r.
10.11.2017 12:00:30 Damian Krasiński Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XXV/262/17 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 26 października 2017 r.
10.11.2017 11:59:44 Damian Krasiński Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XXV/252/17 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 26 października 2017 r.
10.11.2017 11:59:08 Damian Krasiński Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XXIII/244/17 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 27 września 2017 r.
10.11.2017 11:56:30 Damian Krasiński Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XXIII/244/17 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 27 września 2017 r.
10.11.2017 11:38:50 Damian Krasiński Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XXIII/243/17 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 27 września 2017 r.
10.11.2017 10:22:27 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Petycja - Przekazywanie za pośrednictwem kanłów informacyjnych Gminy, bezpłatnych informacji przeznaczonych dla Lokalnych Mikroprzedsiębiorców – przydatnych im do podejmowania i prowadzenia działalności.
09.11.2017 13:32:39 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Petycja - Przekazywanie za pośrednictwem kanłów informacyjnych Gminy, bezpłatnych informacji przeznaczonych dla Lokalnych Mikroprzedsiębiorców – przydatnych im do podejmowania i prowadzenia działalności.
09.11.2017 13:32:25 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Petycja - Przekazywanie za pośrednictwem kanłów informacyjnych Gminy, bezpłatnych informacji przeznaczonych dla Lokalnych Mikroprzedsiębiorców – przydatnych im do podejmowania i prowadzenia działalności.
09.11.2017 13:32:08 Damian Krasiński Usunięty załącznik z artykułu Petycja - Przekazywanie za pośrednictwem kanłów informacyjnych Gminy, bezpłatnych informacji przeznaczonych dla Lokalnych Mikroprzedsiębiorców – przydatnych im do podejmowania i prowadzenia działalności.
09.11.2017 12:10:06 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Petycja - Przekazywanie za pośrednictwem kanłów informacyjnych Gminy, bezpłatnych informacji przeznaczonych dla Lokalnych Mikroprzedsiębiorców – przydatnych im do podejmowania i prowadzenia działalności.
09.11.2017 12:07:17 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Petycja - Przekazywanie za pośrednictwem kanłów informacyjnych Gminy, bezpłatnych informacji przeznaczonych dla Lokalnych Mikroprzedsiębiorców – przydatnych im do podejmowania i prowadzenia działalności.
09.11.2017 08:15:10 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Wzór Oświadczenia Majątkowego
09.11.2017 08:14:44 Damian Krasiński Usunięty załącznik OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej d Wzór Oświadczenia Majątkowego
09.11.2017 08:13:23 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do najmu na terenie gminy Frombork
09.11.2017 08:13:15 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do najmu na terenie gminy Frombork
09.11.2017 08:12:12 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
09.11.2017 08:11:58 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
09.11.2017 07:59:46 Damian Krasiński Dodany załącznik Pełnomocnictwo do wniosku o zaświadczenie z akt dowodów osobistych do artykułu Urząd Stanu Cywilnego
09.11.2017 07:59:38 Damian Krasiński Dodany załącznik Wydanie zaświadczenia z akt dowodów osobistych do artykułu Urząd Stanu Cywilnego
09.11.2017 07:59:29 Damian Krasiński Dodany załącznik Wniosek o zaświadczenie z akt dowodów osobistych do artykułu Urząd Stanu Cywilnego
09.11.2017 07:59:19 Damian Krasiński Dodany załącznik Zgłoszenie utraty dowodu osobistego do artykułu Urząd Stanu Cywilnego
09.11.2017 07:59:11 Damian Krasiński Dodany załącznik Wniosek o wydanie dowodu osobistego - elektroniczny do artykułu Urząd Stanu Cywilnego
09.11.2017 07:58:56 Damian Krasiński Dodany załącznik Wniosek o wydanie dowodu osobistego do artykułu Urząd Stanu Cywilnego
09.11.2017 07:58:26 Damian Krasiński Usunięty załącznik Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie, która ukończyła 18 lat z artykułu Urząd Stanu Cywilnego
09.11.2017 07:58:20 Damian Krasiński Dodany załącznik Wymiana i utrata dowodu osobistego do artykułu Urząd Stanu Cywilnego
09.11.2017 07:57:48 Damian Krasiński Dodany załącznik Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy do artykułu Urząd Stanu Cywilnego
09.11.2017 07:52:06 Damian Krasiński Usunięty załącznik Wniosek o wydanie dowodu osobistego z artykułu Urząd Stanu Cywilnego
09.11.2017 07:51:54 Damian Krasiński Usunięty załącznik Wydawanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie, która nie ukończyła 18 lat z artykułu Urząd Stanu Cywilnego
09.11.2017 07:51:50 Damian Krasiński Usunięty załącznik Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo - adresowych z artykułu Urząd Stanu Cywilnego
09.11.2017 07:51:47 Damian Krasiński Usunięty załącznik Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia z artykułu Urząd Stanu Cywilnego
09.11.2017 07:51:42 Damian Krasiński Usunięty załącznik Wydanie dowodu osobistego w przypadku utraty z artykułu Urząd Stanu Cywilnego
09.11.2017 07:51:37 Damian Krasiński Usunięty załącznik Wydanie dowodu osobistego w przypadku upływu terminu jego ważności z artykułu Urząd Stanu Cywilnego
08.11.2017 15:02:36 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej we Fromborku
08.11.2017 15:02:23 Damian Krasiński Usunięty załącznik z artykułu Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej we Fromborku
06.11.2017 07:03:40 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Program ochrony środowiska
06.11.2017 07:03:06 Damian Krasiński Usunięty załącznik z artykułu Program ochrony środowiska