pomniejsz powiększ

 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314
Data Redaktor Zmiana
13.02.2018 12:31:35 Damian Krasiński Edytowano artykuł OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY
13.02.2018 12:30:39 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY
13.02.2018 12:26:41 Damian Krasiński Artykuł o id=5922 został ustawiony na widoczny. ZARZĄDZENIE NR 12/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 31 stycznia 2018 roku
13.02.2018 12:26:25 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych W postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola „Gwiazdkowe Wzgórze” w Zespole Szkół we Fromborku na rok szkolny 2018/2019
13.02.2018 12:26:17 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych W postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola „Gwiazdkowe Wzgórze” w Zespole Szkół we Fromborku na rok szkolny 2018/2019
13.02.2018 12:23:21 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Kryteria rekrutacji do klas I Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół we Fromborku dla kandydatów spoza obwodu na rok szkolny 2018/2019
13.02.2018 12:23:08 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Kryteria rekrutacji do klas I Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół we Fromborku dla kandydatów spoza obwodu na rok szkolny 2018/2019
13.02.2018 12:22:38 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 12/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 31 stycznia 2018 roku
13.02.2018 12:22:29 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 12/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 31 stycznia 2018 roku
13.02.2018 12:22:05 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 12/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 31 stycznia 2018 roku
13.02.2018 12:21:47 Damian Krasiński Edytowano artykuł ZARZĄDZENIE NR 12/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 31 stycznia 2018 roku
09.02.2018 08:35:56 Damian Krasiński Edytowano artykuł Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej we Fromborku
09.02.2018 08:35:41 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej we Fromborku
09.02.2018 08:35:30 Damian Krasiński Usunięty załącznik z artykułu Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej we Fromborku
08.02.2018 12:13:09 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów gminy przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej w 2017 roku
08.02.2018 12:13:02 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów gminy przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej w 2017 roku
08.02.2018 12:12:39 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów gminy przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej w 2017 roku
06.02.2018 15:23:49 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 13/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 5 lutego 2018 roku
06.02.2018 15:23:39 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 13/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 5 lutego 2018 roku
06.02.2018 15:21:29 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 13/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 5 lutego 2018 roku
06.02.2018 15:21:15 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 13/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 5 lutego 2018 roku
06.02.2018 15:20:39 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 12/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 31 stycznia 2018 roku
02.02.2018 11:43:56 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 11/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 31 stycznia 2018 roku
02.02.2018 11:41:50 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 11/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 31 stycznia 2018 roku
02.02.2018 11:40:05 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 10/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 29 stycznia 2018 roku
02.02.2018 11:39:33 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 10/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 29 stycznia 2018 roku
02.02.2018 11:38:17 Damian Krasiński Artykuł o id=5898 został ustawiony na widoczny. ZARZĄDZENIE NR 6/2018 SZEFA OBRONY CYWILNEJ-BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 8 stycznia 2018 roku
02.02.2018 11:38:17 Damian Krasiński Artykuł o id=5899 został ustawiony na widoczny. ZARZĄDZENIE NR 7/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 8 stycznia 2018 roku
02.02.2018 11:38:17 Damian Krasiński Artykuł o id=5900 został ustawiony na widoczny. ZARZĄDZENIE NR 8/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 12 stycznia 2018 roku
02.02.2018 11:38:17 Damian Krasiński Artykuł o id=5901 został ustawiony na widoczny. ZARZĄDZENIE NR 9/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 17 stycznia 2018 roku
02.02.2018 11:38:11 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 7/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 8 stycznia 2018 roku
02.02.2018 11:38:02 Damian Krasiński Edytowano artykuł ZARZĄDZENIE NR 7/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 8 stycznia 2018 roku
02.02.2018 11:37:07 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 6/2018 SZEFA OBRONY CYWILNEJ-BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 8 stycznia 2018 roku
02.02.2018 11:36:52 Damian Krasiński Edytowano artykuł ZARZĄDZENIE NR 6/2018 SZEFA OBRONY CYWILNEJ-BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 8 stycznia 2018 roku
01.02.2018 10:13:37 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Petycja - przekazanie informacji dotyczącej Prograu Nauki Zachowania 2018
01.02.2018 10:13:33 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Petycja - przekazanie informacji dotyczącej Prograu Nauki Zachowania 2018
01.02.2018 10:13:23 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Petycja - przekazanie informacji dotyczącej Prograu Nauki Zachowania 2018
01.02.2018 10:08:26 Damian Krasiński Edytowano artykuł OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY
01.02.2018 10:07:52 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY
31.01.2018 07:20:41 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
31.01.2018 07:20:35 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
31.01.2018 07:16:58 Damian Krasiński Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XXV/272/17 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 26 października 2017 r.
31.01.2018 07:16:28 Damian Krasiński Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XXVI/281/17 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 28 grudnia 2017 r.
31.01.2018 07:14:42 Damian Krasiński Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XXVI/281/17 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 28 grudnia 2017 r.
29.01.2018 17:50:58 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr RIO.IV-0120-33/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 26 stycznia 2018 roku
29.01.2018 17:50:52 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Uchwała Nr RIO.IV-0120-33/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 26 stycznia 2018 roku
29.01.2018 17:48:40 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr RIO.IV-0120-34/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 26 stycznia 2018 roku
29.01.2018 17:47:57 Damian Krasiński Edytowano artykuł Uchwała Nr RIO.IV-0120-34/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 26 stycznia 2018 roku
29.01.2018 17:47:45 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Uchwała Nr RIO.IV-0120-34/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 26 stycznia 2018 roku
29.01.2018 17:42:07 Damian Krasiński Edytowano artykuł Dane teleadresowe