pomniejsz powiększ

 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355
Data Redaktor Zmiana
20.06.2018 14:07:31 Damian Krasiński Edytowano artykuł OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY
20.06.2018 14:07:09 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY
20.06.2018 08:12:49 Damian Krasiński Dodany załącznik Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) do artykułu Urząd Stanu Cywilnego
20.06.2018 08:12:34 Damian Krasiński Dodany załącznik Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) do artykułu Urząd Stanu Cywilnego
20.06.2018 08:11:41 Damian Krasiński Dodany załącznik Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia Urząd Stanu Cywilnego
20.06.2018 08:09:09 Damian Krasiński Usunięty załącznik z artykułu Urząd Stanu Cywilnego
20.06.2018 08:09:06 Damian Krasiński Usunięty załącznik z artykułu Urząd Stanu Cywilnego
20.06.2018 08:09:01 Damian Krasiński Usunięty załącznik z artykułu Urząd Stanu Cywilnego
19.06.2018 14:46:40 Damian Krasiński Edytowano artykuł ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE
19.06.2018 12:01:59 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE
19.06.2018 09:28:45 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściecieli nieruchomości
19.06.2018 09:28:37 Damian Krasiński Usunięty załącznik z artykułu Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściecieli nieruchomości
19.06.2018 06:48:17 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Rozkład jazdy autobusów szkolnych 2019/2020
18.06.2018 13:54:51 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych w 2017 roku
18.06.2018 13:54:46 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych w 2017 roku
18.06.2018 13:53:31 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych w 2017 roku
15.06.2018 19:17:44 Damian Krasiński Edytowano artykuł OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY
15.06.2018 19:16:34 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY
15.06.2018 06:33:38 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Małgorzata Wrońska
15.06.2018 05:56:19 Damian Krasiński Edytowano artykuł ZARZĄDZENIE NR 33/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 6 czerwca 2018 r.
13.06.2018 10:06:23 Damian Krasiński Edytowano artykuł Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej we Fromborku
13.06.2018 10:06:06 Damian Krasiński Usunięty załącznik z artykułu Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej we Fromborku
13.06.2018 10:06:03 Damian Krasiński Usunięty załącznik z artykułu Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej we Fromborku
13.06.2018 10:05:57 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej we Fromborku
13.06.2018 10:05:32 Damian Krasiński Edytowano artykuł Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej we Fromborku
13.06.2018 10:04:50 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej we Fromborku
13.06.2018 10:04:38 Damian Krasiński Usunięty załącznik z artykułu Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej we Fromborku
12.06.2018 19:13:10 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE
12.06.2018 19:13:04 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE
12.06.2018 13:11:06 Damian Krasiński Edytowano artykuł OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY
12.06.2018 13:09:47 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY
12.06.2018 13:09:41 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY
12.06.2018 13:09:37 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY
12.06.2018 13:09:29 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY
12.06.2018 13:09:17 Damian Krasiński Edytowano artykuł OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY
12.06.2018 13:08:56 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY
11.06.2018 19:49:43 Damian Krasiński Edytowano artykuł OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - UNIEWAŻNIONY
11.06.2018 19:48:26 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - UNIEWAŻNIONY
11.06.2018 13:47:28 Damian Krasiński Edytowano artykuł OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - UNIEWAŻNIONY
11.06.2018 13:43:57 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - UNIEWAŻNIONY
11.06.2018 13:43:52 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - UNIEWAŻNIONY
08.06.2018 10:30:00 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Stawki czynszu
08.06.2018 10:29:52 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Stawki czynszu
08.06.2018 10:29:39 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Stawki czynszu
08.06.2018 10:28:21 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Wniosek o przydział lokalu (do pobrania)
08.06.2018 10:28:15 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Wniosek o przydział lokalu (do pobrania)
08.06.2018 10:27:56 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Wniosek o przydział lokalu (do pobrania)
08.06.2018 10:26:50 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Lista oczekujących na lokal
08.06.2018 10:26:45 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Lista oczekujących na lokal
08.06.2018 10:26:37 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Lista oczekujących na lokal