pomniejsz powiększ

 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383
Data Redaktor Zmiana
28.07.2017 13:33:08 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł
28.07.2017 13:32:19 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu
28.07.2017 13:32:11 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł
28.07.2017 13:28:44 Damian Krasiński Edytowano artykuł Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej we Fromborku
28.07.2017 13:27:39 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej we Fromborku
28.07.2017 13:27:22 Damian Krasiński Usunięty załącznik z artykułu Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej we Fromborku
27.07.2017 08:07:52 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
27.07.2017 08:07:21 Damian Krasiński Usunięty załącznik z artykułu Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
24.07.2017 11:41:34 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE o przetargu ustnym nieograniczonym
24.07.2017 11:41:25 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE o przetargu ustnym nieograniczonym
24.07.2017 11:40:33 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców położonej na terenie gminy Frombork
24.07.2017 11:40:27 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców położonej na terenie gminy Frombork
24.07.2017 11:39:04 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu na terenie miasta Fromborka.
24.07.2017 11:38:49 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu na terenie miasta Fromborka.
20.07.2017 12:57:36 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 30/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 18 lipca 2017 roku
20.07.2017 12:57:01 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 30/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 18 lipca 2017 roku
20.07.2017 10:36:24 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Wywóz odpadów zielonych ulegających biodegradacji w lipcu 2017 roku
20.07.2017 10:35:46 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Wywóz odpadów zielonych ulegających biodegradacji w lipcu 2017 roku
20.07.2017 10:33:23 Damian Krasiński Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe 04.2017 do artykułu Małgorzata Wrońska
20.07.2017 06:59:20 Damian Krasiński Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XX/230/17 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 31 maja 2017 r.
20.07.2017 06:58:23 Damian Krasiński Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XXI/236/17 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 29 czerwca 2017 r.
20.07.2017 06:57:50 Damian Krasiński Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XXI/235/17 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 29 czerwca 2017 r.
07.07.2017 09:40:43 Damian Krasiński Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe 07.2017 do artykułu Agnieszka Nawrot-Kopycińska
07.07.2017 09:40:25 Damian Krasiński Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe 06.2017 do artykułu Agnieszka Nawrot-Kopycińska
07.07.2017 09:23:15 Damian Krasiński Edytowano artykuł Schemat Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy
07.07.2017 09:19:51 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Regulamin Organizacyjny 2019
07.07.2017 09:19:45 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Regulamin Organizacyjny 2019
07.07.2017 09:19:38 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Regulamin Organizacyjny 2019
07.07.2017 09:19:30 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Regulamin Organizacyjny 2019
07.07.2017 09:19:23 Damian Krasiński Usunięty załącznik z artykułu Regulamin Organizacyjny 2019
07.07.2017 09:19:20 Damian Krasiński Usunięty załącznik z artykułu Regulamin Organizacyjny 2019
07.07.2017 09:19:17 Damian Krasiński Usunięty załącznik z artykułu Regulamin Organizacyjny 2019
07.07.2017 09:19:14 Damian Krasiński Usunięty załącznik z artykułu Regulamin Organizacyjny 2019
07.07.2017 09:19:05 Damian Krasiński Edytowano artykuł Regulamin Organizacyjny 2019
07.07.2017 09:17:40 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 29/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 30 czerwca 2017 roku
07.07.2017 09:17:25 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 29/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 30 czerwca 2017 roku
07.07.2017 09:16:50 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 28/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 29 czerwca 2017 roku
07.07.2017 09:16:45 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 28/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 29 czerwca 2017 roku
07.07.2017 09:16:41 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 28/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 29 czerwca 2017 roku
07.07.2017 09:16:29 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 28/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 29 czerwca 2017 roku
07.07.2017 09:16:18 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 28/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 29 czerwca 2017 roku
07.07.2017 09:15:15 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 27/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 29 czerwca 2017 roku
07.07.2017 09:15:04 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 27/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 29 czerwca 2017 roku
05.07.2017 14:44:01 Damian Krasiński Edytowano artykuł Agnieszka Nawrot-Kopycińska
05.07.2017 14:42:52 Damian Krasiński Edytowano artykuł Sekretarz Miasta i Gminy Frombork
05.07.2017 14:42:40 Damian Krasiński Edytowano artykuł Burmistrz Miasta i Gminy Frombork
05.07.2017 14:42:31 Damian Krasiński Edytowano artykuł Skarbnik Miasta i Gminy Frombork
05.07.2017 14:41:39 Damian Krasiński Edytowano artykuł Sekretarz Miasta i Gminy Frombork
05.07.2017 14:41:30 Damian Krasiński Edytowano artykuł Skarbnik Miasta i Gminy Frombork
05.07.2017 14:40:19 Damian Krasiński Edytowano artykuł Sekretarz Miasta i Gminy Frombork