pomniejsz powiększ

 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430
Data Redaktor Zmiana
10.06.2020 17:22:57 Damian Krasiński Dodany załącznik Zgłoszenie wyjazdu za granicę - WNIOSEK do artykułu Urząd Stanu Cywilnego
10.06.2020 17:22:48 Damian Krasiński Dodany załącznik Zgłoszenie powrotu zza granicy - WNIOSEK do artykułu Urząd Stanu Cywilnego
10.06.2020 17:22:38 Damian Krasiński Dodany załącznik Zgłoszenie pobytu stałego - WNIOSEK do artykułu Urząd Stanu Cywilnego
10.06.2020 17:22:30 Damian Krasiński Dodany załącznik Zgłoszenie pobytu czasowego - WNIOSEK do artykułu Urząd Stanu Cywilnego
10.06.2020 17:08:08 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu BGK.6733.1.2020 - OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
10.06.2020 17:08:01 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł BGK.6733.1.2020 - OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
09.06.2020 08:41:56 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE
09.06.2020 08:41:50 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE
09.06.2020 08:41:45 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE
09.06.2020 08:41:40 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE
09.06.2020 08:41:34 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE
09.06.2020 08:41:07 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE
09.06.2020 08:35:33 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
09.06.2020 08:35:24 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
09.06.2020 08:34:43 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Kryteria rekrutacji do klas I Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół we Fromborku dla kandydatów spoza obwodu na rok szkolny 2020/2021
09.06.2020 08:34:35 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Kryteria rekrutacji do klas I Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół we Fromborku dla kandydatów spoza obwodu na rok szkolny 2020/2021
09.06.2020 08:33:42 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół we Fromborku na rok szkolny 2020/2021 oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria
09.06.2020 08:32:00 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół we Fromborku na rok szkolny 2020/2021 oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria
09.06.2020 08:28:18 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 12/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 07 lutego 2020 r.
09.06.2020 08:27:38 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 12/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 07 lutego 2020 r.
08.06.2020 10:17:01 Damian Krasiński Edytowano artykuł Informacja - terminy przyjmowania zgłoszeń kandydatów do prac w obwodowych komisjach wyborczych
08.06.2020 10:16:43 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Informacja - terminy przyjmowania zgłoszeń kandydatów do prac w obwodowych komisjach wyborczych
08.06.2020 10:16:36 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Informacja - terminy przyjmowania zgłoszeń kandydatów do prac w obwodowych komisjach wyborczych
08.06.2020 10:15:11 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu WNIOSEK O DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.
08.06.2020 10:14:56 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł WNIOSEK O DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.
08.06.2020 09:12:56 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu S p r a w o z d a n i e z realizacji programu współpracy Gminy Frombork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019
08.06.2020 09:12:42 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł S p r a w o z d a n i e z realizacji programu współpracy Gminy Frombork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019
08.06.2020 09:09:27 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
08.06.2020 09:09:23 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
08.06.2020 09:08:59 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
05.06.2020 12:45:42 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Małgorzata Sienkiewicz
05.06.2020 12:45:25 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Małgorzata Sienkiewicz
05.06.2020 12:44:56 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Ewa Rymarska
05.06.2020 12:44:36 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Maria Łacko
05.06.2020 12:44:09 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Janina Jachimowicz
05.06.2020 12:43:39 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Marek Wróbel
05.06.2020 12:43:15 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Barbara Chomacka
05.06.2020 12:42:50 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Sylwia Mechlińska
05.06.2020 12:42:27 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Ewelina Ślepokura
05.06.2020 12:42:14 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Ewelina Ślepokura
05.06.2020 12:41:52 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Damian Krasiński
05.06.2020 11:17:27 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
05.06.2020 11:17:23 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
05.06.2020 11:17:15 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
05.06.2020 11:17:01 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Warunki
05.06.2020 11:16:53 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Warunki
05.06.2020 11:16:37 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
05.06.2020 11:16:34 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
05.06.2020 11:16:29 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
05.06.2020 11:16:08 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.