pomniejsz powiększ

 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359
Data Redaktor Zmiana
24.09.2010 07:23:02 Damian Krasiński Usunięty załącznik Informacja o prawie wybierania (czynnym prawie wyborczym) i prawie wybieralności (biernym prawie wyborczym) w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. z Informacja o prawie wybierania (czynnym prawie wyborczym) i prawie wybieralności (biernym prawie wyborczym) w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
24.09.2010 07:21:17 Damian Krasiński Dodany załącznik WYJAŚNIENIA o zasadach gospodarki finansowej, uzyskiwaniu przychodów oraz o wydatkach związanych z finansowaniem kampanii wyborczej komitetów wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego. do artykułu WYJAŚNIENIA o zasadach gospodarki finansowej, uzyskiwaniu przychodów oraz o wydatkach związanych z finansowaniem kampanii wyborczej komitetów wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego.
24.09.2010 07:20:39 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł WYJAŚNIENIA o zasadach gospodarki finansowej, uzyskiwaniu przychodów oraz o wydatkach związanych z finansowaniem kampanii wyborczej komitetów wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego.
21.09.2010 17:25:30 Damian Krasiński Dodany załącznik Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administarcji do artykułu Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 września 2010r.
21.09.2010 17:24:15 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 września 2010r.
21.09.2010 17:21:55 Damian Krasiński Z kategorii Wybory Samorządowe 2010 do kategorii Wybory Samorządowe 2010 został przeniesiony artykuł Kalendarz Wyborczy 2010
21.09.2010 17:20:59 Damian Krasiński Z kategorii Wybory Samorządowe 2010 do kategorii Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej został przeniesiony artykuł UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 20 września 2010 r.
21.09.2010 17:20:46 Damian Krasiński Z kategorii Wybory Samorządowe 2010 do kategorii Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej został przeniesiony artykuł UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 20 września 2010 r.
21.09.2010 17:20:32 Damian Krasiński Z kategorii Wybory Samorządowe 2010 do kategorii Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej został przeniesiony artykuł UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 20 września 2010 r.
21.09.2010 17:20:19 Damian Krasiński Z kategorii Wybory Samorządowe 2010 do kategorii Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej został przeniesiony artykuł UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 20 września 2010 r.
21.09.2010 17:20:07 Damian Krasiński Z kategorii Wybory Samorządowe 2010 do kategorii Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej został przeniesiony artykuł UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 20 września 2010 r.
21.09.2010 17:19:48 Damian Krasiński Z kategorii Wybory Samorządowe 2010 do kategorii Informacje Państwowej Komisji Wyborczej został przeniesiony artykuł Informacja o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
21.09.2010 17:19:31 Damian Krasiński Z kategorii Wybory Samorządowe 2010 do kategorii Informacje Państwowej Komisji Wyborczej został przeniesiony artykuł Informacja Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wpisywania do rejestru wyborców obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, chcących wziąć udział w wyborach do rad gmin, Rady m. st. Warszawy, rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
21.09.2010 17:19:17 Damian Krasiński Z kategorii Wybory Samorządowe 2010 do kategorii Informacje Państwowej Komisji Wyborczej został przeniesiony artykuł Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
21.09.2010 17:18:58 Damian Krasiński Z kategorii Wybory Samorządowe 2010 do kategorii Informacje Państwowej Komisji Wyborczej został przeniesiony artykuł Informacja o prawie wybierania (czynnym prawie wyborczym) i prawie wybieralności (biernym prawie wyborczym) w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
21.09.2010 17:18:41 Damian Krasiński Z kategorii Wybory Samorządowe 2010 do kategorii Informacje Państwowej Komisji Wyborczej został przeniesiony artykuł Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego
21.09.2010 13:58:22 Damian Krasiński Dodany załącznik KALENDARZ WYBORCZY 2010 do artykułu Kalendarz Wyborczy 2010
21.09.2010 13:57:47 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Kalendarz Wyborczy 2010
21.09.2010 13:53:21 Damian Krasiński Dodany załącznik Załącznik nr 1 - WYTYCZNE DLA KOMISARZY WYBORCZYCH DOTYCZĄCE PRZYJMOWANIA ZAWIADOMIEŃ O UTWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO do artykułu UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 20 września 2010 r.
21.09.2010 13:52:18 Damian Krasiński Dodany załącznik UCHWAŁA zmieniająca uchwałę w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólno wojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 20 września 2010 r.
21.09.2010 13:51:57 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 20 września 2010 r.
21.09.2010 13:51:22 Damian Krasiński Dodany załącznik UCHWAŁA zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych do artykułu UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 20 września 2010 r.
21.09.2010 13:50:55 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 20 września 2010 r.
21.09.2010 13:50:16 Damian Krasiński Dodany załącznik UCHWAŁA zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji kandydata i wzoru protokołu rejestracji kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta do artykułu UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 20 września 2010 r.
21.09.2010 13:50:00 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 20 września 2010 r.
21.09.2010 13:49:35 Damian Krasiński Dodany załącznik UCHWAŁA zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji listy kandydatów na radnych i wzoru protokołu rejestracji listy kandydatów na radnych do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województ UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 20 września 2010 r.
21.09.2010 13:48:53 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 20 września 2010 r.
21.09.2010 13:48:24 Damian Krasiński Dodany załącznik UCHWAŁA w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego do artykułu UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 20 września 2010 r.
21.09.2010 13:47:36 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 20 września 2010 r.
21.09.2010 13:41:34 Damian Krasiński Dodany załącznik Załącznik nr 8 - OŚWIADCZENIE o wyrażeniu zgody na kandydowanie do artykułu Informacja o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
21.09.2010 13:41:08 Damian Krasiński Dodany załącznik Załącznik nr 7 - ZGŁOSZENIE kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta do artykułu Informacja o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
21.09.2010 13:40:16 Damian Krasiński Dodany załącznik Załącznik nr 6 - OŚWIADCZENIE kandydata na radnego — obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim do artykułu Informacja o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
21.09.2010 13:39:46 Damian Krasiński Dodany załącznik Załącznik nr 5 - INFORMACJA O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO do artykułu Informacja o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
21.09.2010 13:39:21 Damian Krasiński Dodany załącznik Załącznik nr 4 - OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE do artykułu Informacja o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
21.09.2010 13:39:00 Damian Krasiński Dodany załącznik Załącznik nr 3 - OŚWIADCZENIE o wyrażeniu zgody na kandydowanie na radnego do artykułu Informacja o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
21.09.2010 13:38:32 Damian Krasiński Dodany załącznik Załącznik nr 2 - ZGŁOSZENIE listy kandydatów na radnych w okręgu wyborczym do artykułu Informacja o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
21.09.2010 13:36:22 Damian Krasiński Dodany załącznik Załącznik nr 1 - WYKAZ OSÓB POPIERAJĄCYCH do artykułu Informacja o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
21.09.2010 13:35:50 Damian Krasiński Dodany załącznik Informacja o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. do artykułu Informacja o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
21.09.2010 13:35:34 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Informacja o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
21.09.2010 13:34:30 Damian Krasiński Dodany załącznik Tłumaczenie na język angielski wzorów wniosku i deklaracji obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim - załącznik 4 i 5 do artykułu Informacja Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wpisywania do rejestru wyborców obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, chcących wziąć udział w wyborach do rad gmin, Rady m. st. Warszawy, rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
21.09.2010 13:33:05 Damian Krasiński Dodany załącznik Informacja Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wpisywania do rejestru wyborców obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi - wersja angielska do artykułu Informacja Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wpisywania do rejestru wyborców obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, chcących wziąć udział w wyborach do rad gmin, Rady m. st. Warszawy, rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
21.09.2010 13:31:14 Damian Krasiński Dodany załącznik Informacja Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wpisywania do rejestru wyborców obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, chcących wziąć udział w wyborach do rad gmin, Rady m. st. Warszawy, rad dzielnic m. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wpisywania do rejestru wyborców obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, chcących wziąć udział w wyborach do rad gmin, Rady m. st. Warszawy, rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
21.09.2010 13:31:02 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Informacja Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wpisywania do rejestru wyborców obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, chcących wziąć udział w wyborach do rad gmin, Rady m. st. Warszawy, rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
21.09.2010 13:30:35 Damian Krasiński Dodany załącznik Wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania do artykułu Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
21.09.2010 13:29:53 Damian Krasiński Dodany załącznik Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania do artykułu Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
21.09.2010 13:28:28 Damian Krasiński Dodany załącznik Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. do artykułu Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
21.09.2010 13:28:16 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
21.09.2010 13:27:15 Damian Krasiński Dodany załącznik Informacja o prawie wybierania (czynnym prawie wyborczym) i prawie wybieralności (biernym prawie wyborczym) w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. do a Informacja o prawie wybierania (czynnym prawie wyborczym) i prawie wybieralności (biernym prawie wyborczym) w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
21.09.2010 13:26:40 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Informacja o prawie wybierania (czynnym prawie wyborczym) i prawie wybieralności (biernym prawie wyborczym) w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
21.09.2010 13:25:22 Damian Krasiński Edytowano artykuł Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego