pomniejsz powiększ

 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355
Data Redaktor Zmiana
17.11.2011 08:55:43 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł
17.11.2011 08:55:19 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu
17.11.2011 08:55:11 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł
17.11.2011 08:54:50 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu
17.11.2011 08:54:43 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł
17.11.2011 08:54:18 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu
17.11.2011 08:54:10 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł
17.11.2011 08:53:39 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu
17.11.2011 08:53:29 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł
17.11.2011 08:53:08 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu
17.11.2011 08:52:58 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł
17.11.2011 08:52:21 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu
17.11.2011 08:52:14 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł
17.11.2011 08:51:51 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu
17.11.2011 08:51:43 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł
17.11.2011 08:40:08 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu
17.11.2011 08:40:00 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł
17.11.2011 08:39:41 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu
17.11.2011 08:39:34 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł
17.11.2011 08:38:56 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu
17.11.2011 08:38:46 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu
17.11.2011 08:38:40 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł
17.11.2011 08:38:09 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu
17.11.2011 08:37:48 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł
17.11.2011 08:36:15 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu
17.11.2011 08:34:31 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł
16.11.2011 15:49:35 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE o przetargu ustnym nieograniczonym
16.11.2011 15:49:21 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE o przetargu ustnym nieograniczonym
16.11.2011 15:43:43 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE o przetargu ustnym nieograniczonym
16.11.2011 15:43:32 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE o przetargu ustnym nieograniczonym
16.11.2011 15:43:12 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE o przetargu ustnym nieograniczonym
16.11.2011 15:42:58 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE o przetargu ustnym nieograniczonym
16.11.2011 15:41:47 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu BURMISTRZ MIASTA I GMINY FROMBORK ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
16.11.2011 15:41:34 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł BURMISTRZ MIASTA I GMINY FROMBORK ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
10.11.2011 13:25:58 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Protokół z konsultacji projektu programu współpracy Gminy Frombork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012
10.11.2011 13:25:45 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Protokół z konsultacji projektu programu współpracy Gminy Frombork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012
10.11.2011 13:21:42 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku
10.11.2011 13:21:16 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku
07.11.2011 09:49:05 Damian Krasiński Z kategorii Planowanie przestrzenne i ochrona środowiska do kategorii Dokumenty planistyczne został przeniesiony artykuł STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY FROMBORK
04.11.2011 10:08:02 Damian Krasiński Edytowano artykuł OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY
04.11.2011 10:04:05 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY
04.11.2011 10:03:58 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY
04.11.2011 10:03:52 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY
04.11.2011 10:01:21 Damian Krasiński Edytowano artykuł OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY
04.11.2011 10:00:37 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY
03.11.2011 11:34:45 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR X/76/11 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 27 pażdziernika 2011 r.
03.11.2011 11:34:38 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR X/76/11 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 27 pażdziernika 2011 r.
03.11.2011 11:33:33 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR X/75/11 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 27 pażdziernika 2011 r.
03.11.2011 11:32:49 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR X/75/11 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 27 pażdziernika 2011 r.
03.11.2011 11:30:55 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR X/74/11 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 27 pażdziernika 2011 r.