pomniejsz powiększ

 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360
Data Redaktor Zmiana
23.01.2014 13:21:13 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu
23.01.2014 13:20:20 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł
23.01.2014 07:03:18 Damian Krasiński Edytowano artykuł W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
23.01.2014 07:03:06 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
23.01.2014 07:02:50 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
23.01.2014 07:01:50 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Frombork przeznaczonych do dzierżawy
23.01.2014 07:01:34 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Frombork przeznaczonych do dzierżawy
21.01.2014 09:26:11 Damian Krasiński Edytowano artykuł ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 14 000 euro - ROZSTRZYGNIĘTE
21.01.2014 09:25:32 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 14 000 euro - ROZSTRZYGNIĘTE
17.01.2014 08:28:50 Damian Krasiński Edytowano artykuł OFERTA PRACY - ROZSTRZYGNIĘTA
15.01.2014 15:26:21 Damian Krasiński Edytowano artykuł OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY
15.01.2014 15:26:21 Damian Krasiński Edytowano artykuł OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY
15.01.2014 15:25:56 Damian Krasiński Edytowano artykuł OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY
15.01.2014 15:24:41 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY
14.01.2014 11:03:20 Damian Krasiński Edytowano artykuł UCHWAŁA Nr XXXVII/284/13 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 19 grudnia 2013r.
14.01.2014 08:13:18 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu W Y K A Z nieruchomości stanowiącej parking przeznaczonej do dzierżawy w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego.
14.01.2014 08:04:42 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł W Y K A Z nieruchomości stanowiącej parking przeznaczonej do dzierżawy w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego.
13.01.2014 13:49:36 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 4/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 8 stycznia 2014 roku
13.01.2014 13:48:38 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 5/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 8 stycznia 2014 roku
13.01.2014 13:47:48 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 4/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 8 stycznia 2014 roku
13.01.2014 13:44:54 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 5/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 8 stycznia 2014 roku
13.01.2014 13:44:42 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 5/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 8 stycznia 2014 roku
13.01.2014 13:43:28 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 4/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 8 stycznia 2014 roku
13.01.2014 13:43:05 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 4/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 8 stycznia 2014 roku
13.01.2014 13:42:10 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 3/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 2 stycznia 2014 roku
13.01.2014 13:41:35 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 2/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 2 stycznia 2014 roku
13.01.2014 13:41:24 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 2/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 2 stycznia 2014 roku
13.01.2014 13:40:04 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 2 stycznia 2014 roku
13.01.2014 13:39:41 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 2 stycznia 2014 roku
13.01.2014 13:35:20 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr XXXV/282/13 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 28 listopada 2013r.
13.01.2014 07:21:40 Damian Krasiński Edytowano artykuł ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 14 000 euro - ROZSTRZYGNIĘTE
13.01.2014 07:20:53 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 14 000 euro - ROZSTRZYGNIĘTE
10.01.2014 11:56:57 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 14 000 euro - ROZSTRZYGNIĘTE
10.01.2014 11:56:35 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 14 000 euro - ROZSTRZYGNIĘTE
10.01.2014 11:56:06 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 14 000 euro - ROZSTRZYGNIĘTE
10.01.2014 11:55:46 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 14 000 euro - ROZSTRZYGNIĘTE
10.01.2014 11:55:03 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 14 000 euro - ROZSTRZYGNIĘTE
10.01.2014 11:54:28 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 14 000 euro - ROZSTRZYGNIĘTE
10.01.2014 11:51:17 Damian Krasiński Edytowano artykuł ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 14 000 euro - ROZSTRZYGNIĘTE
10.01.2014 11:51:01 Damian Krasiński Edytowano artykuł Zapytanie ofertowe w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty wymienionej w art. 4 p. 8 ustawy Pzp - ROZSTRZYGNIĘTE
10.01.2014 11:49:43 Damian Krasiński Z kategorii Zamówienia do 14 000 Euro do kategorii Zamówienia do 14 000 Euro został przeniesiony artykuł ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 14 000 euro - ROZSTRZYGNIĘTE
09.01.2014 13:33:34 Damian Krasiński Edytowano artykuł Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Fromborku ogłasza nabór na wolne stanowisko księgowego - ROZSTRZYGNIĘTY
09.01.2014 13:33:05 Damian Krasiński Edytowano artykuł Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Fromborku ogłasza nabór na wolne stanowisko księgowego - ROZSTRZYGNIĘTY
09.01.2014 13:17:51 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 80/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 30 grudnia 2013 roku
09.01.2014 13:17:41 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 80/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 30 grudnia 2013 roku
09.01.2014 13:17:04 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 79/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 27 grudnia 2013 roku
09.01.2014 13:16:53 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 79/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 27 grudnia 2013 roku
09.01.2014 13:14:38 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 78/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 18 grudnia 2013 roku
09.01.2014 13:14:17 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 78/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 18 grudnia 2013 roku
09.01.2014 13:11:23 Damian Krasiński Edytowano artykuł OFERTA PRACY - ROZSTRZYGNIĘTA