pomniejsz powiększ

 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286
Data Redaktor Zmiana
20.06.2017 08:49:20 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów
20.06.2017 08:49:15 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów
20.06.2017 08:48:54 Damian Krasiński Usunięty załącznik z artykułu Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów
20.06.2017 08:48:51 Damian Krasiński Usunięty załącznik z artykułu Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów
20.06.2017 08:48:37 Damian Krasiński Edytowano artykuł Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów
19.06.2017 13:31:16 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE
14.06.2017 15:27:22 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej we Fromborku
14.06.2017 15:27:17 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej we Fromborku
14.06.2017 15:27:09 Damian Krasiński Usunięty załącznik z artykułu Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej we Fromborku
14.06.2017 15:27:06 Damian Krasiński Usunięty załącznik z artykułu Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej we Fromborku
14.06.2017 15:26:54 Damian Krasiński Edytowano artykuł Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej we Fromborku
14.06.2017 15:26:05 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Zaproszenie
14.06.2017 15:25:59 Damian Krasiński Usunięty załącznik z artykułu Zaproszenie
14.06.2017 15:25:52 Damian Krasiński Edytowano artykuł Zaproszenie
14.06.2017 15:25:35 Damian Krasiński Edytowano artykuł Zaproszenie
14.06.2017 15:22:18 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu
14.06.2017 15:22:04 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu
14.06.2017 15:21:56 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł
14.06.2017 15:20:41 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu
14.06.2017 15:20:31 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł
14.06.2017 15:14:30 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu
14.06.2017 15:14:09 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł
14.06.2017 15:13:40 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu
14.06.2017 15:13:31 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł
14.06.2017 15:10:41 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu
14.06.2017 15:10:23 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł
14.06.2017 10:44:53 Damian Krasiński Edytowano artykuł ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE
14.06.2017 10:44:40 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE
13.06.2017 13:33:03 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy położonej na terenie gminy Frombork.
13.06.2017 13:32:56 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy położonej na terenie gminy Frombork.
13.06.2017 13:32:09 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej położonej na terenie miejscowości Nowe Sadłuki, gmina Frombork.
13.06.2017 13:31:57 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej położonej na terenie miejscowości Nowe Sadłuki, gmina Frombork.
13.06.2017 13:27:13 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych w 2016 roku
13.06.2017 13:26:57 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych w 2016 roku
09.06.2017 14:05:58 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu INFORMACJA o wyniku konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Frombork w zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2017 roku
09.06.2017 14:05:29 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł INFORMACJA o wyniku konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Frombork w zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2017 roku
09.06.2017 10:08:41 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie miasta Fromborka przeznaczonych do najmu na rzecz obecnych użytkowników
09.06.2017 10:06:04 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie miasta Fromborka przeznaczonych do najmu na rzecz obecnych użytkowników
09.06.2017 10:05:37 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie miasta Fromborka przeznaczonych do najmu na rzecz obecnych użytkowników
09.06.2017 10:05:28 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie miasta Fromborka przeznaczonych do najmu na rzecz obecnych użytkowników
09.06.2017 10:04:44 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie miasta Fromborka przeznaczonych do najmu na rzecz obecnych użytkowników
09.06.2017 10:04:36 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie miasta Fromborka przeznaczonych do najmu na rzecz obecnych użytkowników
09.06.2017 10:03:59 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie miasta Fromborka przeznaczonych do najmu na rzecz obecnych użytkowników
09.06.2017 10:03:43 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie miasta Fromborka przeznaczonych do najmu na rzecz obecnych użytkowników
09.06.2017 10:03:08 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie miasta Fromborka przeznaczonych do najmu na rzecz obecnych użytkowników
09.06.2017 10:02:55 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie miasta Fromborka przeznaczonych do najmu na rzecz obecnych użytkowników
09.06.2017 10:02:18 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie miasta Fromborka przeznaczonych do najmu na rzecz obecnych użytkowników
09.06.2017 10:02:05 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie miasta Fromborka przeznaczonych do najmu na rzecz obecnych użytkowników
09.06.2017 10:00:44 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie miasta Fromborka przeznaczonych do najmu na rzecz obecnych użytkowników
09.06.2017 10:00:19 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie miasta Fromborka przeznaczonych do najmu na rzecz obecnych użytkowników