pomniejsz powiększ

 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376
Data Redaktor Zmiana
06.08.2013 10:08:46 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Postanowienie Komisarza Wyborczego w Elblągu z dnia 31 lipca 2013 roku
06.08.2013 10:08:31 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Postanowienie Komisarza Wyborczego w Elblągu z dnia 31 lipca 2013 roku
02.08.2013 13:22:37 Damian Krasiński Edytowano artykuł Dane teleadresowe
02.08.2013 13:22:13 Damian Krasiński Edytowano artykuł Dane teleadresowe
02.08.2013 13:21:35 Damian Krasiński Edytowano artykuł Dane teleadresowe
01.08.2013 09:01:32 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 41/2013 OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANU GMINY FROMBORK DZIAŁAJĄCEJ ZA BURMISTRZA z dnia 29 lipca 2013 roku
01.08.2013 09:01:10 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 41/2013 OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANU GMINY FROMBORK DZIAŁAJĄCEJ ZA BURMISTRZA z dnia 29 lipca 2013 roku
26.07.2013 06:59:27 Damian Krasiński Artykuł o id=2571 został ustawiony na widoczny. Zgłoszenie kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych
26.07.2013 06:59:27 Damian Krasiński Artykuł o id=2572 został ustawiony na widoczny. Zgłoszenie kandydatów na członków Terytorialnych Komisji Wyborczych
26.07.2013 06:59:21 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Zgłoszenie kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych
26.07.2013 06:59:16 Damian Krasiński Usunięty załącznik z artykułu Zgłoszenie kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych
26.07.2013 06:59:06 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Zgłoszenie kandydatów na członków Terytorialnych Komisji Wyborczych
26.07.2013 06:58:54 Damian Krasiński Usunięty załącznik z artykułu Zgłoszenie kandydatów na członków Terytorialnych Komisji Wyborczych
25.07.2013 13:50:53 Damian Krasiński Artykuł o id=2571 został ustawiony na niewidoczny. Zgłoszenie kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych
25.07.2013 13:50:53 Damian Krasiński Artykuł o id=2572 został ustawiony na niewidoczny. Zgłoszenie kandydatów na członków Terytorialnych Komisji Wyborczych
25.07.2013 13:35:43 Damian Krasiński Usunięto artykuł Projekt Uchwały z kategorii Projekty Uchwał
25.07.2013 13:35:40 Damian Krasiński Usunięto artykuł Projekt Uchwały z kategorii Projekty Uchwał
25.07.2013 13:32:19 Damian Krasiński Edytowano artykuł UCHWAŁA Nr XXII/195/12 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 20 grudnia 2012 r.
25.07.2013 13:31:14 Damian Krasiński Edytowano artykuł UCHWAŁA Nr XXII/196/12 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 20 grudnia 2012 r.
25.07.2013 13:30:39 Damian Krasiński Edytowano artykuł UCHWAŁA Nr XXII/196/12 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 20 grudnia 2012 r.
25.07.2013 13:28:45 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA Nr XXX/258/13 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 25 lipca 2013r.
25.07.2013 13:27:50 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr XXX/258/13 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 25 lipca 2013r.
25.07.2013 13:26:58 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA Nr XXX/257/13 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 25 lipca 2013r.
25.07.2013 13:24:56 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr XXX/257/13 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 25 lipca 2013r.
25.07.2013 12:24:57 Damian Krasiński Edytowano artykuł Wzory dokumentów zgłoszeniowych listy kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających lub wyborach przedterminowych do rady gminy oraz wyborach przedterminowych wójta gminy, burmistrza, prezydenta miasta w trakcie kadencji 2010-2014
25.07.2013 12:24:09 Damian Krasiński Usunięto artykuł Przygotowanie zgłoszenia komitetu wyborczego - wersja online z kategorii WZORY DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH WYBORÓW W TRAKCIE KADENCJI DO ORGANÓW SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
25.07.2013 12:24:06 Damian Krasiński Usunięto artykuł Przygotowanie zgłoszenia komitetu wyborczego - wersja offline z kategorii WZORY DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH WYBORÓW W TRAKCIE KADENCJI DO ORGANÓW SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
25.07.2013 12:24:03 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Wzory dokumentów dotyczących utworzenia komitetu wyborczego w wyborach uzupełniających lub przedterminowych w trakcie kadencji 2010-2014
25.07.2013 12:22:08 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Wzory dokumentów zgłoszeniowych listy kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających lub wyborach przedterminowych do rady gminy oraz wyborach przedterminowych wójta gminy, burmistrza, prezydenta miasta w trakcie kadencji 2010-2014
25.07.2013 12:12:40 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Zgłoszenie kandydatów na członków Terytorialnych Komisji Wyborczych
25.07.2013 12:12:35 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Zgłoszenie kandydatów na członków Terytorialnych Komisji Wyborczych
25.07.2013 12:12:05 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Zgłoszenie kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych
25.07.2013 12:11:51 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Zgłoszenie kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych
25.07.2013 12:11:24 Damian Krasiński Edytowano artykuł
25.07.2013 12:06:13 Damian Krasiński Edytowano artykuł
25.07.2013 12:05:40 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł
25.07.2013 12:02:12 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł
25.07.2013 10:52:48 Damian Krasiński Edytowano artykuł ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
25.07.2013 06:34:48 Damian Krasiński Edytowano artykuł OFERTA PRACY - ROZSTRZYGNIĘTA
25.07.2013 06:33:35 Damian Krasiński Edytowano artykuł Burmistrz Miasta i Gminy Frombork ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Frombork ul. Młynarska 5A - ROZSTRZYGNIĘTY
25.07.2013 06:33:25 Damian Krasiński Edytowano artykuł Burmistrz Miasta i Gminy Frombork ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Frombork ul. Młynarska 5A - ROZSTRZYGNIĘTY
25.07.2013 06:33:14 Damian Krasiński Edytowano artykuł Gmina Frombork ogłasza nabór na stanowisko doradcy zawodowego dla uczniów Gimnazjum we Fromborku - ROZSTRZYGNIĘTY
25.07.2013 06:32:40 Damian Krasiński Edytowano artykuł ZAPYTANIE OFERTOWE na stanowisko psychologa - ROZSTRZYGNIĘTA
25.07.2013 06:32:24 Damian Krasiński Edytowano artykuł OFERTA PRACY dla pracownika socjalnego w ramach umowy na zastępstwo - ROZSTRZYGNIĘTA
25.07.2013 06:32:14 Damian Krasiński Edytowano artykuł Informacja w sprawie wyboru oferty na stanowisko pracownika socjalnego w ramach umowy na zastępstwo w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Fromborku - ROZSTRZYGNIĘTA
25.07.2013 06:32:04 Damian Krasiński Edytowano artykuł Oferta pracy dla asystenta rodziny - ROZSTRZYGNIĘTA
25.07.2013 06:31:58 Damian Krasiński Edytowano artykuł OFERTA PRACY - ROZSTRZYGNIĘTA
25.07.2013 06:31:52 Damian Krasiński Edytowano artykuł OFERTA PRACY - ROZSTRZYGNIĘTA
25.07.2013 06:31:45 Damian Krasiński Edytowano artykuł OFERTA PRACY - ROZSTRZYGNIĘTA
25.07.2013 06:31:40 Damian Krasiński Edytowano artykuł OFERTA PRACY - ROZSTRZYGNIĘTA