pomniejsz powiększ

 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314
Data Redaktor Zmiana
27.10.2015 14:27:09 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 84/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 14 października 2015 roku
27.10.2015 14:26:24 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 83/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 14 października 2015 roku
27.10.2015 14:26:05 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 83/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 14 października 2015 roku
27.10.2015 14:19:34 Damian Krasiński Edytowano artykuł OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu usuwania wyrobów azbestowych na terenie Gminy Frombork” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”
27.10.2015 14:17:59 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu usuwania wyrobów azbestowych na terenie Gminy Frombork” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”
27.10.2015 14:17:54 Damian Krasiński Usunięty załącznik z artykułu OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu usuwania wyrobów azbestowych na terenie Gminy Frombork” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”
27.10.2015 14:15:36 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu usuwania wyrobów azbestowych na terenie Gminy Frombork” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”
27.10.2015 14:14:09 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu usuwania wyrobów azbestowych na terenie Gminy Frombork” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”
27.10.2015 14:13:33 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu usuwania wyrobów azbestowych na terenie Gminy Frombork” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”
27.10.2015 14:13:20 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu usuwania wyrobów azbestowych na terenie Gminy Frombork” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”
26.10.2015 14:59:20 Damian Krasiński Edytowano artykuł UCHWAŁA NR VIII/91/15 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 01 października 2015 r.
26.10.2015 07:14:58 Damian Krasiński Dodany załącznik Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 do artykułu Wyniki głosowania w Gminie Frombork
26.10.2015 07:14:31 Damian Krasiński Dodany załącznik Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 do artykułu Wyniki głosowania w Gminie Frombork
26.10.2015 07:14:13 Damian Krasiński Dodany załącznik Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 do artykułu Wyniki głosowania w Gminie Frombork
26.10.2015 07:13:54 Damian Krasiński Dodany załącznik Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 do artykułu Wyniki głosowania w Gminie Frombork
26.10.2015 07:13:07 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Wyniki głosowania w Gminie Frombork
23.10.2015 18:04:32 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu INFORMACJA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
23.10.2015 18:03:34 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł INFORMACJA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
23.10.2015 12:25:40 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej i Ochrony Środowiska
23.10.2015 12:25:25 Damian Krasiński Usunięty załącznik z artykułu Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej i Ochrony Środowiska
23.10.2015 12:24:07 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej i Ochrony Środowiska
23.10.2015 12:23:56 Damian Krasiński Usunięty załącznik z artykułu Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej i Ochrony Środowiska
22.10.2015 15:02:12 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
22.10.2015 15:00:03 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
21.10.2015 09:17:38 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta i Gminy Frombork z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2010
21.10.2015 09:17:28 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta i Gminy Frombork z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2010
21.10.2015 09:14:58 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta i Gminy Frombork z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2009
21.10.2015 09:14:04 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta i Gminy Frombork z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2009
20.10.2015 12:22:37 Damian Krasiński Edytowano artykuł Sołectwo Krzyżewo
20.10.2015 12:22:13 Damian Krasiński Edytowano artykuł Sołectwo Krzywiec
20.10.2015 12:20:07 Damian Krasiński Edytowano artykuł Sołectwo Biedkowo
20.10.2015 12:19:38 Damian Krasiński Edytowano artykuł Sołectwo Baranówka
20.10.2015 12:18:25 Damian Krasiński Edytowano artykuł Sołectwo Narusa
20.10.2015 12:17:37 Damian Krasiński Edytowano artykuł Sołectwo Drewnowo
20.10.2015 12:15:11 Damian Krasiński Edytowano artykuł Sołectwo Bogdany
20.10.2015 12:10:35 Damian Krasiński Usunięto artykuł ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - AKTUALNE z kategorii Zamówienia do 30 000 Euro
20.10.2015 12:10:26 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - NIEROZSTRZYGNIĘTE
20.10.2015 12:10:00 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - NIEROZSTRZYGNIĘTE
20.10.2015 12:06:39 Damian Krasiński Edytowano artykuł Sołectwo Baranówka
20.10.2015 11:57:42 Damian Krasiński Edytowano artykuł Sekretarz Miasta i Gminy Frombork
20.10.2015 08:14:49 Damian Krasiński Edytowano artykuł UCHWAŁA NR VII/83/15 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 10 września 2015 r.
16.10.2015 10:48:29 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu DOWÓZ WYBORCÓW DO LOKALU WYBORCZEGO W DNIU 25 PAŹDZIERNIKA 2015 R.
16.10.2015 10:48:13 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł DOWÓZ WYBORCÓW DO LOKALU WYBORCZEGO W DNIU 25 PAŹDZIERNIKA 2015 R.
15.10.2015 11:04:31 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców
15.10.2015 11:03:59 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców
15.10.2015 11:02:40 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do najmu na rzecz dotychczasowych najemców
15.10.2015 11:02:32 Damian Krasiński Edytowano artykuł W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców
15.10.2015 11:01:55 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do najmu na rzecz dotychczasowych najemców
15.10.2015 11:01:10 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców
15.10.2015 11:00:58 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców