pomniejsz powiększ

 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429
Data Redaktor Zmiana
07.02.2020 09:19:21 Damian Krasiński Artykuł o id=7643 został ustawiony na widoczny.
07.02.2020 09:19:21 Damian Krasiński Artykuł o id=7644 został ustawiony na widoczny.
07.02.2020 09:19:21 Damian Krasiński Artykuł o id=7645 został ustawiony na widoczny.
07.02.2020 09:19:21 Damian Krasiński Artykuł o id=7646 został ustawiony na widoczny.
07.02.2020 09:19:21 Damian Krasiński Artykuł o id=7647 został ustawiony na widoczny.
07.02.2020 09:19:21 Damian Krasiński Artykuł o id=7648 został ustawiony na widoczny.
07.02.2020 09:19:21 Damian Krasiński Artykuł o id=7649 został ustawiony na widoczny.
07.02.2020 09:19:21 Damian Krasiński Artykuł o id=7650 został ustawiony na widoczny.
07.02.2020 09:19:21 Damian Krasiński Artykuł o id=7651 został ustawiony na widoczny.
07.02.2020 09:19:21 Damian Krasiński Artykuł o id=7652 został ustawiony na widoczny.
07.02.2020 09:19:21 Damian Krasiński Artykuł o id=7653 został ustawiony na widoczny.
07.02.2020 09:19:21 Damian Krasiński Artykuł o id=7654 został ustawiony na widoczny.
07.02.2020 09:19:21 Damian Krasiński Artykuł o id=7656 został ustawiony na widoczny.
07.02.2020 09:19:21 Damian Krasiński Artykuł o id=7663 został ustawiony na widoczny.
07.02.2020 09:19:21 Damian Krasiński Artykuł o id=7664 został ustawiony na widoczny.
07.02.2020 09:19:03 Damian Krasiński Artykuł o id=7630 został ustawiony na widoczny.
07.02.2020 09:19:03 Damian Krasiński Artykuł o id=7632 został ustawiony na widoczny.
07.02.2020 09:19:03 Damian Krasiński Artykuł o id=7633 został ustawiony na widoczny.
07.02.2020 09:19:03 Damian Krasiński Artykuł o id=7634 został ustawiony na widoczny.
07.02.2020 09:19:03 Damian Krasiński Artykuł o id=7635 został ustawiony na widoczny.
07.02.2020 09:08:08 Damian Krasiński Dodany załącznik Projekt uchwały - ustanowienie służebności przesyłu do artykułu
07.02.2020 09:07:22 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł
07.02.2020 09:06:30 Damian Krasiński Dodany załącznik Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad do artykułu
07.02.2020 09:06:06 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł
07.02.2020 09:04:59 Damian Krasiński Usunięto artykuł Projekt uchwały x z kategorii Projekty Uchwał
07.02.2020 09:03:04 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł
07.02.2020 08:59:18 Damian Krasiński Dodany załącznik Projekt uchwały - sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy do artykułu
07.02.2020 08:58:36 Damian Krasiński Usunięty załącznik Projekt uchwały - sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy z artykułu
07.02.2020 08:55:28 Damian Krasiński Edytowano artykuł
07.02.2020 08:55:12 Damian Krasiński Edytowano artykuł
07.02.2020 08:54:24 Damian Krasiński Edytowano artykuł
07.02.2020 08:54:17 Damian Krasiński Edytowano artykuł
07.02.2020 08:54:11 Damian Krasiński Edytowano artykuł
07.02.2020 08:47:28 Damian Krasiński Dodany załącznik Załącznik 1 do projektu uchwały - prace pielęgnacyjne dąb mikołaj do artykułu
07.02.2020 08:46:37 Damian Krasiński Dodany załącznik Projekt uchwały - prace pielęgnacyjne dąb mikołaj do artykułu
07.02.2020 08:45:59 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł
07.02.2020 08:44:47 Damian Krasiński Dodany załącznik Załącznik 1 do projektu uchwały - lasy ochronne do artykułu
07.02.2020 08:44:18 Damian Krasiński Dodany załącznik Projekt uchwały - lasy ochronne do artykułu
07.02.2020 08:43:53 Damian Krasiński Edytowano artykuł
07.02.2020 08:43:47 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł
07.02.2020 08:40:44 Damian Krasiński Dodany załącznik Projekt uchwały - zniesienie pomnika przyrody do artykułu
07.02.2020 08:40:20 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł
07.02.2020 08:37:22 Damian Krasiński Dodany załącznik Projekt uchwały - opłata za zajęcie pasa drogowego do artykułu
07.02.2020 08:36:40 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł
07.02.2020 08:33:46 Damian Krasiński Dodany załącznik Projekt uchwały - powołania Komisji Uzdrowiskowej do artykułu
07.02.2020 08:33:05 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł
07.02.2020 08:31:35 Damian Krasiński Dodany załącznik Projekt uchwały - wynagrodzenie GKRPA do artykułu
07.02.2020 08:30:44 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł
07.02.2020 08:28:14 Damian Krasiński Dodany załącznik Załącznik 1 do projektu uchwały - ustalenie planu sieci szkół do artykułu
07.02.2020 08:27:11 Damian Krasiński Dodany załącznik Projekt uchwały - ustalenie planu sieci szkół do artykułu