pomniejsz powiększ

 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314
Data Redaktor Zmiana
16.10.2012 09:53:29 Damian Krasiński Usunięty załącznik z artykułu
16.10.2012 08:45:51 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
16.10.2012 08:45:39 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
16.10.2012 08:42:29 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu
16.10.2012 08:42:06 Damian Krasiński Usunięty załącznik z artykułu
15.10.2012 14:47:05 Damian Krasiński Edytowano artykuł OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY
15.10.2012 14:44:34 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY
15.10.2012 11:46:34 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu
15.10.2012 11:45:41 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł
12.10.2012 14:26:00 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy położonej na terenie miasta Fromborka w drodze bezprzetargowej.
12.10.2012 14:25:46 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy położonej na terenie miasta Fromborka w drodze bezprzetargowej.
12.10.2012 14:21:08 Damian Krasiński Edytowano artykuł OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY
12.10.2012 14:20:43 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY
12.10.2012 14:20:33 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY
12.10.2012 14:20:27 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY
12.10.2012 14:20:19 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY
12.10.2012 14:20:11 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY
12.10.2012 14:20:06 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY
12.10.2012 14:19:54 Damian Krasiński Edytowano artykuł OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY
12.10.2012 14:19:12 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY
11.10.2012 14:08:22 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Burmistrz Miasta i Gminy Frombork ogłasza
11.10.2012 14:08:05 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Burmistrz Miasta i Gminy Frombork ogłasza
08.10.2012 13:56:59 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Szkolenia - Elbląg - IV Kwartał
08.10.2012 13:56:46 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Szkolenia - Elbląg - IV Kwartał
08.10.2012 13:19:16 Damian Krasiński Edytowano artykuł Sołectwo Bogdany
08.10.2012 13:17:29 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
08.10.2012 13:17:14 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
08.10.2012 10:56:48 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 51/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 02 października 2012 rok
08.10.2012 10:56:42 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 51/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 02 października 2012 rok
08.10.2012 10:55:36 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu
08.10.2012 10:55:32 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu
08.10.2012 10:55:22 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł
08.10.2012 10:52:00 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu WYKAZ RADNYCH RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU WEDŁUG OKRĘGÓW WYBORCZYCH
08.10.2012 10:51:50 Damian Krasiński Usunięty załącznik z artykułu WYKAZ RADNYCH RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU WEDŁUG OKRĘGÓW WYBORCZYCH
08.10.2012 10:51:04 Damian Krasiński Edytowano artykuł SKŁAD OSOBOWY RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
08.10.2012 10:49:27 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA Nr XVIII/159/12 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 13 września 2012 r.
08.10.2012 10:47:13 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu
08.10.2012 10:46:52 Damian Krasiński Usunięty załącznik z artykułu
08.10.2012 10:46:10 Damian Krasiński Edytowano artykuł Sołectwo Bogdany
08.10.2012 10:38:08 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Protokół z ponownych wyborów Sołtysa Sołectwa Bogdany
08.10.2012 10:37:31 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Protokół z ponownych wyborów Sołtysa Sołectwa Bogdany
04.10.2012 13:00:51 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 50/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 01 października 2012 rok
04.10.2012 13:00:03 Damian Krasiński Edytowano artykuł ZARZĄDZENIE NR 49/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 28 września 2012 rok
04.10.2012 12:59:49 Damian Krasiński Edytowano artykuł ZARZĄDZENIE NR 49/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 28 września 2012 rok
04.10.2012 12:59:34 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 49/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 28 września 2012 rok
04.10.2012 12:59:07 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 49/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 28 września 2012 rok
04.10.2012 12:58:27 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 48/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 26 września 2012 rok
04.10.2012 12:57:42 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 48/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 26 września 2012 rok
03.10.2012 13:49:03 Damian Krasiński Edytowano artykuł W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do najmu na rzecz dotychczasowych najemców
03.10.2012 13:47:29 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do najmu na rzecz dotychczasowych najemców