pomniejsz powiększ

 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351
Data Redaktor Zmiana
03.06.2014 13:55:44 Damian Krasiński Edytowano artykuł Dane teleadresowe
03.06.2014 13:52:37 Damian Krasiński Edytowano artykuł Dane teleadresowe
03.06.2014 11:02:32 Damian Krasiński Artykuł o id=3219 został ustawiony na widoczny. ZARZĄDZENIE NR 21/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 18 kwietnia 2014 roku
03.06.2014 11:02:26 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 21/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 18 kwietnia 2014 roku
03.06.2014 11:02:04 Damian Krasiński Usunięty załącznik z artykułu ZARZĄDZENIE NR 21/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 18 kwietnia 2014 roku
03.06.2014 09:51:03 Damian Krasiński Artykuł o id=3219 został ustawiony na niewidoczny. ZARZĄDZENIE NR 21/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 18 kwietnia 2014 roku
03.06.2014 09:20:11 Damian Krasiński Edytowano artykuł Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściecieli nieruchomości
03.06.2014 09:19:22 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściecieli nieruchomości
03.06.2014 09:19:12 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściecieli nieruchomości
03.06.2014 09:19:06 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściecieli nieruchomości
03.06.2014 09:19:01 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściecieli nieruchomości
03.06.2014 09:17:45 Damian Krasiński Edytowano artykuł Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściecieli nieruchomości
03.06.2014 09:16:31 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściecieli nieruchomości
03.06.2014 09:06:02 Damian Krasiński Edytowano artykuł Ogłoszenie dotyczące umów na wywóz nieczystości ciekłych
03.06.2014 09:04:19 Damian Krasiński Edytowano artykuł Ogłoszenie dotyczące umów na wywóz nieczystości ciekłych
03.06.2014 09:02:19 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie dotyczące umów na wywóz nieczystości ciekłych
03.06.2014 09:02:11 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Ogłoszenie dotyczące umów na wywóz nieczystości ciekłych
03.06.2014 09:00:04 Damian Krasiński Edytowano artykuł Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
03.06.2014 08:59:42 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
03.06.2014 08:59:35 Damian Krasiński Edytowano artykuł Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
03.06.2014 08:57:30 Damian Krasiński Edytowano artykuł Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
03.06.2014 08:55:16 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
03.06.2014 08:55:11 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
03.06.2014 08:54:12 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
03.06.2014 08:49:03 Damian Krasiński Edytowano artykuł Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Frombork
03.06.2014 08:48:15 Damian Krasiński Edytowano artykuł Obowiązki dotyczące utrzymania zwierząt domowych
03.06.2014 08:48:03 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Obowiązki dotyczące utrzymania zwierząt domowych
03.06.2014 08:47:12 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Obowiązki dotyczące utrzymania zwierząt domowych
03.06.2014 08:43:13 Damian Krasiński Edytowano artykuł Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Frombork
03.06.2014 08:42:49 Damian Krasiński Edytowano artykuł Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Frombork
03.06.2014 08:42:27 Damian Krasiński Edytowano artykuł Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Frombork
03.06.2014 08:39:39 Damian Krasiński Edytowano artykuł Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Frombork
03.06.2014 08:37:23 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Frombork
03.06.2014 08:33:51 Damian Krasiński Edytowano artykuł Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów
03.06.2014 08:33:29 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów
03.06.2014 08:32:10 Damian Krasiński Edytowano artykuł Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów
03.06.2014 08:30:29 Damian Krasiński Edytowano artykuł Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów
03.06.2014 08:27:12 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów
03.06.2014 08:20:31 Damian Krasiński Z kategorii Planowanie przestrzenne do kategorii Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach został przeniesiony artykuł OBWIESZCZENIE
03.06.2014 08:20:00 Damian Krasiński Z kategorii Planowanie przestrzenne do kategorii Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach został przeniesiony artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej
03.06.2014 08:19:33 Damian Krasiński Z kategorii Planowanie przestrzenne do kategorii Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach został przeniesiony artykuł Postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej
03.06.2014 08:18:48 Damian Krasiński Z kategorii Planowanie przestrzenne do kategorii Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach został przeniesiony artykuł Postępowanie
03.06.2014 08:18:19 Damian Krasiński Z kategorii Planowanie przestrzenne do kategorii Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach został przeniesiony artykuł ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania
03.06.2014 08:17:50 Damian Krasiński Z kategorii Planowanie przestrzenne do kategorii Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach został przeniesiony artykuł POSTANOWIENIE
03.06.2014 08:17:27 Damian Krasiński Z kategorii Planowanie przestrzenne do kategorii Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach został przeniesiony artykuł Decyzja
03.06.2014 08:17:05 Damian Krasiński Z kategorii Planowanie przestrzenne do kategorii Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach został przeniesiony artykuł Obwieszczenie
03.06.2014 08:15:53 Damian Krasiński Z kategorii Planowanie przestrzenne do kategorii Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach został przeniesiony artykuł Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
03.06.2014 08:15:35 Damian Krasiński Z kategorii Planowanie przestrzenne do kategorii Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach został przeniesiony artykuł Obwieszczenie
03.06.2014 08:15:19 Damian Krasiński Z kategorii Planowanie przestrzenne do kategorii Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach został przeniesiony artykuł Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
03.06.2014 08:14:40 Damian Krasiński Z kategorii Planowanie przestrzenne do kategorii Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach został przeniesiony artykuł Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny odzziaływania na środowisko