pomniejsz powiększ

 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314
Data Redaktor Zmiana
18.04.2018 11:05:38 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Sprawozdania I kwartał
18.04.2018 11:05:22 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Sprawozdania I kwartał
18.04.2018 11:05:13 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Sprawozdania I kwartał
18.04.2018 10:43:33 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Sprawozdania I kwartał
18.04.2018 10:43:14 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Sprawozdania I kwartał
18.04.2018 10:05:45 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych na terenie miasta Fromborka w drodze bezprzetargowej
18.04.2018 10:05:29 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych na terenie miasta Fromborka w drodze bezprzetargowej
13.04.2018 10:25:21 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku ogłasza rozpoczęcie procesu konsultacji społecznych
13.04.2018 10:25:14 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku ogłasza rozpoczęcie procesu konsultacji społecznych
13.04.2018 10:25:05 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku ogłasza rozpoczęcie procesu konsultacji społecznych
13.04.2018 10:24:56 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku ogłasza rozpoczęcie procesu konsultacji społecznych
12.04.2018 14:16:46 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr RIO.IV-0120-83/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 06 kwietnia2018 roku
12.04.2018 14:16:32 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Uchwała Nr RIO.IV-0120-83/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 06 kwietnia2018 roku
12.04.2018 14:13:13 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej we Fromborku
12.04.2018 14:12:59 Damian Krasiński Usunięty załącznik z artykułu Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej we Fromborku
12.04.2018 14:08:27 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu pn.
12.04.2018 14:08:10 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu pn.
09.04.2018 13:47:29 Damian Krasiński Edytowano artykuł OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY
09.04.2018 12:04:07 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
09.04.2018 12:03:51 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
09.04.2018 09:36:13 Damian Krasiński Edytowano artykuł Dane teleadresowe
09.04.2018 09:34:37 Damian Krasiński Artykuł o id=5993 został ustawiony na niewidoczny.
05.04.2018 12:51:51 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Protokół Nr XXVI/17
05.04.2018 12:51:23 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Protokół Nr XXVI/17
04.04.2018 10:51:31 Damian Krasiński Edytowano artykuł ZARZĄDZENIE NR 17/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 28 marca 2018 r.
04.04.2018 10:49:35 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 17/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 28 marca 2018 r.
04.04.2018 10:49:01 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 17/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 28 marca 2018 r.
04.04.2018 10:47:19 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Wywóz odpadów zielonych ulegających biodegradacji w kwietniu 2018 roku
04.04.2018 10:46:36 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Wywóz odpadów zielonych ulegających biodegradacji w kwietniu 2018 roku
04.04.2018 08:09:56 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu
04.04.2018 08:09:37 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł
30.03.2018 10:29:05 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
30.03.2018 10:28:48 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
30.03.2018 10:28:03 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
30.03.2018 10:27:30 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
30.03.2018 10:27:16 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
30.03.2018 10:27:03 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
30.03.2018 10:26:21 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
30.03.2018 10:25:59 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
29.03.2018 07:29:43 Damian Krasiński Edytowano artykuł Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej we Fromborku
29.03.2018 07:29:30 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej we Fromborku
29.03.2018 07:29:22 Damian Krasiński Usunięty załącznik z artykułu Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej we Fromborku
29.03.2018 07:29:19 Damian Krasiński Usunięty załącznik z artykułu Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej we Fromborku
29.03.2018 07:29:16 Damian Krasiński Usunięty załącznik z artykułu Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej we Fromborku
29.03.2018 07:29:12 Damian Krasiński Usunięty załącznik z artykułu Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej we Fromborku
27.03.2018 18:03:20 Damian Krasiński Edytowano artykuł Dane teleadresowe
27.03.2018 18:02:21 Damian Krasiński Edytowano artykuł Dane teleadresowe
27.03.2018 09:18:03 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
27.03.2018 09:17:57 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
19.03.2018 14:39:32 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej we Fromborku