pomniejsz powiększ

 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314
Data Redaktor Zmiana
25.10.2016 12:15:27 Damian Krasiński Edytowano artykuł Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
25.10.2016 07:42:07 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 24 października 2016 roku
25.10.2016 07:42:02 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 24 października 2016 roku
25.10.2016 07:41:57 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 24 października 2016 roku
25.10.2016 07:41:42 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 24 października 2016 roku
25.10.2016 07:41:35 Damian Krasiński Usunięty załącznik z artykułu OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 24 października 2016 roku
25.10.2016 07:41:32 Damian Krasiński Usunięty załącznik z artykułu OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 24 października 2016 roku
25.10.2016 07:41:28 Damian Krasiński Usunięty załącznik z artykułu OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 24 października 2016 roku
25.10.2016 07:41:24 Damian Krasiński Usunięty załącznik z artykułu OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 24 października 2016 roku
24.10.2016 12:11:39 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 24 października 2016 roku
24.10.2016 12:11:33 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 24 października 2016 roku
24.10.2016 12:11:25 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 24 października 2016 roku
24.10.2016 12:11:15 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 24 października 2016 roku
24.10.2016 12:10:54 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 24 października 2016 roku
21.10.2016 14:25:56 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Sprawozdania III kwartał
21.10.2016 14:25:52 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Sprawozdania III kwartał
21.10.2016 14:25:46 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Sprawozdania III kwartał
21.10.2016 14:25:37 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Sprawozdania III kwartał
21.10.2016 14:25:31 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Sprawozdania III kwartał
21.10.2016 14:13:01 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Sprawozdania III kwartał
21.10.2016 14:12:42 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Sprawozdania III kwartał
20.10.2016 14:48:32 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK
20.10.2016 14:48:28 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK
20.10.2016 14:48:19 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK
20.10.2016 14:47:55 Damian Krasiński Edytowano artykuł OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK
20.10.2016 14:47:39 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK
19.10.2016 15:56:51 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XV/160/16 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 22 września 2016 r.
12.10.2016 14:43:59 Damian Krasiński Edytowano artykuł System gospodarowania odpadami komunalnymi
12.10.2016 14:42:50 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunlnymi
12.10.2016 14:42:44 Damian Krasiński Usunięty załącznik z artykułu Ogłoszenie dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunlnymi
12.10.2016 14:42:24 Damian Krasiński Usunięto artykuł Informacja o terminie uiszczenia opłaty za godpodarowanie odpadami komunalnymi z kategorii Ogłoszenia, zawiadomienia, komunikaty
12.10.2016 13:24:56 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
12.10.2016 13:24:42 Damian Krasiński Usunięty załącznik z artykułu Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
12.10.2016 13:24:22 Damian Krasiński Edytowano artykuł Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
12.10.2016 13:22:32 Damian Krasiński Edytowano artykuł System gospodarowania odpadami komunalnymi
12.10.2016 13:17:45 Damian Krasiński Edytowano artykuł BURMISTRZ MIASTA I GMINY FROMBORK
12.10.2016 13:17:20 Damian Krasiński Edytowano artykuł
12.10.2016 13:16:50 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu
12.10.2016 13:15:59 Damian Krasiński Usunięty załącznik z artykułu
10.10.2016 13:51:55 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XII/125/16 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 25 lutego 2016 r.
07.10.2016 13:48:37 Damian Krasiński Z kategorii Przetargi na odbiór odpadów komunalnych do kategorii System gospodarowania odpadami komunalnymi został przeniesiony artykuł Przetargi na odbiór odpadów komunalnych
07.10.2016 13:45:55 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Przetargi na odbiór odpadów komunalnych
07.10.2016 09:48:39 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
07.10.2016 09:48:20 Damian Krasiński Usunięty załącznik z artykułu Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
07.10.2016 09:48:11 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
06.10.2016 14:16:52 Damian Krasiński Edytowano artykuł UCHWAŁA NR X/107/15 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 15 grudnia 2015 r.
06.10.2016 14:16:24 Damian Krasiński Edytowano artykuł UCHWAŁA NR X/108/15 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 15 grudnia 2015 r.
04.10.2016 07:12:20 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Frombork w październiku 2016 roku
04.10.2016 07:10:45 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Frombork w październiku 2016 roku
03.10.2016 09:07:59 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaściciela nieruchomości położonej na terenie gminy Frombork