pomniejsz powiększ

 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383
Data Redaktor Zmiana
14.12.2010 10:02:46 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK W SPRAWIE KONSULTACJI PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY FROMBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2011
14.12.2010 10:02:13 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK W SPRAWIE KONSULTACJI PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY FROMBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2011
14.12.2010 10:01:26 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XLVI/297/10 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 4 listopada 2010 r.
10.12.2010 09:52:11 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej we Fromborku
10.12.2010 09:52:03 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej we Fromborku
10.12.2010 09:51:38 Damian Krasiński Usunięto artykuł Zaproszenie z kategorii Informacje
08.12.2010 15:52:08 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
08.12.2010 15:51:59 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
08.12.2010 08:02:24 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Informacja w sprawie wyboru oferty na stanowisko pracownika socjalnego w ramach umowy na zastępstwo w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Fromborku - ROZSTRZYGNIĘTA
08.12.2010 08:02:11 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Informacja w sprawie wyboru oferty na stanowisko pracownika socjalnego w ramach umowy na zastępstwo w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Fromborku - ROZSTRZYGNIĘTA
07.12.2010 08:07:05 Damian Krasiński Edytowano artykuł Uchwała w sprawie procedury uchwalania budżetu na 2011 rok.
05.12.2010 22:12:02 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Wyniki ponownych wyborów na Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
05.12.2010 22:11:49 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Wyniki ponownych wyborów na Burmistrza Miasta i Gminy Frombork
03.12.2010 10:20:55 Damian Krasiński Edytowano artykuł Komisje Rady
03.12.2010 10:20:29 Damian Krasiński Edytowano artykuł Komisje Rady
03.12.2010 10:10:52 Damian Krasiński Edytowano artykuł SKŁAD OSOBOWY RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
03.12.2010 10:09:21 Damian Krasiński Edytowano artykuł SKŁAD OSOBOWY RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
03.12.2010 09:45:49 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR I/5/10 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 1 grudnia 2010 r.
03.12.2010 09:45:41 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR I/5/10 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 1 grudnia 2010 r.
03.12.2010 09:45:18 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR I/4/10 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 1 grudnia 2010 r.
03.12.2010 09:45:07 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR I/4/10 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 1 grudnia 2010 r.
03.12.2010 09:44:40 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR I/3/10 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 1 grudnia 2010 r.
03.12.2010 09:44:33 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR I/3/10 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 1 grudnia 2010 r.
03.12.2010 09:44:03 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR I/2/10 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 1 grudnia 2010 r.
03.12.2010 09:43:56 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR I/2/10 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 1 grudnia 2010 r.
03.12.2010 09:43:35 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR I/1/10 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 1 grudnia 2010 r.
03.12.2010 09:42:58 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR I/1/10 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 1 grudnia 2010 r.
30.11.2010 08:31:52 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY
30.11.2010 08:31:34 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY
30.11.2010 08:31:12 Damian Krasiński Usunięty załącznik z artykułu OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY
30.11.2010 08:31:09 Damian Krasiński Usunięty załącznik z artykułu OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY
30.11.2010 08:21:31 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY
30.11.2010 08:21:21 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY
30.11.2010 08:21:06 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY
29.11.2010 13:30:14 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 42/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 15 listopada 2010 roku
29.11.2010 13:29:23 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 42/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 15 listopada 2010 roku
29.11.2010 13:09:24 Damian Krasiński Edytowano artykuł Sołectwo Bogdany
29.11.2010 13:08:59 Damian Krasiński Edytowano artykuł Sołectwo Bogdany
29.11.2010 13:07:05 Damian Krasiński Edytowano artykuł Sołectwo Bogdany
29.11.2010 13:06:53 Damian Krasiński Edytowano artykuł Sołectwo Bogdany
29.11.2010 13:05:24 Damian Krasiński Edytowano artykuł Sołectwo Bogdany
29.11.2010 06:23:18 Damian Krasiński Edytowano artykuł
29.11.2010 06:23:07 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu
29.11.2010 06:22:58 Damian Krasiński Usunięty załącznik z artykułu
29.11.2010 06:22:24 Damian Krasiński Usunięto artykuł Informacja z kategorii Informacje
29.11.2010 05:52:30 Damian Krasiński Edytowano artykuł Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Urzędu Miasta i gminy Frombork w 2010 roku.
29.11.2010 05:52:07 Damian Krasiński Edytowano artykuł Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego 2010
26.11.2010 09:23:05 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Bogdan Jussis
25.11.2010 11:11:59 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Urzędu Miasta i gminy Frombork w 2010 roku.
25.11.2010 11:05:55 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Urzędu Miasta i gminy Frombork w 2010 roku.