pomniejsz powiększ

 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383
Data Redaktor Zmiana
02.03.2017 13:54:03 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XVIII/208/17 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 23 lutego 2017 r.
02.03.2017 13:53:56 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XVIII/208/17 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 23 lutego 2017 r.
02.03.2017 13:53:32 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XVIII/207/17 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 23 lutego 2017 r.
02.03.2017 13:53:25 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XVIII/207/17 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 23 lutego 2017 r.
02.03.2017 13:52:59 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XVIII/206/17 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 23 lutego 2017 r.
02.03.2017 13:52:53 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XVIII/206/17 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 23 lutego 2017 r.
02.03.2017 13:52:33 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XVIII/205/17 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 23 lutego 2017 r.
02.03.2017 13:52:25 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XVIII/205/17 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 23 lutego 2017 r.
02.03.2017 13:51:56 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XVIII/204/17 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 23 lutego 2017 r.
02.03.2017 13:51:47 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XVIII/204/17 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 23 lutego 2017 r.
02.03.2017 13:49:52 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XVIII/203/17 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 23 lutego 2017 r.
02.03.2017 13:49:46 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XVIII/203/17 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 23 lutego 2017 r.
02.03.2017 13:48:48 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XVIII/202/17 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 23 lutego 2017 r.
02.03.2017 13:48:29 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XVIII/202/17 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 23 lutego 2017 r.
02.03.2017 13:47:32 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Frombork w marcu 2017 roku
02.03.2017 13:47:06 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Frombork w marcu 2017 roku
27.02.2017 13:36:34 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów gminy przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej w 2016 roku
27.02.2017 13:36:05 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów gminy przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej w 2016 roku
22.02.2017 14:10:32 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Sprawozdania IV kwartał
22.02.2017 14:10:21 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Sprawozdania IV kwartał
22.02.2017 14:10:10 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Sprawozdania IV kwartał
22.02.2017 14:08:55 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Sprawozdania IV kwartał
22.02.2017 14:08:38 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Sprawozdania IV kwartał
22.02.2017 14:08:34 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Sprawozdania IV kwartał
22.02.2017 14:08:28 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Sprawozdania IV kwartał
22.02.2017 14:06:33 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Sprawozdania IV kwartał
22.02.2017 14:06:14 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Sprawozdania IV kwartał
22.02.2017 14:05:13 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Sprawozdania IV kwartał
22.02.2017 14:03:01 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr RIO.IV-0120-40/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 2 lutego 2017 roku
22.02.2017 13:58:06 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Uchwała Nr RIO.IV-0120-40/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 2 lutego 2017 roku
22.02.2017 07:29:43 Damian Krasiński Edytowano artykuł Zadania z zakresu edukacji prawnej
22.02.2017 01:35:26 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Zadania z zakresu edukacji prawnej
22.02.2017 01:35:21 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Zadania z zakresu edukacji prawnej
22.02.2017 01:10:30 Damian Krasiński Edytowano artykuł Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Braniewie
22.02.2017 01:09:32 Damian Krasiński Edytowano artykuł Zadania z zakresu edukacji prawnej
21.02.2017 16:14:18 Damian Krasiński Edytowano artykuł Zadania z zakresu edukacji prawnej
21.02.2017 16:13:36 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Zadania z zakresu edukacji prawnej
21.02.2017 10:44:08 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2015 roku udzielono pomocy publicznej
21.02.2017 10:43:52 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2015 roku udzielono pomocy publicznej
21.02.2017 10:43:34 Damian Krasiński Edytowano artykuł Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2014 roku udzielono pomocy publicznej
21.02.2017 10:43:14 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2014 roku udzielono pomocy publicznej
21.02.2017 10:42:44 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2014 roku udzielono pomocy publicznej
21.02.2017 06:49:52 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Informacja o stanie środków trwałych i wyposażenia Gminy Frombork
21.02.2017 06:49:26 Damian Krasiński Usunięty załącznik z artykułu Informacja o stanie środków trwałych i wyposażenia Gminy Frombork
21.02.2017 06:49:11 Damian Krasiński Edytowano artykuł Informacja o stanie środków trwałych i wyposażenia Gminy Frombork
20.02.2017 08:13:21 Damian Krasiński Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XVI/173/16 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 24 listopada 2016 r.
20.02.2017 08:10:00 Damian Krasiński Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XVI/175/16 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 24 listopada 2016 r.
20.02.2017 08:08:57 Damian Krasiński Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XVII/195/16 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 29 grudnia 2016 r.
20.02.2017 08:05:54 Damian Krasiński Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XVII/189/16 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 29 grudnia 2016 r.
20.02.2017 08:03:57 Damian Krasiński Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XVII/187/16 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 29 grudnia 2016 r.