pomniejsz powiększ

 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329
Data Redaktor Zmiana
18.01.2012 10:40:18 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł
18.01.2012 10:38:26 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonych na terenie miasta Fromborka
18.01.2012 10:38:20 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonych na terenie miasta Fromborka
18.01.2012 10:37:49 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie gminy Frombork przeznaczonych do dzierżawy
18.01.2012 10:37:39 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie gminy Frombork przeznaczonych do dzierżawy
18.01.2012 10:37:14 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie miasta Fromborka przeznaczonych do dzierżawy
18.01.2012 10:36:50 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie miasta Fromborka przeznaczonych do dzierżawy
18.01.2012 09:40:39 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu W Y K A Z parkingu przeznaczonego do dzierżawy w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego.
18.01.2012 09:39:52 Damian Krasiński Usunięty załącznik z artykułu W Y K A Z parkingu przeznaczonego do dzierżawy w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego.
18.01.2012 09:39:44 Damian Krasiński Edytowano artykuł W Y K A Z parkingu przeznaczonego do dzierżawy w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego.
18.01.2012 08:59:46 Damian Krasiński Edytowano artykuł
17.01.2012 06:39:02 Damian Krasiński Edytowano artykuł EDU
17.01.2012 06:37:27 Damian Krasiński Edytowano artykuł EDU
17.01.2012 06:37:01 Damian Krasiński Edytowano artykuł EDU
13.01.2012 11:48:56 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł EDU
12.01.2012 12:01:33 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie
12.01.2012 12:01:26 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Ogłoszenie
11.01.2012 14:21:53 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 73/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 30 grudnia 2011 rok
11.01.2012 14:21:38 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 73/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 30 grudnia 2011 rok
11.01.2012 14:21:01 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 72/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 29 grudnia 2011 rok
11.01.2012 14:20:54 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 72/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 29 grudnia 2011 rok
11.01.2012 14:18:51 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 71/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 29 grudnia 2011 rok
11.01.2012 14:18:41 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 71/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 29 grudnia 2011 rok
11.01.2012 14:16:56 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 70/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 29 grudnia 2011 rok
11.01.2012 14:16:44 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 70/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 29 grudnia 2011 rok
11.01.2012 14:15:03 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 69/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 12 grudnia 2011 rok
11.01.2012 14:14:57 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 69/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 12 grudnia 2011 rok
11.01.2012 14:13:26 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 68/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 07 grudnia 2011 rok
11.01.2012 14:13:08 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 68/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 07 grudnia 2011 rok
10.01.2012 13:26:17 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu O g ł o s z e n i e
10.01.2012 13:26:06 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł O g ł o s z e n i e
09.01.2012 08:36:35 Damian Krasiński Edytowano artykuł Dane teleadresowe
09.01.2012 08:35:53 Damian Krasiński Edytowano artykuł Dane teleadresowe
09.01.2012 08:35:09 Damian Krasiński Edytowano artykuł Dane teleadresowe
09.01.2012 08:29:48 Damian Krasiński Edytowano artykuł Dane teleadresowe
05.01.2012 07:36:46 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej położonej na terenie miejscowości Nowe Sadłuki, gmina Frombork.
05.01.2012 07:36:37 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej położonej na terenie miejscowości Nowe Sadłuki, gmina Frombork.
05.01.2012 07:36:27 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej położonej na terenie miejscowości Nowe Sadłuki, gmina Frombork.
05.01.2012 07:34:32 Damian Krasiński Usunięty załącznik z artykułu W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej położonej na terenie miejscowości Nowe Sadłuki, gmina Frombork.
05.01.2012 07:34:24 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej położonej na terenie miejscowości Nowe Sadłuki, gmina Frombork.
05.01.2012 07:34:13 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej położonej na terenie miejscowości Nowe Sadłuki, gmina Frombork.
05.01.2012 07:28:32 Damian Krasiński Edytowano artykuł UCHWAŁA NR III/7/10 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 30 grudnia 2010 r.
05.01.2012 07:27:41 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XIII/108/11 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 29 grudnia 2011 r.
05.01.2012 07:27:33 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XIII/108/11 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 29 grudnia 2011 r.
05.01.2012 07:26:56 Damian Krasiński Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XIII/107/11 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 29 grudnia 2011 r.
05.01.2012 07:26:37 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR XIII/107/11 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 29 grudnia 2011 r.
05.01.2012 07:25:52 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR XIII/107/11 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 29 grudnia 2011 r.
05.01.2012 07:23:01 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Harmonogram dyzurow radnych Rady Miejskiej we Fromborku
05.01.2012 07:22:50 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Harmonogram dyzurow radnych Rady Miejskiej we Fromborku
04.01.2012 15:13:24 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZNIE/ OBWIESZCZENIE