pomniejsz powiększ

 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376
Data Redaktor Zmiana
18.08.2015 12:43:37 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Protokół Nr III/15
18.08.2015 12:31:31 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
14.08.2015 14:55:53 Damian Krasiński Edytowano artykuł OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY
14.08.2015 14:46:46 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY
14.08.2015 08:45:37 Damian Krasiński Dodany załącznik Deklaracja (pdf) do artykułu DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
14.08.2015 08:45:24 Damian Krasiński Dodany załącznik Deklaracja (doc) do artykułu DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
14.08.2015 08:44:54 Damian Krasiński Dodany załącznik Uchwała - Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do artykułu DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
14.08.2015 08:43:46 Damian Krasiński Usunięty załącznik Deklaracja z artykułu DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
14.08.2015 08:43:44 Damian Krasiński Usunięty załącznik z artykułu DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
14.08.2015 08:18:22 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 68/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 31 lipca 2015 roku
14.08.2015 08:17:43 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 68/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 31 lipca 2015 roku
13.08.2015 16:27:07 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 71/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 13 sierpnia 2015 roku
13.08.2015 16:26:44 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 71/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 13 sierpnia 2015 roku
13.08.2015 16:22:45 Damian Krasiński Edytowano artykuł OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY
13.08.2015 16:21:47 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY
12.08.2015 15:07:34 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 66/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 30 lipca 2015 roku
10.08.2015 07:34:47 Damian Krasiński Edytowano artykuł ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE
10.08.2015 07:34:35 Damian Krasiński Edytowano artykuł ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - NIEROZSTRZYGNIĘTE
07.08.2015 08:50:59 Damian Krasiński Edytowano artykuł eBOI - Elektroniczne Biuro Obsługi Interesatna
07.08.2015 08:49:11 Damian Krasiński Edytowano artykuł eBOI - Elektroniczne Biuro Obsługi Interesatna
06.08.2015 14:18:19 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł eBOI - Elektroniczne Biuro Obsługi Interesatna
05.08.2015 14:45:55 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Krajowy program zapobiegania powstawaniu odpadów
04.08.2015 14:38:22 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 67/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 31 lipca 2015 roku
04.08.2015 14:38:14 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 67/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 31 lipca 2015 roku
04.08.2015 14:32:21 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 66/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 30 lipca 2015 roku
04.08.2015 14:31:53 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 66/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 30 lipca 2015 roku
04.08.2015 12:43:27 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Frombork w sierpniu 2015 roku
04.08.2015 12:43:16 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Frombork w sierpniu 2015 roku
04.08.2015 12:43:00 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Frombork w sierpniu 2015 roku
04.08.2015 10:42:00 Damian Krasiński Edytowano artykuł OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY
04.08.2015 10:41:03 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY
04.08.2015 10:40:59 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY
04.08.2015 10:40:46 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY
04.08.2015 10:35:59 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE o przetargu ustnym nieograniczonym
04.08.2015 10:35:17 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE o przetargu ustnym nieograniczonym
03.08.2015 14:05:48 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR VI/69/15 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 16 lipca 2015 r.
03.08.2015 11:43:50 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
03.08.2015 11:43:31 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
31.07.2015 13:20:44 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu W Y K A Z nieruchomości położonej na terenie miasta Fromborka przeznaczonej do dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
31.07.2015 13:19:15 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Przetargi na dzierżawę i najem działek i lokali z lat 2003-2009
31.07.2015 13:18:56 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu W Y K A Z nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców położonej na terenie miasta Fromborka
31.07.2015 13:18:39 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł W Y K A Z nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców położonej na terenie miasta Fromborka
31.07.2015 13:17:24 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł W Y K A Z nieruchomości położonej na terenie miasta Fromborka przeznaczonej do dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
31.07.2015 08:25:03 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 65/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 30 lipca 2015 roku
31.07.2015 08:24:35 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 65/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 30 lipca 2015 roku
31.07.2015 08:23:51 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 64/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 17 lipca 2015 roku
31.07.2015 08:23:41 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 64/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 17 lipca 2015 roku
31.07.2015 08:21:18 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 63/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 1 lipca 2015 roku
31.07.2015 08:20:52 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 63/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 1 lipca 2015 roku
31.07.2015 08:20:07 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 62/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 29 czerwca 2015 roku