pomniejsz powiększ

 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387
Data Redaktor Zmiana
30.11.2015 12:38:57 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu
30.11.2015 12:38:43 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu
30.11.2015 12:37:18 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
30.11.2015 12:36:52 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł WYKAZ nieruchomości przeznaczonej do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
30.11.2015 12:10:12 Damian Krasiński Edytowano artykuł Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów
30.11.2015 12:09:17 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów
30.11.2015 12:09:11 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów
30.11.2015 12:08:20 Damian Krasiński Edytowano artykuł Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów
30.11.2015 12:07:17 Damian Krasiński Edytowano artykuł Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów
30.11.2015 12:02:27 Damian Krasiński Edytowano artykuł Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów
30.11.2015 11:59:24 Damian Krasiński Edytowano artykuł Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów
30.11.2015 11:24:16 Damian Krasiński Edytowano artykuł Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów
30.11.2015 11:18:50 Damian Krasiński Edytowano artykuł Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów
26.11.2015 12:59:54 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
26.11.2015 12:59:36 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
26.11.2015 06:41:10 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 94/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 12 listopada 2015 roku
25.11.2015 14:55:05 Damian Krasiński Edytowano artykuł System gospodarowania odpadami komunalnymi
25.11.2015 14:53:02 Damian Krasiński Edytowano artykuł System gospodarowania odpadami komunalnymi
25.11.2015 14:48:50 Damian Krasiński Edytowano artykuł System gospodarowania odpadami komunalnymi
25.11.2015 14:47:49 Damian Krasiński Edytowano artykuł System gospodarowania odpadami komunalnymi
24.11.2015 07:53:37 Damian Krasiński Edytowano artykuł UCHWAŁA NR IX/97/15 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 12 listopada 2015 r.
24.11.2015 07:53:04 Damian Krasiński Edytowano artykuł UCHWAŁA NR IX/94/15 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 12 listopada 2015 r.
24.11.2015 07:52:30 Damian Krasiński Edytowano artykuł UCHWAŁA NR IX/95/15 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 12 listopada 2015 r.
24.11.2015 07:52:00 Damian Krasiński Edytowano artykuł UCHWAŁA NR IX/96/15 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 12 listopada 2015 r.
24.11.2015 07:51:14 Damian Krasiński Edytowano artykuł UCHWAŁA NR IX/98/15 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 12 listopada 2015 r.
24.11.2015 07:49:15 Damian Krasiński Edytowano artykuł UCHWAŁA NR IX/106/15 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 12 listopada 2015 r.
24.11.2015 07:29:56 Damian Krasiński Dodany załącznik Korekta oświadczenia do artykułu Jakóbczyk Magdalena
24.11.2015 07:29:01 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Protokół Nr VIII/15
24.11.2015 07:28:50 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Protokół Nr VIII/15
20.11.2015 05:12:21 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE
19.11.2015 10:41:46 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Wywóz odpadów zielonych ulegających biodegradacji
19.11.2015 10:40:53 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Wywóz odpadów zielonych ulegających biodegradacji
18.11.2015 07:22:10 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 94/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 12 listopada 2015 roku
18.11.2015 07:22:00 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 94/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 12 listopada 2015 roku
18.11.2015 07:21:50 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 94/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 12 listopada 2015 roku
18.11.2015 07:21:43 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 94/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 12 listopada 2015 roku
18.11.2015 07:21:35 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 94/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 12 listopada 2015 roku
18.11.2015 07:21:29 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 94/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 12 listopada 2015 roku
18.11.2015 07:21:20 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 94/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 12 listopada 2015 roku
18.11.2015 07:21:08 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 94/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 12 listopada 2015 roku
18.11.2015 07:20:58 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 94/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 12 listopada 2015 roku
18.11.2015 07:20:50 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 94/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 12 listopada 2015 roku
18.11.2015 07:20:41 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 94/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 12 listopada 2015 roku
18.11.2015 07:19:17 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 94/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 12 listopada 2015 roku
18.11.2015 07:19:11 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 94/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 12 listopada 2015 roku
18.11.2015 07:19:02 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 94/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 12 listopada 2015 roku
18.11.2015 07:18:55 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 94/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 12 listopada 2015 roku
18.11.2015 07:18:35 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 94/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 12 listopada 2015 roku
18.11.2015 07:18:15 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 94/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 12 listopada 2015 roku
16.11.2015 13:05:30 Damian Krasiński Edytowano artykuł OGŁOSZENIE o przetargu ustnym nieograniczonym