pomniejsz powiększ

 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387
Data Redaktor Zmiana
03.03.2015 03:09:45 Damian Krasiński Usunity zacznik z artykuu
02.03.2015 06:58:05 Damian Krasiński Dodany zacznik do artykuu ZARZĄDZENIE NR 13/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 15 stycznia 2015 roku
02.03.2015 06:57:46 Damian Krasiński Dodany zacznik do artykuu ZARZĄDZENIE NR 13/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 15 stycznia 2015 roku
02.03.2015 06:57:32 Damian Krasiński Usunity zacznik z artykuu ZARZĄDZENIE NR 13/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 15 stycznia 2015 roku
02.03.2015 06:57:23 Damian Krasiński Usunity zacznik z artykuu ZARZĄDZENIE NR 13/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 15 stycznia 2015 roku
27.02.2015 13:43:04 Damian Krasiński Dodany zacznik do artykuu Sprawozdanie z pracy Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych za okres od 28 listopada 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku
27.02.2015 13:42:55 Damian Krasiński Dodany nowy artyku Sprawozdanie z pracy Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych za okres od 28 listopada 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku
27.02.2015 13:40:38 Damian Krasiński Dodany zacznik do artykuu Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za okres od 28 listopada 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku
27.02.2015 13:40:28 Damian Krasiński Dodany nowy artyku Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za okres od 28 listopada 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku
27.02.2015 13:39:53 Damian Krasiński Dodany zacznik do artykuu Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu i Finansów za okres od 28 listopada 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku
27.02.2015 13:39:35 Damian Krasiński Dodany nowy artyku Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu i Finansów za okres od 28 listopada 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku
27.02.2015 13:36:25 Damian Krasiński Dodany zacznik do artykuu Sprawozdanie z pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa za okres od 28 listopada 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku
27.02.2015 13:36:15 Damian Krasiński Dodany nowy artyku Sprawozdanie z pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa za okres od 28 listopada 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku
27.02.2015 13:35:23 Damian Krasiński Dodany zacznik do artykuu Sprawozdanie z pracy Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych za II półrocze 2014 roku
27.02.2015 13:35:11 Damian Krasiński Dodany nowy artyku Sprawozdanie z pracy Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych za II półrocze 2014 roku
27.02.2015 13:34:42 Damian Krasiński Dodany zacznik do artykuu Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za II półrocze 2014 roku
27.02.2015 13:34:30 Damian Krasiński Dodany nowy artyku Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za II półrocze 2014 roku
27.02.2015 13:34:04 Damian Krasiński Dodany zacznik do artykuu Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu i Finansów za II półrocze 2014 roku
27.02.2015 13:33:54 Damian Krasiński Dodany nowy artyku Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu i Finansów za II półrocze 2014 roku
27.02.2015 13:33:30 Damian Krasiński Dodany zacznik do artykuu Sprawozdanie z pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa za II półrocze 2014 roku
27.02.2015 13:32:58 Damian Krasiński Dodany nowy artyku Sprawozdanie z pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa za II półrocze 2014 roku
26.02.2015 20:00:21 Damian Krasiński Edytowano artyku OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY
26.02.2015 19:59:20 Damian Krasiński Dodany zacznik do artykuu OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY
26.02.2015 13:50:53 Damian Krasiński Dodany zacznik do artykuu OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
26.02.2015 13:50:41 Damian Krasiński Dodany nowy artyku OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
25.02.2015 13:02:48 Damian Krasiński Dodany zacznik do artykuu Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Frombork z organizacjami pozarządowymi za rok 2014
25.02.2015 13:02:41 Damian Krasiński Usunity zacznik z artykuu Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Frombork z organizacjami pozarządowymi za rok 2014
24.02.2015 13:47:43 Damian Krasiński Dodany zacznik do artykuu Informacja dotycząc zdjęć w dowodach osobistych wydawanych po 1 marca 2015 roku
24.02.2015 13:47:32 Damian Krasiński Dodany nowy artyku Informacja dotycząc zdjęć w dowodach osobistych wydawanych po 1 marca 2015 roku
24.02.2015 13:27:12 Damian Krasiński Edytowano artyku UCHWAŁA NR III/22/15 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 29 stycznia 2015 r.
24.02.2015 13:27:02 Damian Krasiński Edytowano artyku UCHWAŁA NR III/23/15 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 29 stycznia 2015 r.
24.02.2015 13:26:51 Damian Krasiński Edytowano artyku UCHWAŁA NR III/24/15 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 29 stycznia 2015 r.
24.02.2015 13:26:38 Damian Krasiński Edytowano artyku UCHWAŁA NR III/25/15 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 29 stycznia 2015 r.
24.02.2015 13:26:27 Damian Krasiński Edytowano artyku UCHWAŁA NR III/26/15 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 29 stycznia 2015 r.
24.02.2015 13:26:10 Damian Krasiński Edytowano artyku UCHWAŁA NR III/27/15 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 29 stycznia 2015 r.
24.02.2015 13:25:47 Damian Krasiński Edytowano artyku UCHWAŁA NR III/28/15 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 29 stycznia 2015 r.
24.02.2015 13:25:33 Damian Krasiński Edytowano artyku UCHWAŁA NR III/29/15 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 29 stycznia 2015 r.
24.02.2015 13:25:20 Damian Krasiński Edytowano artyku UCHWAŁA NR III/30/15 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 29 stycznia 2015 r.
24.02.2015 13:25:06 Damian Krasiński Edytowano artyku UCHWAŁA NR III/31/15 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 29 stycznia 2015 r.
24.02.2015 13:24:54 Damian Krasiński Edytowano artyku UCHWAŁA NR III/32/15 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 29 stycznia 2015 r.
24.02.2015 13:23:58 Damian Krasiński Dodany zacznik do artykuu UCHWAŁA NR II/10/14 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 30 grudnia 2014 r.
24.02.2015 13:03:53 Damian Krasiński Dodany zacznik do artykuu ZARZĄDZENIE NR 13/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 15 stycznia 2015 roku
24.02.2015 13:03:46 Damian Krasiński Dodany zacznik do artykuu ZARZĄDZENIE NR 13/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 15 stycznia 2015 roku
24.02.2015 13:03:13 Damian Krasiński Dodany zacznik do artykuu ZARZĄDZENIE NR 13/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 15 stycznia 2015 roku
24.02.2015 13:03:04 Damian Krasiński Dodany zacznik do artykuu ZARZĄDZENIE NR 13/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 15 stycznia 2015 roku
24.02.2015 13:02:56 Damian Krasiński Dodany zacznik do artykuu ZARZĄDZENIE NR 13/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 15 stycznia 2015 roku
24.02.2015 12:03:11 Damian Krasiński Dodany zacznik do artykuu ZARZĄDZENIE NR 13/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 15 stycznia 2015 roku
24.02.2015 12:02:51 Damian Krasiński Edytowano artyku ZARZĄDZENIE NR 13/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 15 stycznia 2015 roku
24.02.2015 08:33:32 Damian Krasiński Edytowano artyku UCHWAŁA NR III/23/15 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 29 stycznia 2015 r.
24.02.2015 08:31:39 Damian Krasiński Edytowano artyku UCHWAŁA NR II/10/14 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 30 grudnia 2014 r.