pomniejsz powiększ

 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314
Data Redaktor Zmiana
21.05.2012 14:24:15 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY
21.05.2012 14:22:25 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców położonej na terenie miasta Fromborka
21.05.2012 14:22:07 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców położonej na terenie miasta Fromborka
18.05.2012 11:19:43 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 30/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 30 kwietnia 2012 rok
18.05.2012 11:19:36 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 30/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 30 kwietnia 2012 rok
18.05.2012 11:18:38 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 29/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 27 kwietnia 2012 rok
18.05.2012 11:18:23 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 29/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 27 kwietnia 2012 rok
18.05.2012 11:17:18 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 28/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 20 kwietnia 2012 rok
18.05.2012 11:17:07 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 28/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 20 kwietnia 2012 rok
18.05.2012 11:15:47 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 27/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 20 kwietnia 2012 rok
18.05.2012 11:15:37 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 27/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 20 kwietnia 2012 rok
18.05.2012 11:14:45 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 26/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 20 kwietnia 2012 rok
18.05.2012 11:14:37 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 26/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 20 kwietnia 2012 rok
18.05.2012 11:13:17 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 25/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 20 kwietnia 2012 rok
18.05.2012 11:13:02 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 25/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 20 kwietnia 2012 rok
18.05.2012 11:05:16 Damian Krasiński Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XII/95/11 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 15 grudnia 2011 r.
18.05.2012 09:04:12 Damian Krasiński Edytowano artykuł Schemat Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy
18.05.2012 08:58:45 Damian Krasiński Edytowano artykuł Schemat Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy
18.05.2012 08:58:22 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Schemat Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy
18.05.2012 08:58:18 Damian Krasiński Usunięty załącznik z artykułu Schemat Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy
18.05.2012 08:57:46 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Regulamin Organizacyjny 2017
18.05.2012 08:57:29 Damian Krasiński Usunięty załącznik z artykułu Regulamin Organizacyjny 2017
18.05.2012 08:57:24 Damian Krasiński Edytowano artykuł Regulamin Organizacyjny 2017
18.05.2012 08:27:44 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Regulamin
18.05.2012 08:27:37 Damian Krasiński Usunięty załącznik z artykułu Regulamin
18.05.2012 08:27:20 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Statut Gminy Frombork
18.05.2012 08:27:09 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Statut Gminy Frombork
18.05.2012 08:26:37 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Statut Gminy Frombork
18.05.2012 08:26:30 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Statut Gminy Frombork
18.05.2012 08:26:23 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Statut Gminy Frombork
18.05.2012 08:26:16 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Statut Gminy Frombork
18.05.2012 08:26:06 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Statut Gminy Frombork
18.05.2012 08:25:48 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Statut Gminy Frombork
18.05.2012 08:25:29 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Statut Gminy Frombork
18.05.2012 08:25:05 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Statut Gminy Frombork
18.05.2012 08:24:58 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Statut Gminy Frombork
18.05.2012 08:24:53 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Statut Gminy Frombork
18.05.2012 08:24:45 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Statut Gminy Frombork
18.05.2012 08:24:30 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Statut Gminy Frombork
18.05.2012 08:22:51 Damian Krasiński Usunięty załącznik Zmiany w statucie Gminy Frombork z artykułu Statut Gminy Frombork
18.05.2012 08:22:49 Damian Krasiński Usunięty załącznik Rozstrzygnięcie nadzorcze z artykułu Statut Gminy Frombork
18.05.2012 08:22:46 Damian Krasiński Usunięty załącznik Statut Gminy Frombork z artykułu Statut Gminy Frombork
18.05.2012 07:51:19 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie
18.05.2012 07:50:53 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Zawiadomienie
17.05.2012 10:53:13 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu W Y K A Z nieruchomości rolnych położonych na terenie miasta Fromborka przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców.
17.05.2012 10:48:29 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł W Y K A Z nieruchomości rolnych położonych na terenie miasta Fromborka przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców.
17.05.2012 07:50:34 Damian Krasiński Edytowano artykuł UCHWAŁA Nr XVI/134/12 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 26 kwietnia 2012 r.
16.05.2012 16:07:21 Damian Krasiński Edytowano artykuł OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY
16.05.2012 16:06:26 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY
16.05.2012 16:03:55 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY