pomniejsz powiększ

 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329
Data Redaktor Zmiana
11.02.2019 14:06:19 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
11.02.2019 14:06:12 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
11.02.2019 13:46:57 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Burmistrz Miasta i Gminy Frombork ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki lokalami i rolnictwa w wymiarze czasu pracy 1 etatu - 40 godzin tygodniowo - AKTUALNY
11.02.2019 13:46:37 Damian Krasiński Usunięty załącznik z artykułu Burmistrz Miasta i Gminy Frombork ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki lokalami i rolnictwa w wymiarze czasu pracy 1 etatu - 40 godzin tygodniowo - AKTUALNY
11.02.2019 13:46:05 Damian Krasiński Artykuł o id=6653 został ustawiony na widoczny. ZARZĄDZENIE NR 16/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 30 stycznia 2019 r.
11.02.2019 13:46:00 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 16/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 30 stycznia 2019 r.
11.02.2019 13:45:44 Damian Krasiński Usunięty załącznik z artykułu ZARZĄDZENIE NR 16/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 30 stycznia 2019 r.
11.02.2019 13:45:36 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 19/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 6 lutego 2019 r.
11.02.2019 13:39:35 Damian Krasiński Usunięty załącznik z artykułu ZARZĄDZENIE NR 19/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 6 lutego 2019 r.
11.02.2019 13:39:14 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów gminy przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej w 2018 roku
11.02.2019 13:39:05 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów gminy przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej w 2018 roku
10.02.2019 17:37:51 Damian Krasiński Edytowano artykuł Dane teleadresowe
10.02.2019 17:36:10 Damian Krasiński Edytowano artykuł Dane teleadresowe
10.02.2019 17:35:45 Damian Krasiński Edytowano artykuł Dane teleadresowe
09.02.2019 06:01:32 Damian Krasiński Artykuł o id=6653 został ustawiony na niewidoczny. ZARZĄDZENIE NR 16/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 30 stycznia 2019 r.
07.02.2019 18:23:47 Damian Krasiński Edytowano artykuł Burmistrz Miasta i Gminy Frombork ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki lokalami i rolnictwa w wymiarze czasu pracy 1 etatu - 40 godzin tygodniowo - AKTUALNY
07.02.2019 18:23:33 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Burmistrz Miasta i Gminy Frombork ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy w wymiarze czasu pracy 1 etatu - 40 godzin tygodniowo - AKTUALNY
07.02.2019 18:23:24 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Burmistrz Miasta i Gminy Frombork ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy w wymiarze czasu pracy 1 etatu - 40 godzin tygodniowo - AKTUALNY
07.02.2019 18:22:16 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Burmistrz Miasta i Gminy Frombork ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki lokalami i rolnictwa w wymiarze czasu pracy 1 etatu - 40 godzin tygodniowo - AKTUALNY
07.02.2019 18:21:59 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Burmistrz Miasta i Gminy Frombork ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki lokalami i rolnictwa w wymiarze czasu pracy 1 etatu - 40 godzin tygodniowo - AKTUALNY
07.02.2019 18:19:43 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 20/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 6 lutego 2019 r.
07.02.2019 18:19:35 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 20/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 6 lutego 2019 r.
07.02.2019 18:18:33 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 19/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 6 lutego 2019 r.
07.02.2019 18:18:22 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 19/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 6 lutego 2019 r.
07.02.2019 18:17:24 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 18/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 6 lutego 2019 r.
07.02.2019 18:17:14 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 18/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 6 lutego 2019 r.
07.02.2019 18:16:23 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 17/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 4 lutego 2019 r.
07.02.2019 18:16:15 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 17/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 4 lutego 2019 r.
07.02.2019 14:45:15 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr RIO.IV-0120-60/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 4 lutego 2019 roku
07.02.2019 14:44:39 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Uchwała Nr RIO.IV-0120-60/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 4 lutego 2019 roku
06.02.2019 21:31:44 Damian Krasiński Edytowano artykuł ZARZĄDZENIE NR 16/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 30 stycznia 2019 r.
06.02.2019 21:30:39 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 16/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 30 stycznia 2019 r.
06.02.2019 21:29:07 Damian Krasiński Usunięty załącznik z artykułu ZARZĄDZENIE NR 16/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 30 stycznia 2019 r.
06.02.2019 21:29:02 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 16/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 30 stycznia 2019 r.
06.02.2019 21:20:52 Damian Krasiński Edytowano artykuł Burmistrz Miasta i Gminy Frombork ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko ds. gospodarki gruntami, lokalami i rolnictwa w wymiarze czasu pracy 1 etatu - 40 godzin tygodniowo - NIEROZSTRZYGNIĘTY
06.02.2019 21:20:41 Damian Krasiński Edytowano artykuł Burmistrz Miasta i Gminy Frombork ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko ds. gospodarki gruntami, lokalami i rolnictwa w wymiarze czasu pracy 1 etatu - 40 godzin tygodniowo - NIEROZSTRZYGNIĘTY
06.02.2019 21:20:00 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Burmistrz Miasta i Gminy Frombork ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko ds. gospodarki gruntami, lokalami i rolnictwa w wymiarze czasu pracy 1 etatu - 40 godzin tygodniowo - NIEROZSTRZYGNIĘTY
06.02.2019 21:18:16 Damian Krasiński Usunięty załącznik z artykułu ZARZĄDZENIE NR 16/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 30 stycznia 2019 r.
05.02.2019 20:44:43 Damian Krasiński Edytowano artykuł Regulamin Organizacyjny 2018
05.02.2019 20:41:49 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 11/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 23 stycznia 2019 r.
05.02.2019 20:41:45 Damian Krasiński Usunięty załącznik z artykułu ZARZĄDZENIE NR 11/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 23 stycznia 2019 r.
05.02.2019 20:41:37 Damian Krasiński Edytowano artykuł ZARZĄDZENIE NR 11/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 23 stycznia 2019 r.
05.02.2019 20:40:58 Damian Krasiński Edytowano artykuł ZARZĄDZENIE NR 16/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 30 stycznia 2019 r.
05.02.2019 20:40:19 Damian Krasiński Artykuł o id=6653 został ustawiony na niewidoczny. ZARZĄDZENIE NR 16/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 30 stycznia 2019 r.
04.02.2019 19:35:58 Damian Krasiński Edytowano artykuł Regulamin Organizacyjny 2018
04.02.2019 19:33:05 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 16/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 30 stycznia 2019 r.
04.02.2019 19:32:59 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 16/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 30 stycznia 2019 r.
04.02.2019 19:31:51 Damian Krasiński Edytowano artykuł ZARZĄDZENIE NR 15/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 30 stycznia 2019 r.
04.02.2019 19:30:00 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 15/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 30 stycznia 2019 r.
04.02.2019 19:28:44 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 14/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 29 stycznia 2019 r.