pomniejsz powiększ

 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314
Data Redaktor Zmiana
31.10.2018 16:12:38 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Informacja Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodach o terminie rozpoczęcia pracy w dzień ponownych wyborów zarządzonych na 4 listopada 2018 roku
31.10.2018 16:12:31 Damian Krasiński Usunięty załącznik z artykułu Informacja Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodach o terminie rozpoczęcia pracy w dzień ponownych wyborów zarządzonych na 4 listopada 2018 roku
31.10.2018 15:32:54 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Informacja Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodach o terminie rozpoczęcia pracy w dzień ponownych wyborów zarządzonych na 4 listopada 2018 roku
31.10.2018 15:32:42 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Informacja Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodach o terminie rozpoczęcia pracy w dzień ponownych wyborów zarządzonych na 4 listopada 2018 roku
31.10.2018 15:31:22 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Miejska Komisja Wyborcza we Fromborku podaje do publicznej wiadomości informacje o terminach dyżurów pełnionych w dniach 3 i 4 listopada 2018 roku
31.10.2018 15:31:09 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Miejska Komisja Wyborcza we Fromborku podaje do publicznej wiadomości informacje o terminach dyżurów pełnionych w dniach 3 i 4 listopada 2018 roku
31.10.2018 14:11:59 Damian Krasiński Edytowano artykuł ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE
31.10.2018 14:11:48 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE
31.10.2018 14:11:40 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE
31.10.2018 12:19:48 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Komunikat o pełnionych dyżurach w związku z ponownym głosowaniem w wyborach wójtów/burmistrzów/prezydentów w dniach 3-4 listopada 2018 r. w siedzibie Komisarzy Wyborczych w Elblągu
31.10.2018 12:19:37 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Komunikat o pełnionych dyżurach w związku z ponownym głosowaniem w wyborach wójtów/burmistrzów/prezydentów w dniach 3-4 listopada 2018 r. w siedzibie Komisarzy Wyborczych w Elblągu
31.10.2018 12:17:37 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu DOWÓZ WYBORCÓW DO LOKALU WYBORCZEGO 04 LISTOPADA 2018 R.
31.10.2018 12:17:27 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu DOWÓZ WYBORCÓW DO LOKALU WYBORCZEGO 04 LISTOPADA 2018 R.
31.10.2018 12:17:03 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł DOWÓZ WYBORCÓW DO LOKALU WYBORCZEGO 04 LISTOPADA 2018 R.
30.10.2018 09:39:48 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu O BWI E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 30 października 2018 roku
30.10.2018 09:39:41 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu O BWI E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 30 października 2018 roku
30.10.2018 09:39:35 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł O BWI E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 30 października 2018 roku
30.10.2018 09:39:11 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 30 października 2018 roku
30.10.2018 09:39:05 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 30 października 2018 roku
30.10.2018 09:38:56 Damian Krasiński Usunięty załącznik z artykułu OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 30 października 2018 roku
30.10.2018 09:38:53 Damian Krasiński Usunięty załącznik z artykułu OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 30 października 2018 roku
30.10.2018 09:38:47 Damian Krasiński Edytowano artykuł OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 30 października 2018 roku
29.10.2018 11:13:26 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie z pracy Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych za I półrocze 2018 roku
29.10.2018 11:13:01 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Sprawozdanie z pracy Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych za I półrocze 2018 roku
29.10.2018 11:12:42 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2018 roku
29.10.2018 11:12:35 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2018 roku
29.10.2018 11:12:15 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu i Finansów za I półrocze 2018 roku
29.10.2018 11:12:07 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu i Finansów za I półrocze 2018 roku
29.10.2018 11:11:48 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie z pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa za I półrocze 2018 roku
29.10.2018 11:11:31 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Sprawozdanie z pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa za I półrocze 2018 roku
29.10.2018 07:39:55 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK o sporządzeniu i miejscu udostępnienia spisu wyborców
29.10.2018 07:37:00 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - AKTUALNE
29.10.2018 07:36:53 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - AKTUALNE
29.10.2018 07:36:42 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - AKTUALNE
26.10.2018 14:23:41 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Protokół Nr XXIX/18
26.10.2018 14:23:33 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Protokół Nr XXIX/18
26.10.2018 14:23:11 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Protokół Nr XXVIII/18
26.10.2018 14:22:53 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Protokół Nr XXVIII/18
26.10.2018 14:21:32 Damian Krasiński Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XXX/327/18 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 19 października 2018 r.
26.10.2018 14:21:15 Damian Krasiński Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XXX/326/18 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 19 października 2018 r.
26.10.2018 14:20:45 Damian Krasiński Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XXX/325/18 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 19 października 2018 r.
26.10.2018 14:20:11 Damian Krasiński Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XXX/324/18 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 19 października 2018 r.
26.10.2018 14:19:52 Damian Krasiński Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XXX/323/18 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 19 października 2018 r.
26.10.2018 14:19:26 Damian Krasiński Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XXX/319/18 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 19 października 2018 r.
26.10.2018 11:00:23 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE
26.10.2018 11:00:15 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE
26.10.2018 11:00:01 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE
26.10.2018 10:59:46 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE
26.10.2018 10:59:27 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE
26.10.2018 10:59:07 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE