pomniejsz powiększ

 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387
Data Redaktor Zmiana
02.11.2015 14:13:30 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Burmistrz Miasta i Gminy Frombork ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy w wymiarze czasu pracy 1/2 etatu - 20 godzin tygodniowo - ROZSTRZYGNIĘTY
02.11.2015 14:13:23 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Burmistrz Miasta i Gminy Frombork ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy w wymiarze czasu pracy 1/2 etatu - 20 godzin tygodniowo - ROZSTRZYGNIĘTY
02.11.2015 14:13:08 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Burmistrz Miasta i Gminy Frombork ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy w wymiarze czasu pracy 1/2 etatu - 20 godzin tygodniowo - ROZSTRZYGNIĘTY
02.11.2015 13:44:54 Damian Krasiński Edytowano artykuł Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Frombork w listopadzie 2015 roku
02.11.2015 13:44:42 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Frombork w listopadzie 2015 roku
02.11.2015 13:44:33 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Frombork w listopadzie 2015 roku
02.11.2015 13:44:19 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Frombork w listopadzie 2015 roku
02.11.2015 13:41:37 Damian Krasiński Edytowano artykuł OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY
02.11.2015 13:41:06 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY
02.11.2015 13:40:41 Damian Krasiński Usunięty załącznik z artykułu OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY
02.11.2015 13:40:14 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY
02.11.2015 13:39:42 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - NIEROZSTRZYGNIĘTE
02.11.2015 13:39:36 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - NIEROZSTRZYGNIĘTE
02.11.2015 13:39:24 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - NIEROZSTRZYGNIĘTE
02.11.2015 13:38:38 Damian Krasiński Edytowano artykuł ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - NIEROZSTRZYGNIĘTE
02.11.2015 13:38:25 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - NIEROZSTRZYGNIĘTE
30.10.2015 09:31:22 Damian Krasiński Edytowano artykuł ESP-ePUAP
27.10.2015 13:31:08 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 86/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 23 października 2015 roku
27.10.2015 13:30:35 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 86/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 23 października 2015 roku
27.10.2015 13:29:50 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 85/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 14 października 2015 roku
27.10.2015 13:29:41 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 85/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 14 października 2015 roku
27.10.2015 13:27:40 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 84/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 14 października 2015 roku
27.10.2015 13:27:09 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 84/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 14 października 2015 roku
27.10.2015 13:26:24 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 83/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 14 października 2015 roku
27.10.2015 13:26:05 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 83/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 14 października 2015 roku
27.10.2015 13:19:34 Damian Krasiński Edytowano artykuł OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu usuwania wyrobów azbestowych na terenie Gminy Frombork” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”
27.10.2015 13:17:59 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu usuwania wyrobów azbestowych na terenie Gminy Frombork” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”
27.10.2015 13:17:54 Damian Krasiński Usunięty załącznik z artykułu OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu usuwania wyrobów azbestowych na terenie Gminy Frombork” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”
27.10.2015 13:15:36 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu usuwania wyrobów azbestowych na terenie Gminy Frombork” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”
27.10.2015 13:14:09 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu usuwania wyrobów azbestowych na terenie Gminy Frombork” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”
27.10.2015 13:13:33 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu usuwania wyrobów azbestowych na terenie Gminy Frombork” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”
27.10.2015 13:13:20 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu usuwania wyrobów azbestowych na terenie Gminy Frombork” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”
26.10.2015 13:59:20 Damian Krasiński Edytowano artykuł UCHWAŁA NR VIII/91/15 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 01 października 2015 r.
26.10.2015 06:14:58 Damian Krasiński Dodany załącznik Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 do artykułu Wyniki głosowania w Gminie Frombork
26.10.2015 06:14:31 Damian Krasiński Dodany załącznik Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 do artykułu Wyniki głosowania w Gminie Frombork
26.10.2015 06:14:13 Damian Krasiński Dodany załącznik Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 do artykułu Wyniki głosowania w Gminie Frombork
26.10.2015 06:13:54 Damian Krasiński Dodany załącznik Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 do artykułu Wyniki głosowania w Gminie Frombork
26.10.2015 06:13:07 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Wyniki głosowania w Gminie Frombork
23.10.2015 17:04:32 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu INFORMACJA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
23.10.2015 17:03:34 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł INFORMACJA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
23.10.2015 11:25:40 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Inwestycje, Zamówienia Publiczne, Gospodarka Przestrzenna i Komunalna i Ochrona Środowiska
23.10.2015 11:25:25 Damian Krasiński Usunięty załącznik z artykułu Inwestycje, Zamówienia Publiczne, Gospodarka Przestrzenna i Komunalna i Ochrona Środowiska
23.10.2015 11:24:07 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Inwestycje, Zamówienia Publiczne, Gospodarka Przestrzenna i Komunalna i Ochrona Środowiska
23.10.2015 11:23:56 Damian Krasiński Usunięty załącznik z artykułu Inwestycje, Zamówienia Publiczne, Gospodarka Przestrzenna i Komunalna i Ochrona Środowiska
22.10.2015 14:02:12 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
22.10.2015 14:00:03 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł SPRAWOZDANIE Z PRACY BURMISTRZA
21.10.2015 08:17:38 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta i Gminy Frombork z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2010
21.10.2015 08:17:28 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta i Gminy Frombork z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2010
21.10.2015 08:14:58 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta i Gminy Frombork z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2009
21.10.2015 08:14:04 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta i Gminy Frombork z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2009