pomniejsz powiększ

 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355
Data Redaktor Zmiana
04.06.2019 12:05:35 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do najmu położonej na terenie miejscowości Nowe Sadłuki, gmina Frombork
04.06.2019 12:05:06 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł W Y K A Z nieruchomości przeznaczonej do najmu położonej na terenie miejscowości Nowe Sadłuki, gmina Frombork
04.06.2019 11:35:18 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Wykaz okręgów wyborczych, utworzonych do przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zarządzonych na 28 lipca 2019 roku
04.06.2019 11:35:11 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Wykaz okręgów wyborczych, utworzonych do przeprowadzenia wyborów do Rad Powiatowych Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zarządzonych na 28 lipca 2019 roku
04.06.2019 11:34:15 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr 2/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r.
04.06.2019 11:33:56 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Uchwała nr 2/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r.
03.06.2019 09:50:29 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Interpelacja Radnej Pani Urszuli Zakrzewskiej
03.06.2019 09:49:05 Damian Krasiński Usunięty załącznik z artykułu Interpelacja Radnej Pani Urszuli Zakrzewskiej
03.06.2019 09:44:06 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Interpelacja Radnej Pani Urszuli Zakrzewskiej
03.06.2019 09:43:10 Damian Krasiński Usunięty załącznik z artykułu Interpelacja Radnej Pani Urszuli Zakrzewskiej
31.05.2019 16:17:52 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 60/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 30 maja 2019 r.
31.05.2019 16:17:32 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 60/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 30 maja 2019 r.
31.05.2019 16:17:21 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 60/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 30 maja 2019 r.
31.05.2019 16:16:31 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 59/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 28 maja 2019 r.
31.05.2019 16:15:24 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 58/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 28 maja 2019 r.
31.05.2019 16:14:46 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 58/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 28 maja 2019 r.
31.05.2019 16:12:54 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 57/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 27 maja 2019 r.
31.05.2019 16:12:47 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 57/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 27 maja 2019 r.
31.05.2019 16:12:33 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 57/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 27 maja 2019 r.
31.05.2019 16:10:56 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 56/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 24 maja 2019 r.
31.05.2019 16:10:33 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 56/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 24 maja 2019 r.
31.05.2019 16:09:57 Damian Krasiński Edytowano artykuł ZARZĄDZENIE NR 55/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 23 maja 2019 r.
31.05.2019 16:09:36 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 55/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 23 maja 2019 r.
31.05.2019 16:09:18 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 55/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 23 maja 2019 r.
31.05.2019 06:53:03 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
31.05.2019 06:52:49 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
29.05.2019 13:09:06 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 54/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 21 maja 2019 r.
29.05.2019 13:08:16 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 54/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 21 maja 2019 r.
29.05.2019 13:06:34 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 53/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 21 maja 2019 r.
29.05.2019 13:06:26 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 53/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 21 maja 2019 r.
26.05.2019 22:22:25 Damian Krasiński Artykuł o id=6959 został ustawiony na widoczny. PROTOKOŁY WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE NA LISTY KANDYDATÓW NA POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
26.05.2019 22:22:07 Damian Krasiński Artykuł o id=6959 został ustawiony na niewidoczny. PROTOKOŁY WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE NA LISTY KANDYDATÓW NA POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
26.05.2019 22:18:50 Damian Krasiński Dodany załącznik ObKW4 - SPSPZOZ Frombork do artykułu PROTOKOŁY WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE NA LISTY KANDYDATÓW NA POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
26.05.2019 22:18:35 Damian Krasiński Dodany załącznik ObKW3 - MGOK Frombork do artykułu PROTOKOŁY WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE NA LISTY KANDYDATÓW NA POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
26.05.2019 22:18:24 Damian Krasiński Usunięty załącznik z artykułu PROTOKOŁY WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE NA LISTY KANDYDATÓW NA POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
26.05.2019 22:18:20 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu PROTOKOŁY WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE NA LISTY KANDYDATÓW NA POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
26.05.2019 22:18:05 Damian Krasiński Dodany załącznik ObKW2 - ZS Frombork do artykułu PROTOKOŁY WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE NA LISTY KANDYDATÓW NA POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
26.05.2019 22:17:41 Damian Krasiński Dodany załącznik ObKW1 - UMiG Frombork do artykułu PROTOKOŁY WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE NA LISTY KANDYDATÓW NA POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
26.05.2019 22:17:20 Damian Krasiński Usunięty załącznik oBWODOWA kOMISJA wYBORCZA NR z artykułu PROTOKOŁY WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE NA LISTY KANDYDATÓW NA POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
26.05.2019 22:17:09 Damian Krasiński Dodany załącznik oBWODOWA kOMISJA wYBORCZA NR do artykułu PROTOKOŁY WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE NA LISTY KANDYDATÓW NA POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
26.05.2019 22:16:36 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł PROTOKOŁY WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE NA LISTY KANDYDATÓW NA POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
24.05.2019 13:19:00 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie zbiorcze o otwarciu ObKW w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku
24.05.2019 13:18:54 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie zbiorcze o otwarciu ObKW w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku
24.05.2019 13:18:53 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie zbiorcze o otwarciu ObKW w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku
24.05.2019 13:18:41 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Ogłoszenie zbiorcze o otwarciu ObKW w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku
23.05.2019 13:44:11 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE
23.05.2019 13:44:05 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE
23.05.2019 13:44:01 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE
23.05.2019 13:43:57 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE
23.05.2019 13:43:47 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE