pomniejsz powiększ

 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286
Data Redaktor Zmiana
09.06.2017 10:00:19 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie miasta Fromborka przeznaczonych do najmu na rzecz obecnych użytkowników
09.06.2017 09:59:49 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie miasta Fromborka przeznaczonych do najmu na rzecz obecnych użytkowników
09.06.2017 09:59:29 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie miasta Fromborka przeznaczonych do najmu na rzecz obecnych użytkowników
09.06.2017 09:59:02 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie miasta Fromborka przeznaczonych do najmu na rzecz obecnych użytkowników
09.06.2017 09:58:36 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie miasta Fromborka przeznaczonych do najmu na rzecz obecnych użytkowników
09.06.2017 09:58:13 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie miasta Fromborka przeznaczonych do użytkowania w drodze najmu
09.06.2017 09:58:06 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie miasta Fromborka przeznaczonych do użytkowania w drodze najmu
09.06.2017 09:57:20 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie miasta Fromborka przeznaczonych do najmu na rzecz użytkowników
09.06.2017 09:56:53 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie miasta Fromborka przeznaczonych do najmu na rzecz użytkowników
09.06.2017 09:56:28 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie miasta Fromborka przeznaczonych do najmu na rzecz obecnego użytkownika
09.06.2017 09:56:00 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie miasta Fromborka przeznaczonych do najmu na rzecz obecnego użytkownika
09.06.2017 09:55:27 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie miasta Fromborka przeznaczonych do najmu na rzecz obecnych użytkowników
09.06.2017 09:54:32 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie miasta Fromborka przeznaczonych do najmu na rzecz obecnych użytkowników
09.06.2017 07:41:16 Damian Krasiński Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XIX/220/17 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 30 marca 2017 r.
09.06.2017 07:40:56 Damian Krasiński Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XIX/220/17 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 30 marca 2017 r.
09.06.2017 07:40:04 Damian Krasiński Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XX/224/17 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 31 maja 2017 r.
09.06.2017 07:39:37 Damian Krasiński Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XX/227/17 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 31 maja 2017 r.
09.06.2017 07:33:06 Damian Krasiński Edytowano artykuł UCHWAŁA NR XVII/187/16 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 29 grudnia 2016 r.
08.06.2017 13:26:11 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Gawłowski Jacek
08.06.2017 13:25:57 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Gawłowski Wojciech
08.06.2017 13:25:41 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Jakóbczyk Magdalena
08.06.2017 13:25:14 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Kędzierska Barbara
08.06.2017 13:24:56 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Krukowska Wioletta Agnieszka
08.06.2017 13:24:20 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Łukasik Małgorzata
08.06.2017 13:23:59 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Markun Robert Ryszard
08.06.2017 13:23:41 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Pietkiewicz Zbigniew
08.06.2017 13:23:26 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Ros Agnieszka
08.06.2017 13:23:07 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Rymkiewicz Monika Katarzyna
08.06.2017 13:22:45 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Stankiewicz Agata
08.06.2017 13:22:30 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Strabel Dorota
08.06.2017 13:22:14 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Urbanowicz Jadwiga
08.06.2017 13:21:54 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Woelky Longina
08.06.2017 13:20:09 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Żurowska Anna
07.06.2017 15:29:58 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Frombork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2016
07.06.2017 15:29:10 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Frombork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2016
07.06.2017 14:59:39 Damian Krasiński Edytowano artykuł Burmistrz Miasta i Gminy Frombork ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko ds. ochrony środkowiska w wymiarze czasu pracy 1 etatu - 40 godzin tygodniowo - ROZSTRZYGNIĘTY
07.06.2017 14:58:55 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Burmistrz Miasta i Gminy Frombork ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko ds. ochrony środkowiska w wymiarze czasu pracy 1 etatu - 40 godzin tygodniowo - ROZSTRZYGNIĘTY
07.06.2017 14:58:43 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Burmistrz Miasta i Gminy Frombork ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko ds. ochrony środkowiska w wymiarze czasu pracy 1 etatu - 40 godzin tygodniowo - ROZSTRZYGNIĘTY
07.06.2017 14:58:32 Damian Krasiński Edytowano artykuł Burmistrz Miasta i Gminy Frombork ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko ds. ochrony środkowiska w wymiarze czasu pracy 1 etatu - 40 godzin tygodniowo - ROZSTRZYGNIĘTY
07.06.2017 14:57:59 Damian Krasiński Edytowano artykuł Burmistrz Miasta i Gminy Frombork ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej w wymiarze czasu pracy 1 etatu - 40 godzin tygodniowo - ROZSTRZYGNIĘTY
07.06.2017 14:57:32 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Burmistrz Miasta i Gminy Frombork ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko ds. ochrony środkowiska w wymiarze czasu pracy 1 etatu - 40 godzin tygodniowo - ROZSTRZYGNIĘTY
07.06.2017 14:53:00 Damian Krasiński Edytowano artykuł Burmistrz Miasta i Gminy Frombork ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej w wymiarze czasu pracy 1 etatu - 40 godzin tygodniowo - ROZSTRZYGNIĘTY
07.06.2017 14:52:35 Damian Krasiński Edytowano artykuł Burmistrz Miasta i Gminy Frombork ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej w wymiarze czasu pracy 1 etatu - 40 godzin tygodniowo - ROZSTRZYGNIĘTY
07.06.2017 14:51:55 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Burmistrz Miasta i Gminy Frombork ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej w wymiarze czasu pracy 1 etatu - 40 godzin tygodniowo - ROZSTRZYGNIĘTY
07.06.2017 14:46:24 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Burmistrz Miasta i Gminy Frombork ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej w wymiarze czasu pracy 1 etatu - 40 godzin tygodniowo - ROZSTRZYGNIĘTY
07.06.2017 14:46:12 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Burmistrz Miasta i Gminy Frombork ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej w wymiarze czasu pracy 1 etatu - 40 godzin tygodniowo - ROZSTRZYGNIĘTY
07.06.2017 14:25:15 Damian Krasiński Usunięto artykuł Projekt uchwały z kategorii Projekty Uchwał
07.06.2017 14:25:13 Damian Krasiński Usunięto artykuł Projekt uchwały z kategorii Projekty Uchwał
07.06.2017 14:25:10 Damian Krasiński Usunięto artykuł Projekt uchwały z kategorii Projekty Uchwał
07.06.2017 14:25:05 Damian Krasiński Usunięto artykuł Projekt uchwały z kategorii Projekty Uchwał