pomniejsz powiększ

 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286
Data Redaktor Zmiana
12.02.2010 09:04:50 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Podatek rolny
12.02.2010 09:04:34 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Podatek rolny
12.02.2010 08:53:37 Damian Krasiński Dodany załącznik Uchwała Budżetowa 2010 do artykułu Uchwała budżetowa na rok 2010
12.02.2010 08:48:57 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Uchwała budżetowa na rok 2010
12.02.2010 08:45:16 Damian Krasiński Edytowano artykuł SKŁAD OSOBOWY RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
12.02.2010 08:42:30 Damian Krasiński Edytowano artykuł Komisje Rady
12.02.2010 08:41:55 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Komisje Rady
12.02.2010 08:34:22 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł SKŁAD OSOBOWY RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
12.02.2010 07:36:30 Damian Krasiński Dodany załącznik Statut Gminy Frombork do artykułu Statut Gminy Frombork
12.02.2010 07:35:55 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Statut Gminy Frombork
12.02.2010 07:12:33 Damian Krasiński Edytowano artykuł Dane teleadresowe
11.02.2010 14:18:34 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu
11.02.2010 14:18:14 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł
11.02.2010 14:17:25 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł
11.02.2010 14:16:55 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu
11.02.2010 14:16:46 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł
11.02.2010 14:15:51 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu
11.02.2010 14:13:00 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł
11.02.2010 14:12:15 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł
11.02.2010 14:11:43 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł
11.02.2010 14:10:55 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu
11.02.2010 14:10:37 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł
11.02.2010 14:08:41 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł
11.02.2010 14:08:22 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł
11.02.2010 14:07:36 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł
11.02.2010 14:07:00 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł
11.02.2010 14:06:04 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu
11.02.2010 14:05:24 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu
11.02.2010 13:59:27 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł
11.02.2010 13:58:41 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł
11.02.2010 13:48:06 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
11.02.2010 13:48:00 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
11.02.2010 13:47:52 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
11.02.2010 13:47:09 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
11.02.2010 13:46:23 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Wodociągi Fromborskie Spółka z o.o.
11.02.2010 13:45:51 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Wodociągi Fromborskie Spółka z o.o.
11.02.2010 13:45:13 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Zespół Szkół
11.02.2010 13:43:47 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł SP ZOZ Przychodnia Rejonowa
11.02.2010 13:40:51 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Frombork
11.02.2010 13:40:27 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Frombork
11.02.2010 13:39:42 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
11.02.2010 13:38:40 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
11.02.2010 13:35:11 Damian Krasiński Dodany załącznik Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo - adresowych do artykułu Urząd Stanu Cywilnego
11.02.2010 13:34:58 Damian Krasiński Dodany załącznik Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia do artykułu Urząd Stanu Cywilnego
11.02.2010 13:34:44 Damian Krasiński Dodany załącznik Wydanie dowodu osobistego w przypadku utraty do artykułu Urząd Stanu Cywilnego
11.02.2010 13:34:33 Damian Krasiński Dodany załącznik Wydanie dowodu osobistego w przypadku upływu terminu jego ważności do artykułu Urząd Stanu Cywilnego
11.02.2010 13:34:19 Damian Krasiński Dodany załącznik Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie, która ukończyła 18 lat do artykułu Urząd Stanu Cywilnego
11.02.2010 13:34:01 Damian Krasiński Dodany załącznik Wydawanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie, która nie ukończyła 18 lat do artykułu Urząd Stanu Cywilnego
11.02.2010 13:33:47 Damian Krasiński Dodany załącznik Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej do artykułu Urząd Stanu Cywilnego
11.02.2010 13:33:32 Damian Krasiński Dodany załącznik Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem USC do artykułu Urząd Stanu Cywilnego