pomniejsz powiększ

 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429
Data Redaktor Zmiana
22.04.2020 12:55:15 Damian Krasiński Edytowano artykuł Burmistrz Miasta i Gminy Frombork ogłasza nabór na urzędnicze stanowisko ds.obrony cywilnej, spraw wojskowych, zarządzania kryzysowego i ochrony informacji niejawnych w wymiarze czasu pracy 1/2 etatu - 20 godzin tygodniowo - UNIEWAŻNIONY
22.04.2020 12:54:58 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Burmistrz Miasta i Gminy Frombork ogłasza nabór na urzędnicze stanowisko ds.obrony cywilnej, spraw wojskowych, zarządzania kryzysowego i ochrony informacji niejawnych w wymiarze czasu pracy 1/2 etatu - 20 godzin tygodniowo - UNIEWAŻNIONY
22.04.2020 12:53:21 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Burmistrz Miasta i Gminy Frombork ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko ds. ochrony środowiska w wymiarze czasu pracy 1 etatu - 40 godzin tygodniowo - ROZSTRZYGNIĘTY
22.04.2020 12:53:10 Damian Krasiński Edytowano artykuł Burmistrz Miasta i Gminy Frombork ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko ds. ochrony środowiska w wymiarze czasu pracy 1 etatu - 40 godzin tygodniowo - ROZSTRZYGNIĘTY
22.04.2020 12:52:30 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 36/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 22 kwietnia 2020 r.
22.04.2020 12:52:21 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 36/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 22 kwietnia 2020 r.
22.04.2020 12:51:02 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 35/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 20 kwietnia 2020 r.
22.04.2020 12:50:48 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 35/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 20 kwietnia 2020 r.
20.04.2020 13:17:51 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ - ROZSTRZYGNIĘTE
20.04.2020 13:17:38 Damian Krasiński Edytowano artykuł ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ - ROZSTRZYGNIĘTE
20.04.2020 12:50:21 Damian Krasiński Edytowano artykuł Burmistrz Miasta i Gminy Frombork ogłasza nabór na czas zastępstwa pracownika na urzędniczym stanowisku informatyk w Urzędzie Miasta i Gminy Frombork do chwili wygasnięcia przyczyny usprawiedliwionej nieobecności w pracy w wymiarze czasu pracy 1/2 etatu - 20 godzin tygodniowo - NIEROZSTRZYGNIĘTY
20.04.2020 12:50:05 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Burmistrz Miasta i Gminy Frombork ogłasza nabór na czas zastępstwa pracownika na urzędniczym stanowisku informatyk w Urzędzie Miasta i Gminy Frombork do chwili wygasnięcia przyczyny usprawiedliwionej nieobecności w pracy w wymiarze czasu pracy 1/2 etatu - 20 godzin tygodniowo - NIEROZSTRZYGNIĘTY
16.04.2020 11:34:43 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
16.04.2020 11:34:36 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
16.04.2020 07:04:40 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Elblągu I z dnia 15 kwietnia 2020 r.
16.04.2020 07:04:27 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Elblągu I z dnia 15 kwietnia 2020 r.
15.04.2020 12:26:24 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 34/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 10 kwietnia 2020 r.
15.04.2020 12:26:12 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 34/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 10 kwietnia 2020 r.
14.04.2020 11:36:13 Damian Krasiński Dodany załącznik 2018 rok do artykułu Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Frombork
14.04.2020 11:34:50 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr RIO.IV-0120-128/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 9 kwietnia 2020 roku
14.04.2020 11:34:37 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Uchwała Nr RIO.IV-0120-128/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 9 kwietnia 2020 roku
14.04.2020 11:32:26 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 33/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 3 kwietnia 2020 r.
14.04.2020 11:32:17 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 33/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 3 kwietnia 2020 r.
10.04.2020 09:45:28 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Burmistrz Miasta i Gminy Frombork podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r
10.04.2020 09:45:11 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Burmistrz Miasta i Gminy Frombork podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r
10.04.2020 09:44:50 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Burmistrz Miasta i Gminy Frombork podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r
03.04.2020 13:00:29 Damian Krasiński Edytowano artykuł Dane teleadresowe
03.04.2020 12:55:39 Damian Krasiński Edytowano artykuł Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 3 kwietnia 2020 r.
03.04.2020 12:54:39 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 3 kwietnia 2020 r.
03.04.2020 12:54:31 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 3 kwietnia 2020 r.
03.04.2020 12:44:40 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 31/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 31 marca 2020 r.
03.04.2020 12:40:28 Damian Krasiński Edytowano artykuł ZARZĄDZENIE NR 31/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 31 marca 2020 r.
03.04.2020 12:34:03 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Burmistrz Miasta i Gminy Frombork ogłasza nabór na czas zastępstwa pracownika na urzędniczym stanowisku informatyk w Urzędzie Miasta i Gminy Frombork do chwili wygasnięcia przyczyny usprawiedliwionej nieobecności w pracy w wymiarze czasu pracy 1/2 etatu - 20 godzin tygodniowo - NIEROZSTRZYGNIĘTY
03.04.2020 12:33:52 Damian Krasiński Edytowano artykuł Burmistrz Miasta i Gminy Frombork ogłasza nabór na czas zastępstwa pracownika na urzędniczym stanowisku informatyk w Urzędzie Miasta i Gminy Frombork do chwili wygasnięcia przyczyny usprawiedliwionej nieobecności w pracy w wymiarze czasu pracy 1/2 etatu - 20 godzin tygodniowo - NIEROZSTRZYGNIĘTY
03.04.2020 12:33:35 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Burmistrz Miasta i Gminy Frombork ogłasza nabór na czas zastępstwa pracownika na urzędniczym stanowisku informatyk w Urzędzie Miasta i Gminy Frombork do chwili wygasnięcia przyczyny usprawiedliwionej nieobecności w pracy w wymiarze czasu pracy 1/2 etatu - 20 godzin tygodniowo - NIEROZSTRZYGNIĘTY
03.04.2020 12:33:04 Damian Krasiński Edytowano artykuł Burmistrz Miasta i Gminy Frombork ogłasza nabór na czas zastępstwa pracownika na urzędniczym stanowisku informatyk w Urzędzie Miasta i Gminy Frombork do chwili wygasnięcia przyczyny usprawiedliwionej nieobecności w pracy w wymiarze czasu pracy 1/2 etatu - 20 godzin tygodniowo - NIEROZSTRZYGNIĘTY
03.04.2020 12:32:42 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Burmistrz Miasta i Gminy Frombork ogłasza nabór na czas zastępstwa pracownika na urzędniczym stanowisku informatyk w Urzędzie Miasta i Gminy Frombork do chwili wygasnięcia przyczyny usprawiedliwionej nieobecności w pracy w wymiarze czasu pracy 1/2 etatu - 20 godzin tygodniowo - NIEROZSTRZYGNIĘTY
03.04.2020 12:06:16 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - UNIEWAŻNIONE
03.04.2020 12:06:12 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - UNIEWAŻNIONE
03.04.2020 12:06:07 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - UNIEWAŻNIONE
03.04.2020 12:05:42 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - UNIEWAŻNIONE
02.04.2020 13:28:39 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Burmistrz Miasta i Gminy Frombork ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko ds. ochrony środowiska w wymiarze czasu pracy 1 etatu - 40 godzin tygodniowo - ROZSTRZYGNIĘTY
02.04.2020 13:28:25 Damian Krasiński Edytowano artykuł Burmistrz Miasta i Gminy Frombork ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko ds. ochrony środowiska w wymiarze czasu pracy 1 etatu - 40 godzin tygodniowo - ROZSTRZYGNIĘTY
02.04.2020 13:28:08 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Burmistrz Miasta i Gminy Frombork ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko ds. ochrony środowiska w wymiarze czasu pracy 1 etatu - 40 godzin tygodniowo - ROZSTRZYGNIĘTY
02.04.2020 13:27:38 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 32/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 2 kwietnia 2020 r.
02.04.2020 13:27:14 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 32/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 2 kwietnia 2020 r.
02.04.2020 13:26:19 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 31/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 31 marca 2020 r.
01.04.2020 11:57:19 Damian Krasiński Edytowano artykuł Burmistrz Miasta i Gminy Frombork ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko ds. ochrony środowiska w wymiarze czasu pracy 1 etatu - 40 godzin tygodniowo - UNIEWAŻNIONY
01.04.2020 11:56:51 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Burmistrz Miasta i Gminy Frombork ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko ds. ochrony środowiska w wymiarze czasu pracy 1 etatu - 40 godzin tygodniowo - UNIEWAŻNIONY
01.04.2020 08:06:53 Damian Krasiński Edytowano artykuł ZARZĄDZENIE NR 28/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 20 marca 2020 r.