pomniejsz powiększ

 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376
Data Redaktor Zmiana
17.02.2017 15:01:15 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu
17.02.2017 15:00:40 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł
17.02.2017 10:28:37 Damian Krasiński Edytowano artykuł Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej we Fromborku
17.02.2017 10:28:21 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej we Fromborku
17.02.2017 10:28:14 Damian Krasiński Usunięty załącznik z artykułu Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej we Fromborku
16.02.2017 14:14:47 Damian Krasiński Edytowano artykuł Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej we Fromborku
16.02.2017 14:14:04 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej we Fromborku
16.02.2017 14:13:33 Damian Krasiński Usunięty załącznik z artykułu Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej we Fromborku
10.02.2017 12:21:03 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych na terenie miasta Fromborka w drodze przetargu.
10.02.2017 12:20:47 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł W Y K A Z nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych na terenie miasta Fromborka w drodze przetargu.
10.02.2017 12:06:25 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE o przetargu ustnym nieograniczonym
10.02.2017 12:06:17 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE o przetargu ustnym nieograniczonym
10.02.2017 12:05:46 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE o przetargu ustnym nieograniczonym
10.02.2017 12:05:36 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE o przetargu ustnym nieograniczonym
10.02.2017 11:45:50 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Burmistrz Miasta i Gminy Frombork ogłasza
10.02.2017 11:45:37 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Burmistrz Miasta i Gminy Frombork ogłasza
10.02.2017 11:45:13 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Burmistrz Miasta i Gminy Frombork ogłasza
10.02.2017 11:44:47 Damian Krasiński Edytowano artykuł Burmistrz Miasta i Gminy Frombork ogłasza
10.02.2017 11:44:36 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Burmistrz Miasta i Gminy Frombork ogłasza
09.02.2017 12:59:34 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie z pracy Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych za II półrocze 2016 roku
09.02.2017 12:59:02 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Sprawozdanie z pracy Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych za II półrocze 2016 roku
09.02.2017 11:55:20 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
09.02.2017 11:54:34 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
09.02.2017 11:30:28 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 11/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 31 stycznia 2017 roku
09.02.2017 11:30:04 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 11/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 31 stycznia 2017 roku
09.02.2017 11:29:09 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 10/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 30 stycznia 2017 roku
09.02.2017 11:28:45 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 10/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 30 stycznia 2017 roku
09.02.2017 11:23:54 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 9/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 30 stycznia 2017 roku
09.02.2017 11:23:08 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 9/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 30 stycznia 2017 roku
09.02.2017 11:21:41 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 8/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 23 stycznia 2017 roku
09.02.2017 11:21:20 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 8/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 23 stycznia 2017 roku
09.02.2017 11:18:39 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 7/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 23 stycznia 2017 roku
09.02.2017 11:15:39 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 7/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 23 stycznia 2017 roku
09.02.2017 11:12:32 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 6/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 9 stycznia 2017 roku
09.02.2017 11:11:11 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 6/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 9 stycznia 2017 roku
09.02.2017 11:09:43 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 5/2017 SZEFA OBRONY CYWILNEJ - BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 9 stycznia 2017 roku
09.02.2017 11:08:36 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 5/2017 SZEFA OBRONY CYWILNEJ - BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 9 stycznia 2017 roku
06.02.2017 16:16:59 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Wyborco!
06.02.2017 16:16:12 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Wyborco!
06.02.2017 16:13:53 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za II półrocze 2016 roku
06.02.2017 16:13:40 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za II półrocze 2016 roku
06.02.2017 16:13:10 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu i Finansów za II półrocze 2016 roku
06.02.2017 16:13:03 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu i Finansów za II półrocze 2016 roku
06.02.2017 16:12:24 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie z pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa za II półrocze 2016 roku
06.02.2017 16:09:10 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Sprawozdanie z pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa za II półrocze 2016 roku
01.02.2017 14:23:54 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Frombork w lutym 2017 roku
01.02.2017 14:23:34 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Frombork w lutym 2017 roku
31.01.2017 13:58:09 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Regulamin realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Frombork na lata 2015-2032 w roku 2017
31.01.2017 13:57:42 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Regulamin realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Frombork na lata 2015-2032 w roku 2017
31.01.2017 13:57:37 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Regulamin realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Frombork na lata 2015-2032 w roku 2017