pomniejsz powiększ

 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368
Data Redaktor Zmiana
17.11.2016 14:10:54 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu
17.11.2016 14:10:38 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu
17.11.2016 14:10:21 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł
17.11.2016 14:08:39 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu
17.11.2016 14:08:07 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu
17.11.2016 14:07:22 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu
17.11.2016 14:07:03 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł
17.11.2016 14:05:06 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu
17.11.2016 14:04:50 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł
17.11.2016 14:03:35 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu
17.11.2016 14:03:07 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł
17.11.2016 14:02:40 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu
17.11.2016 14:01:27 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł
16.11.2016 14:38:50 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Harmonogram wywozu odpadów zielonych ulegających biodegradacji
16.11.2016 14:38:33 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Harmonogram wywozu odpadów zielonych ulegających biodegradacji
14.11.2016 12:58:33 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE
14.11.2016 12:57:43 Damian Krasiński Edytowano artykuł ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE
09.11.2016 14:58:57 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 68/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 08 listopada 2016 roku
09.11.2016 14:58:26 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 68/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 08 listopada 2016 roku
09.11.2016 14:58:14 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 68/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 08 listopada 2016 roku
09.11.2016 14:56:50 Damian Krasiński Edytowano artykuł Burmistrz Miasta i Gminy Frombork ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko ds. obsługi kasy w wymiarze czasu pracy 1 etatu - 40 godzin tygodniowo - ROZSTRZYGNIĘTY
09.11.2016 14:54:00 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Burmistrz Miasta i Gminy Frombork ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko ds. obsługi kasy w wymiarze czasu pracy 1 etatu - 40 godzin tygodniowo - ROZSTRZYGNIĘTY
09.11.2016 14:53:24 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Burmistrz Miasta i Gminy Frombork ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko ds. obsługi kasy w wymiarze czasu pracy 1 etatu - 40 godzin tygodniowo - ROZSTRZYGNIĘTY
09.11.2016 14:53:17 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Burmistrz Miasta i Gminy Frombork ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko ds. obsługi kasy w wymiarze czasu pracy 1 etatu - 40 godzin tygodniowo - ROZSTRZYGNIĘTY
09.11.2016 14:52:25 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Burmistrz Miasta i Gminy Frombork ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko ds. obsługi kasy w wymiarze czasu pracy 1 etatu - 40 godzin tygodniowo - ROZSTRZYGNIĘTY
08.11.2016 12:41:00 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Protokół kontroli kompleksowej gospodarki finansowej przeprowadzonej w dniach od 3 sierpnia do 28 września 2016 roku w Mieście-Gminie Frombork przez inspektorów kontroli gospodarki finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie
08.11.2016 12:39:53 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Protokół kontroli kompleksowej gospodarki finansowej przeprowadzonej w dniach od 3 sierpnia do 28 września 2016 roku w Mieście-Gminie Frombork przez inspektorów kontroli gospodarki finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie
08.11.2016 12:38:15 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Protokół kontroli kompleksowej gospodarki finansowej przeprowadzonej w dniach od 3 sierpnia do 28 września 2016 roku w Mieście-Gminie Frombork przez inspektorów kontroli gospodarki finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie
08.11.2016 12:34:59 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Protokół kontroli kompleksowej gospodarki finansowej przeprowadzonej w dniach od 3 sierpnia do 28 września 2016 roku w Mieście-Gminie Frombork przez inspektorów kontroli gospodarki finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie
08.11.2016 12:32:32 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Protokół kontroli kompleksowej gospodarki finansowej przeprowadzonej w dniach od 3 sierpnia do 28 września 2016 roku w Mieście-Gminie Frombork przez inspektorów kontroli gospodarki finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie
08.11.2016 12:24:15 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Protokół kontroli kompleksowej gospodarki finansowej przeprowadzonej w dniach od 3 sierpnia do 28 września 2016 roku w Mieście-Gminie Frombork przez inspektorów kontroli gospodarki finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie
08.11.2016 12:21:46 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Protokół kontroli kompleksowej gospodarki finansowej przeprowadzonej w dniach od 3 sierpnia do 28 września 2016 roku w Mieście-Gminie Frombork przez inspektorów kontroli gospodarki finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie
08.11.2016 07:19:56 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 67/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 31 października 2016 roku
08.11.2016 07:18:16 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 67/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 31 października 2016 roku
07.11.2016 13:55:04 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie miasta Fromborka przeznaczonych do najmu na rzecz obecnych użytkowników
07.11.2016 13:54:45 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie miasta Fromborka przeznaczonych do najmu na rzecz obecnych użytkowników
07.11.2016 13:38:27 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie z pracy Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych za I półrocze 2016 roku
07.11.2016 13:38:08 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Sprawozdanie z pracy Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych za I półrocze 2016 roku
07.11.2016 13:37:45 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2016 roku
07.11.2016 13:37:34 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2016 roku
07.11.2016 13:36:54 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu i Finansów za I półrocze 2016 roku
07.11.2016 13:34:19 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu i Finansów za I półrocze 2016 roku
07.11.2016 13:25:25 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie z pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa za I półrocze 2016 roku
07.11.2016 13:24:50 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Sprawozdanie z pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa za I półrocze 2016 roku
04.11.2016 13:48:22 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE
03.11.2016 08:54:12 Damian Krasiński Edytowano artykuł ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE
02.11.2016 13:38:12 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Frombork w listopadzie 2016 roku
02.11.2016 13:37:46 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Frombork w listopadzie 2016 roku
02.11.2016 13:30:11 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
02.11.2016 12:51:29 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie o wszczęciu postępowania