pomniejsz powiększ

 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377
Data Redaktor Zmiana
11.10.2018 12:16:41 Damian Krasiński Dodany załącznik Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie z siedzibą w Zespole Szkół we Fromborku, ul. Katedralna 9, 14- 530 Frombork do artykułu Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania
11.10.2018 12:16:31 Damian Krasiński Dodany załącznik Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku, ul. Młynarska 5a, 14-530 Frombork do artykułu Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania
11.10.2018 12:16:16 Damian Krasiński Usunięty załącznik Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie z siedzibą w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury we Fromborku, ul. Osiedle Słoneczne 16, 14- 530 Frombork z artykułu Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania
11.10.2018 12:16:12 Damian Krasiński Usunięty załącznik Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie z siedzibą w Zespole Szkół we Fromborku, ul. Katedralna 9, 14- 530 Frombork z artykułu Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania
11.10.2018 12:16:07 Damian Krasiński Usunięty załącznik Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku, ul. Młynarska 5a, 14-530 Frombork z artykułu Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania
11.10.2018 12:15:27 Damian Krasiński Dodany załącznik Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie z siedzibą w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury we Fromborku, ul. Osiedle Słoneczne 16, 14- 530 Frombork do artykułu Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania
11.10.2018 12:15:12 Damian Krasiński Dodany załącznik Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie z siedzibą w Zespole Szkół we Fromborku, ul. Katedralna 9, 14- 530 Frombork do artykułu Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania
11.10.2018 12:15:00 Damian Krasiński Dodany załącznik Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku, ul. Młynarska 5a, 14-530 Frombork do artykułu Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania
11.10.2018 12:14:46 Damian Krasiński Usunięty załącznik Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie z siedzibą w Zespole Szkół we Fromborku, ul. Katedralna 9, 14- 530 Frombork z artykułu Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania
11.10.2018 12:14:44 Damian Krasiński Usunięty załącznik Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku, ul. Młynarska 5a, 14-530 Frombork z artykułu Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania
11.10.2018 12:14:34 Damian Krasiński Dodany załącznik Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie z siedzibą w Zespole Szkół we Fromborku, ul. Katedralna 9, 14- 530 Frombork do artykułu Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania
11.10.2018 12:14:10 Damian Krasiński Dodany załącznik Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku, ul. Młynarska 5a, 14-530 Frombork do artykułu Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania
11.10.2018 12:13:38 Damian Krasiński Usunięty załącznik Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie z siedzibą w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury we Fromborku, ul. Osiedle Słoneczne 16, 14- 530 Frombork z artykułu Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania
11.10.2018 12:13:36 Damian Krasiński Usunięty załącznik Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie z siedzibą w Zespole Szkół we Fromborku, ul. Katedralna 9, 14- 530 Frombork z artykułu Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania
11.10.2018 12:13:32 Damian Krasiński Usunięty załącznik Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku, ul. Młynarska 5a, 14-530 Frombork z artykułu Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania
11.10.2018 12:11:25 Damian Krasiński Dodany załącznik Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie z siedzibą w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury we Fromborku, ul. Osiedle Słoneczne 16, 14- 530 Frombork do artykułu Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania
11.10.2018 12:11:11 Damian Krasiński Dodany załącznik Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie z siedzibą w Zespole Szkół we Fromborku, ul. Katedralna 9, 14- 530 Frombork do artykułu Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania
11.10.2018 12:11:00 Damian Krasiński Dodany załącznik Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku, ul. Młynarska 5a, 14-530 Frombork do artykułu Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania
11.10.2018 12:10:39 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania
11.10.2018 12:09:55 Damian Krasiński Dodany załącznik Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie z siedzibą w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury we Fromborku, ul. Osiedle Słoneczne 16, 14- 530 Frombork do artykułu Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania
11.10.2018 12:09:42 Damian Krasiński Dodany załącznik Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie z siedzibą w Zespole Szkół we Fromborku, ul. Katedralna 9, 14- 530 Frombork do artykułu Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania
11.10.2018 12:09:14 Damian Krasiński Dodany załącznik Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku, ul. Młynarska 5a, 14-530 Frombork do artykułu Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania
11.10.2018 12:08:01 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania
11.10.2018 11:46:42 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Elblągu I z dnia 28 września 2018 r.
11.10.2018 11:46:31 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Elblągu I z dnia 28 września 2018 r.
10.10.2018 14:45:47 Damian Krasiński Edytowano artykuł Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Braniewie z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Braniewskiego zarządzonych na dzień 21 października
10.10.2018 14:45:11 Damian Krasiński Edytowano artykuł Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Braniewie z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Braniewskiego zarządzonych na dzień 21 października
10.10.2018 14:44:57 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Braniewie z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Braniewskiego zarządzonych na dzień 21 października
10.10.2018 14:44:09 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenia Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Olsztynie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
10.10.2018 14:43:59 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Obwieszczenia Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Olsztynie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
10.10.2018 14:38:17 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Braniewie z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Braniewskiego zarządzonych na dzień 21 października
09.10.2018 10:22:06 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu INFORMACJA Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 9 października 2018 r.
09.10.2018 10:21:59 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu INFORMACJA Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 9 października 2018 r.
09.10.2018 10:21:51 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł INFORMACJA Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 9 października 2018 r.
05.10.2018 10:04:12 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Elblągu I z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
05.10.2018 10:03:59 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Elblągu I z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
04.10.2018 13:18:37 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej we Fromborku
04.10.2018 07:14:20 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE
04.10.2018 07:14:06 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE
03.10.2018 14:30:43 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Protokół z konsultacji projektu programu współpracy Gminy Frombork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
03.10.2018 14:30:33 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł Protokół z konsultacji projektu programu współpracy Gminy Frombork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
03.10.2018 11:24:03 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 51/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 25 września 2018 r.
03.10.2018 11:23:53 Damian Krasiński Artykuł o id=6232 został ustawiony na widoczny. ZARZĄDZENIE NR 51/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 25 września 2018 r.
03.10.2018 11:23:50 Damian Krasiński Edytowano artykuł ZARZĄDZENIE NR 51/2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 25 września 2018 r.
03.10.2018 08:35:07 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej we Fromborku
02.10.2018 12:35:12 Damian Krasiński Dodany nowy artykuł INFORMACJA
02.10.2018 11:27:34 Damian Krasiński Edytowano artykuł OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 30 października 2018 roku
02.10.2018 11:27:03 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 2 października 2018 roku
02.10.2018 11:26:45 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 30 października 2018 roku
02.10.2018 11:26:22 Damian Krasiński Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 30 października 2018 roku