pomniejsz powiększ

 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314
Data Redaktor Zmiana
12.03.2015 14:21:48 Damian Krasiński Edytowano artyku Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej we Fromborku
12.03.2015 14:20:01 Damian Krasiński Dodany zacznik do artykuu Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej we Fromborku
12.03.2015 14:19:55 Damian Krasiński Dodany zacznik do artykuu Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej we Fromborku
12.03.2015 14:19:50 Damian Krasiński Usunity zacznik z artykuu Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej we Fromborku
12.03.2015 14:19:47 Damian Krasiński Usunity zacznik z artykuu Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej we Fromborku
12.03.2015 14:17:44 Damian Krasiński Edytowano artyku Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej we Fromborku
12.03.2015 14:17:12 Damian Krasiński Dodany zacznik do artykuu Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej we Fromborku
12.03.2015 14:16:31 Damian Krasiński Usunity zacznik z artykuu Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej we Fromborku
12.03.2015 08:25:06 Damian Krasiński Edytowano artyku SKŁAD OSOBOWY RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU
12.03.2015 07:31:38 Damian Krasiński Edytowano artyku ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZSTRZYGNIĘTE
07.03.2015 17:55:01 Damian Krasiński Edytowano artyku UCHWAŁA Nr XLIV/345/14 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 30 października 2014r.
07.03.2015 17:51:55 Damian Krasiński Dodany zacznik do artykuu UCHWAŁA Nr XLIV/345/14 RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU z dnia 30 października 2014r.
04.03.2015 15:14:01 Damian Krasiński Edytowano artyku OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym - ROZSTRZYGNIĘTY
04.03.2015 10:09:34 Damian Krasiński Dodany zacznik do artykuu KRB.6733.1.2015 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
04.03.2015 10:08:16 Damian Krasiński Edytowano artyku KRB.6733.5.2014 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
04.03.2015 10:07:39 Damian Krasiński Dodany nowy artyku KRB.6733.1.2015 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
04.03.2015 10:02:09 Damian Krasiński Dodany zacznik do artykuu KRB.6733.5.2014 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
04.03.2015 10:01:49 Damian Krasiński Dodany nowy artyku KRB.6733.5.2014 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
03.03.2015 13:47:27 Damian Krasiński Dodany zacznik do artykuu Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Frombork w marcu 2015 roku
03.03.2015 13:47:11 Damian Krasiński Dodany nowy artyku Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Frombork w marcu 2015 roku
03.03.2015 13:44:54 Damian Krasiński Dodany zacznik do artykuu Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściecieli nieruchomości
03.03.2015 13:44:41 Damian Krasiński Usunity zacznik z artykuu Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściecieli nieruchomości
03.03.2015 13:37:36 Damian Krasiński Edytowano artyku Program ochrony środowiska
03.03.2015 13:37:11 Damian Krasiński Dodany zacznik do artykuu Program ochrony środowiska
03.03.2015 13:36:52 Damian Krasiński Edytowano artyku Program ochrony środowiska
03.03.2015 09:45:42 Damian Krasiński Dodany zacznik do artykuu OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
03.03.2015 09:45:20 Damian Krasiński Dodany zacznik do artykuu OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
03.03.2015 09:44:57 Damian Krasiński Dodany zacznik do artykuu OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
03.03.2015 09:44:45 Damian Krasiński Dodany zacznik do artykuu OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
03.03.2015 04:09:51 Damian Krasiński Usunito artyku WYKAZ SOŁTYSÓW z kategorii Lista sołectw
03.03.2015 04:09:45 Damian Krasiński Usunity zacznik z artykuu
02.03.2015 07:58:05 Damian Krasiński Dodany zacznik do artykuu ZARZĄDZENIE NR 13/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 15 stycznia 2015 roku
02.03.2015 07:57:46 Damian Krasiński Dodany zacznik do artykuu ZARZĄDZENIE NR 13/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 15 stycznia 2015 roku
02.03.2015 07:57:32 Damian Krasiński Usunity zacznik z artykuu ZARZĄDZENIE NR 13/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 15 stycznia 2015 roku
02.03.2015 07:57:23 Damian Krasiński Usunity zacznik z artykuu ZARZĄDZENIE NR 13/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK z dnia 15 stycznia 2015 roku
27.02.2015 14:43:04 Damian Krasiński Dodany zacznik do artykuu Sprawozdanie z pracy Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych za okres od 28 listopada 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku
27.02.2015 14:42:55 Damian Krasiński Dodany nowy artyku Sprawozdanie z pracy Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych za okres od 28 listopada 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku
27.02.2015 14:40:38 Damian Krasiński Dodany zacznik do artykuu Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za okres od 28 listopada 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku
27.02.2015 14:40:28 Damian Krasiński Dodany nowy artyku Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za okres od 28 listopada 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku
27.02.2015 14:39:53 Damian Krasiński Dodany zacznik do artykuu Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu i Finansów za okres od 28 listopada 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku
27.02.2015 14:39:35 Damian Krasiński Dodany nowy artyku Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu i Finansów za okres od 28 listopada 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku
27.02.2015 14:36:25 Damian Krasiński Dodany zacznik do artykuu Sprawozdanie z pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa za okres od 28 listopada 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku
27.02.2015 14:36:15 Damian Krasiński Dodany nowy artyku Sprawozdanie z pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa za okres od 28 listopada 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku
27.02.2015 14:35:23 Damian Krasiński Dodany zacznik do artykuu Sprawozdanie z pracy Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych za II półrocze 2014 roku
27.02.2015 14:35:11 Damian Krasiński Dodany nowy artyku Sprawozdanie z pracy Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych za II półrocze 2014 roku
27.02.2015 14:34:42 Damian Krasiński Dodany zacznik do artykuu Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za II półrocze 2014 roku
27.02.2015 14:34:30 Damian Krasiński Dodany nowy artyku Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za II półrocze 2014 roku
27.02.2015 14:34:04 Damian Krasiński Dodany zacznik do artykuu Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu i Finansów za II półrocze 2014 roku
27.02.2015 14:33:54 Damian Krasiński Dodany nowy artyku Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu i Finansów za II półrocze 2014 roku
27.02.2015 14:33:30 Damian Krasiński Dodany zacznik do artykuu Sprawozdanie z pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa za II półrocze 2014 roku